Från sjön.

I Stockholm hemmahörande ångaren Atalanta, kapten Ekström, bosatt här i Visby, skall, enligt till Göteborg ingånget telegram, ha strandat i Seine, men åter kommit flott och fortsatt resan.
— Befälharvars och befattning å i Ystad vinterliggande skeppet Moya tillhörigt grosshandlare Karl Molande, hitkomma i dag öfver Vestervik med Sofia.
— Tyske konsuln på Tromsö har utlotvat 300 kr. till den, som kan skaffa första säkra underrättelee om ångbåten Quarta. 1,000 kr. utlofvas för hjelp åt manskapet i hafsnöd. Ångaren skulle hafva kommit till Trondhjem redan före jul, och man fruktar, att den är alldeles förolyckad.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *