Stor Auktion.

Torsdagen den 10 Mars från kl. precis 10 f. m, låter herr A. Stålhandske, tillfölje at afslutadt arrende, genom offentlig auktion, som förrättas vid Vibble i Vesterhejde, försälja: 17 mjölkkor at finaste ras, 7 qvigor, 1 ungtjur, 5 qvigkaltvar, 8 unga, goda hästar, lämpliga såväl till kör- som arbetshä etar; alla möjliga för ett tidsenligt jordbruk erforderliga redskap, såsom: 1 slåtter- och skördemaskin, 1 sånings dito af Vesterås tillverkning, 1 röfsåningsmaskin, 1 hästräfsa, vänd- och spetsplogar, klös. och andra harfvar m. m.; regm- och arbetsvagaar, 1 gigg, 1 släde, flera par häckar, toderhäckar, sättare, 1 bättre tröskverk, 1 Eskilstuna åoggryta, lämplig för ett mindre mejeri; flora par såväl bättre som sämre selar samt diverse stallsinventarier jämte en mängd andra saker som här ej kunna specificeras.
Endast åt kände, vederhättige inropare lemnas anstånd med betalningen till den 1 nästkommande Juli, alla andra få betala kontant, eller ställa godkänd säkerhet.
Visby i Februari 1892.
Hugo Pettersson,
anmodad auktionsförrättare.

Medels öppen och frivillig auktion,

som tisdageh den 16 Februari från kl. 10 f. m. blir förrättad vid Stenstu i Vesterhejde, låter Hushållningssällskapet till följd af ombyte af ras och Landtbruksskolans upphörande derstädes till den högstbjudande försälja: 18 st. goda kor deraf 12 af Ayrshiroch 6 af Anglerrag, 4 st. qvigor af blandad ras, 3 st. tjurar deraf 2 st. 4 år ochen 1 år, 1 klöfversåniogs- och 1 rofsåningsmaskin, 1 radsåningsmaskin för 1 häst, 1 rofrifvare, arbetsvagnar och sättare, 1 mjölkkärra, 5 st. stålplogar, klös- och jernharfvar, 1 krossvält, 2 st. mjölkflaskor, 1 smörkärna för mejeri, 1 mjölkprotvare, 6 st. cylindrar, 1 smedbälg, 1 jernspis, 1 kamin samt omkring 200 kg. ull m. m. Vederhäftige och förut välkände inropare erbålla betalningsanstånd till den 1 September, andra betala kontant eller ställa borgen.
Vesterhejde den 8 Februari 1892.
O. A. PETTERSSON.

Medels öppen och frivillig auktion,

som tisdagen den 16 Februari från kl. 10 f. m, blir förrättad vid Stenstu i Vesterhejde, låter Hushållningssällskapet till följd af ombyte af ras och Landtbruksskolans upphörande derstädes till den högstbjudande försälja: 18. st, goda kor deraf 12 af Ayrshiroch 6 af Anglerras, 4 st. qvigor af blandad ras, 3 st. tjurar deraf 2 st. 4 år och en 1 år, 1 klöfversånings- och 1 rofsåningsmaskin, 1 radsåningsmaskin för 1 häst, 1 rofrifvare, arbetsvagnar och sättare, 1 mjölkkärra, 5 st. stålplogar, klög- och jernharfvar, 1 krossvält, 2 .st. mjölkflaskor, 1 smörkärna för me: jeri, 1 mjölkprotvare, 6 st. cylindrar, 1 smedbälg, 1 jernspis, 1 kamin samt omkring 200 kg. ull m. m. Vederhättige och förut välkände inropare erbålla betalniogsanstånd till den 1 September, andra betala kontant ellér ställa borgen.
Vesterhejde den 8 Februari 1892.
O. A. PETTERSSON.

Följande,

sedan sistlidna året qvarliggande gods, som hit anlädt med ånglartygsbolaget »Gotlands» ångbåtar, torde med snaraste afhämtas:
1 säck kläder adress fru Wentzell, Stenkumla
1 låda cognac märkt T. V. H. 475
1 paket böcker adress P. J. Palmqvist
3 Idr glas 1 ank. olja adress H.P. Jacobsson, Rute.
2 colly läder d:o d:o
1 ask adress M. Mörk, Fårö
9 colly tomsäckar adress C. Smitterberg, Klinte
1 låda träskor adress M. Pehrsson, d:o
1 säck adress fru L. Pettersson, Halla
1 säck horn adress C. Sedelius
4 colly papp adress Lenmalm & C:o Norrköning
1 colly tomsäck adress Svensson, Hästnäs
5 colly div. adress V. Nyman, Vesterhejde
1 tomkorg adress M. Larsson
5 tomkolly adress W. Wöhler, Klinte
2 d:o — adress pastor Sik, Lärbro
1 colly Rotting adress N. Böös
1 paket adress fru J. Laurin
1 d:o adress H. Olsson, Kumla, Lärbro
1 d:o adress A. P, Pettersson, Kams, Lummelunda
1 låda böcker utg. af.dr Melander utan adress
1 d:o blomkrukor d:o
1 nattsäck div. d:o
1 tom kappsäck, brun d:o
1 tom kisia brun d:o
1 säck socker märkt F. L.
1 säck kaffe märkt J. L.
1 säck kaffe, socker adress P. Pettersson
1 paket hattar adress Anders Andersson.
1 ask adress Albert Lindström
1 paket adress målar S. E. Pettersson
1 korg ägg adress fröken Olivia Ekström.
1 paket adress Ganarfve, Gotland
1 d:o adress Allan Broström
1 d:o adress herr Jernblom
2 st. stolar utan adress
15 tomkorgar d:o
3 tomdrittlar d:o
Ångbåtskontoret.

Folkmängdsuppgifter

från Gotlands landsbygd 31 Dec. 1891.

Stenkumla: födda 9 (4 m. 5 q.); döda 6 (5 m. 1 q.); inflyttade 27 (18 m. 9 q.); utyttade 55 (33 m. 22 q.); vigde 5 par; folkmängd 414; minskning 25.

Träkumla: födda 2 m. döda 2 (1 m. 1 q.); inflyttade 12 (4 m. 8 q.); utflyttade 19 (9. m. 10 q.); vigde 3 par; folkmängd 214; minskning 7.

Vesterhejde: födda 12 (8 m. 4 q.); döda 9 (4 m. 5.); inflyttade 72 (34 m. 38 q.); utflyttade 49 (21 m. 28 q.); vigde 2 par; folkmängd 486; ökning 26.

Ejsta: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 13 (7 m, 6 q.); inflyttade 31 (19 m. 12 q.); utflyttade 30 (18 m, 12 q.); vigde 5 par; folkmängd 608; minskning 3.

Sproge: födda 8 (4 m. 4 q.); döda 1 q.; inflyttade 11 (6 m, 5 q.); utflyttade 15 (7 m. 8 q.); vigde 3 par; folkmängd 369; ökning 3.

Levide: födda 11 (8 m, 3 q.); döda 9(5 m. 4 q.); inflyttade 24 (8 m. 16 q.); utflyttade 20 (7 m, 13 q.); vigde 3 par; folkmängd 576; ökning 6.

Gerum: födda 2 (1 m. 1 q.); döda 3 (1m,. 2 q.); inflyttade 4 (2 m. 2 q.); utflyttade 9 (5 m. 4 q.); vigde 1 par; folkmängd 166; minskning 6.

Sanda: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 10 (6 m, 4 q.); inflyttade 56 (24 m. 32 q.); utflyttade 55 (23 m. 32 q.); vigde 4 par; folkmängd 828; ökning 7.

Mästerby:, födda 5 (2 m. 3 q.); döda 6 m, 4 q.); inflyttade 35 (19 m. 16 q.); utlyttade 37 (25 m. 12 q.); vigde 3 par, folkmängd 392; minskning 0.

Vestergarn: födda 7 m.; döda 7,(5 m. 2 q.); ivflyttade 30 (14 m. 16 q.); utflyttade 33 (15 se 18 q.); vigde 2 par; folkmångd 340; minskning 3.

Vall: födda 3 (1 m, 2 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 22 (18 m. 9 q.); utflyttade 27 (10 m. 17 q.); vigde 1 par; borgerligt äktenskap 1 par; folkmängd 283; minskning 7.

Hogrän: födda 5 (3 m. 2 q.); döda 6 (2 m. 4 q.); inflyttade 29 (13 m. 16q.); utflyttade 23 (14 m. 9 q.); vigde 1 par; folkmängd 325; ökning 5.

Fårö: födda 25 (9 m. 16 q.); döda 13 (10 m. 3 q.); inflyttade 33 (17 m, 16 q.); utflyttade 63 (34 m. 29 q.); vigde 4 par; folkmängd 1,157 (541 m. 616 q.); minskning 18.
Församlingens äldste medlem fyllt 97 år.

Alskog: födda 12 (6 m. 6 q.); döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 21 (7 m. 14 q.); utflyttade 20 (9 m. 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 476; ökning 8.

Lye: födda 11 (7 m. 4 q.); döda 7 (5 m. 2 q.); inflyttade 11 (3 m. 8 q.); utflyttade 16 (6 m. 10 q.); vigde 1 par; folkmängd 291; minskning 1.

Hejde: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 11 (6 m, 5 q.); inflyttade 38 (12 m. 26 q.); utflytta de 42 (22 m. 20 q.); vigde 4 par; folkmängd 606; minskning 6.

Väte: födda 7 (4 m. 8 q.); döda 9 (6 m. 3 q.); inflyttade 34 (19 m. 15 q.); utflyttade 27 (14 m. 13 q.); vigde 2 par; folkmängd 580; ökning 5.

Klinte: födda 29 (19 m. 10 q.); döda 14 (10 m. 4q.); inflyttade 127 (62 m. 65 q:); utflyttade 102 (47 m. 55 q.); vigde 2 par; folkmängd 1,228; ökning 40.

Fröjel: födda 15 (11 m. 4 q.); döda 3 (1 m, 2 q.); inflyttade 17 (8 m. 9 q.); utflyttade 28 (16 m. 12 q.); vigde 5 par; folkmängd 592; ökning 1.

Hafdhem: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 9 1 m, 8 q.); inflyttade 19 (7 m. 12 q.); utflyttade 38 (21 m 17 q.); vigde 2 par; folkmängd 662; minskning 14.

Näs: födda 7 (2 m. 5 q.); döda 2 m,; inflyttade 9 (4 m. 5 q.); uflyttade 17 (7 m.
10 q.); vigde 0 par; folkmängd 405; minskning 3.

Vamlingbo. födda 14 (8 m, 6 q.); döda 7 (3 m,. 4 q.); inflyttade 18 (12 m. 6 q.); utlyttade 21 (8 m. 13 q.); vigde 7 par; folkmängd 749; ökning 4.

Sundre: födda 4 (2 m. 2 q.); döda 3 (1 m. 2 q.); inflyttade 10 (4 m. 6 q.); utflyttade 21 (6 m. 15 q.); vigde 1 par; folkmängd 219; minskning 10.

Hablingbo: födda 10 (8 m. 2 q.); döda 8 (4 m. 4 q.); inflyttade 13 (6 m 7 q.); utflyttade 30 (19 m. 11 q,); vigde; 4 par folkmängd 631; minskning 15.

Slite; födda 4 (3 m. 1 ad döda 1 q.; inflyttade 14 (8 m. 6 q.); utflyttade 18 (8 m.
10 q.);vigda 2 par; folkmängd 365; minskning1.

Sjonhem: födda 9; döda 6; inflyttade 12 utflyttade 23; vigde 2 par; folkmängd 318.

Viklau födda 2; döda 2; inflyttade 19; utflyttade 12; vigde 1 par; folkmängd 207.

Vänge: födda 9 (5 m. 4 q.); döda 11 (3 m. 8 q.); inflyttade 31 (16 m. 15 q.); utflyttade 55 (33 m. 22 q.); vigde 5 par; folkmängd 542; minskning 26.

Buttle: födda 4 q.; döda 8 (2 m. 4 q.); inflyttade 19 (9 m. 10 q.); utflyttade 21 (8 m. 13 q.); vigde 1 par; folkmängd 344.

Guldrupe: födda 3 (1 m. 2 q.); döda 6 (5 m,. 1 q.); inflyttade 9 (4 m. 5 q.); utflyttade 19 (7 m. 12 q.); vigde 1 par; folkmängd 281; minskning 3.

Martebo: födda 3 m.; döda 5 (3 m. 2 q.); infyttade 31 (13 m. 18 q.); utflyttade 37 (20 m. 17 q.); vigde 1 par; folkmängd 294; minskning 8.

Lummelunda: födda 10 (6 m. 4 q.); döda 10 (7 m. 3 q.); inflyttade 39 (16 m. 23 q.); utflyttade 54 (24 m. 30 q.); vigde 3 par; folkmängd 366; minskning 15.

Hejnum: födda 7 (3 m. 4 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 27 (13 m. 14 q.); utflyttade 24 (11 m. 13 q.); vigde 2 par; folkmängd 317; ökning 5.

Bäl: födda 8 q.; inflyttade 20 (8 m. 12 q.); utflyttade 23 (11 m, 12 q.); vigde 1 par; folkmängd 204,

Dalhem: födda 8 (4 m. 4 q.); döda 6 (3 m. 3 q.); inflyttade 36 (17 m. 19 q.); utflyttade 40 (18 m. 22 q.); vigde 1 par folkmängd 489; minskning 2.

Ganthem: födda 5 (2 m, 3 vi döda 4 (1 m. 3 q.); inflyttade 18 (11 m. 7 q.); utflyttade 18 (8 m. 10 q.); vigde 2 par; folkmängd 289; ökning 1.

Halla: födda 5 (2 m. 3 q.); döda 2 (1 m. 1 q.); inflyttade 18 (12 m. 6 q.); utflyttade 17 (11 m. 6 q); vigde 1 par (borgerligt); folkmängd 215; ökning 4,

Grötlingbo: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 q.; inflyttade 19 (8 m, 11 q.); utfyttade 24 (13 m, 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 636; Ökning 3.

Fide: födda 5 (1 m. 4 q.); döda 5 (3 m 2 q.); inflyttade 7 (3 m. 4 q.); utflyttade 14 (5 m. 7 g.) vigde 1 par; folkmängd 314; minskning 5.

När: födda 17 (8 m, 9 q.); döda 17 (2 m. 15 q.); inflyttade 36 (18 m. 18 q.) utflyttade 36 (15 m. 21 q.; vigde 2 par; folkmängd 1077.

Lau: födda 10 (3 m, 7 q.); döda 3 (1 m. 2 q.); inflyttade 11 (6 m, 5 q.); utflyttade 24 (13 m. 11 q.); vigde 1 par; folkmängd 513; minskning 6.

Mönstring

med nr 182 Roma kompaniområdes beväringsmän kommer att försiggå på följande tider och ställen, nämligen:
Fredagen den 18 innevarande December kl. 10 f. m. i Roma, sockenstuga med beväringsmän från Roma. Björke, Follingbo, Akebäck, Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem och Viklau socknar;
Lördagen den 19 i samma månad kl. 8 f. m, i Vall sockenstuga med beväringsmän från Vall, Hogrän, och Atlingbo socknar samt samma dag kl. 11 f. m. i Stenkumla sockenstuga med beväringsmän från Stenkumla, Träkumla, Vesterhejde, Eskelhem, Tofta och Visby södra landsförsamling.
Visby den 5 Dec. 1891.
E. A. Arnelius,
Befälhafvare för Roma kompaniområde.

Bifallit

har domkapitlet Vesterhejde församlings anhållan att, under pågående reparation i kyrkan, få för gudstjenster och andra kyrkliga förrättningar tills vidare och intill 15 nästa Maj använda folkekolesalen.

Vesterhejde kyrkostämma

har hos domkapitlet anhållit att under förestående reparation af kyrkan få till gudstjenstlokal m. m. använda skolsalen.

Väghinder.

Landsvägen emellan Krampebro i Fole och Tibbles i Hejdeby socken är i anseende till omläggning af en der befiotlig bro aflyst från begagnande från och med måndagen 2 till och med onsdagen 4 nästkommande November, och kan i atället begagnas vägen från Krampebro genom Fole och Bro socken och vidare till Visby.
Likaledes är aflyst vägen mellan Hugrefs i Gammalgarn och Sandviken från begagrande torsdagen 5 November, då en bro invid Davide gård omlägges; i stället kan tagas vägen förbi Ötergarns kyrka.
Till följd af broomläggningar aflyses i November månad:
landsvägen från Ejmunds i Mästerby till Gardrungs i Stenkumla från och med tisdagen 3 till och med torsdagen 5:te, då i stället vägen genom Sanda och Eskelhem socknar kan begagnas;
s. k. prestvägena från Klinte kyrka till Fröjel fredagen 6:te, då vägen i stället kan tagas från Klinte kyrka öfver hamnen och derifrån till Fröjel;
s. k. Hejdebogata fredagen 6:te och lördagen 7:de, under hvilka dagar istället kan begagnas vägen från Loggarfve i Klinte till Hejde; och
landsvägen från Vible i Vesterhejde till Visborgs kungsladugård måndagen 9:de, då i stället kan tagas vägen från Bjers i Vesterhejde till landsvägen vid s. k.
Zion och derifrån denna väg till Visby stad.
Tisdagen och onsdagen 10 och 11 instundande November komma 22:e broar vid sju strömmar å landsvägen mellan Slite och Boge att omläggas, till följd hvaraf vägen derstädes blir ofarbar; i stället begagnas vägen från Slite till Klintes i Othem och derifråa till Boge.

Auktion Gardrungs i Stenkumla.

Lördagen d. 19 dennes kl. 1e. m. låter enkan Anna Bokström Gardrungs i Stenkumla, i anseende till afflyttning från orten till den högstbjudande försälja, eller i brist på godkänd köpare bortarrendera sina ägande, för handel och yrken väl belägna, åbygnader, jämte återstående besittningsrätt af ett tunnland god åkerjord, med vacker trädgård, på vilkor som uppgifves före auktionen, dessutom försäljas åtskillig lösegendom med betalvingsanstånd till den 1 December d. å.
Karlslund i Vesterhejde den 5 September 1891.
O. A. PETTERSSON.