Förteckning öfter Gode män

vid landtmäteriförrättningar år 1889.
Norra fögderiet:
I Visby norra landsförsamling landsbrukaren M. F. Gahne, St:a Hästnäs;
I Endre socken: husbönderna Th. Viberg, Endregårda L:a och Johan Larsson, Endregårda St:a;
I Hejdeby socken: husbönderna Lars Nordström, Råby och Carl Hedström, Tibles;
I Barlingbo socken: husbönderna H. N. Pettersson, Åkra L:a och S: F. Johansson, Munkebos;
I Ekeby socken: husb:na Joh. Kalmén, Mangsarfve och Georg Pettersson, Godrings;
I Roma socken; husbönder. P. Johansson, Vellarfve och J. P. Lithberg, Busarfve;
I Björke socken: husbönderna C. N. Stenström, Smedegårda och Johan Jacobsson, Norrgårds;
I Follingbo socken: f. nämdemannen J. N. Söderberg, Sylfaste, husb. J. V. Petterson, Kallings och Karl Hagvall Hagvards;
I Akebäck socken: nämdemannen J. Arvidsson, Glammunds och hemmansägaren Lars Jakobsson, Folkedarfve;
I Fole socken: Riksdagsman P. Larsson, L:a Fole och styckjunkaren Johan Wieselgren, St:a Ryftes;
I Lokrume socken: husbönderna L. P. Bodin, Grausne och Olof Lindström, Tomase;
I Veskinde socken: husbönderna Mathias Pettersson, Kaungs och Elof Pettersson, Björkome;
I Bro socken: Oskar Hedström, Ekes, och Nils Viddin, Qvie;
I Martebo socken: C. O. Björkandar, Pajse, och L. P. Pettersson, Binge;
I Lummelunda socken: Johan Kindberg, Kinner och Olof Pettersson, Kinner;
I Stenkyrka socken: Olof Vallin, Vale och Petter Björkegren, Gräne;
I Tingstäde socken: Johan Nyberg, Nystugu, Petter Högberg, Myrvälder och Anders Stenberg, Lunds;
I Othems socken: hemmansagarne Ferdinand Pettersson, Othemars och Johan Lundberg, Klints;
I Boge socken: hemmansägarne J. P. Forslund, Tjelder och O. P. Bergström, Klinte samt L. A. Bergström, Laxarfve;
I Hangvar socken: hemmansägarne L. P. Pettersson och P. O. Segerdahl, Sixarfve, J. N. Smith, Kyrkebys samt landtbr. Chr. Hederstedt, Gullauser;
I Hall socken: hemmansägarna Hans Pettersson, Gannarfve och Jacob Hägvall Hägvarde;
I Lärbro socken: hemmansähgarne L. Larsson, L:a Källstäde, O. L. Björkegren, Angelbos och Anton Larsson, Glästäde,
I Helvi socken: hemmansägarne Lorens Lundin, St:a Ihre och O. P. Claudelin, Kännungs;
I Ruta socken: nämdeman P. E. Bergström, Bräntings, f. hemmansägaren J. E. Söderdahl, Siffride;
I Fleringe socken: hemmansägarns Jacob Hedin, Medebys och L. N. Pettersson, Lunderhage;
I Bunge socken: hemmansägarna J. P. Stuxberg, Stux och J. H. Norman, Utbunge;
I Fårö socken: hemmansägarna M. P. Broström, Broa, Petter Ahlqvist, L:a Hoburga, samt skolläraren Johan Rudolf Södergren, Friggårds;
I Hejnum socken: husbönderna Petter Thomasson, Kyrkebys och J. P. Erlandsson, Suderbys;
I Bäl socken: f. nämdemannen J. C. Johansson, Gute och Nils Mårtensson, Sudergårds;
I Källunge socken: husbönderna Nils Edvardsson, Suderbys och Olof Pettersson, Ekebys;
I Vallstena socken: husbönderna E. Eriksson, Alvena och Johan Söderström, Hägvalls;
I Gothem socken: hemmansägarna Ol. Jacobsson, Fjerdinge och P. T. Paulsson, Kyrkebinge;
I Norrlada socken: hemmansägarns O. Jacobsson, Lista och J. P. Jacobsson, Björke;
I Hörsne socken: hemmansägarna L. P. Christensson, Norrbys och Ol. Pettersson, Mattsarfve;
I Dalhem socken: hermansagarne P. Pettersson, Munkebos och J. Johansson, Halfoser;
I Ganthem socken: J. Kolmodin, Godrings och J. Pettersson, Gardese;
I Halla socken: hemmansägaren P. Jacobsson, Dalbo;
I Sjonhem socken: hemmansägaren Detlof Olsson, Petsarfve;
I Viklau socken: hemmansägarna J. Hägg, och O. Pettersson både från Sixarfre;
I Vänge socken: hemmansägarna N. Jacobsson, Kyrkljufves och P. Pettersson, Nickarfve;
I Buttle socken: hemmansägarna Jac. Lagergren, Österby, och Aug. Larsson, Alteime;
I Guldrupe socken: hemmansägarna Nils Timgren, Krasse och J. P. Jacobsson, Bjers;
I Östergarn socken: hemmansägarna L. Jacobsson, Fackla och Osk. Jacobsson, Gutenviks;
I Gammalgarn socken: hemmansägarns Johan Lundberg, Gartarfve och Th. Franzén, Kyrkljufves;
I Ardre socken: hemmansägaren And. Andersson, Halsegårda, och f. hemmansägaren Ol. Widdin, Vesterby;
I Kräklingbo socken: hemmansägarne Jac. Österberg, Hejdeby, Lars Wedin, Rågåkra och E. P. Olsson, Hammars St:a;
I Ala socken: hemmansägarns L. Pettersson, Stenstu och Jac. Jacobsson, Gyle;
I Ange socken: hemmansägarna P. Bendelin, Fjäle, C. Olsson, Boters och F. Pettersson, Stenstu.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *