Godkänt

har nu medicinalstyrelsen dr Henrik Bergs antagande till läkare vid Visby kallvattenkuranstalt.

Afmastad

ligger nu briggen Dalkarlså på refvet i hamngattet. Lossning af lasten pågår.

Till spel

är antagen f. d. musikvicekorpralen Karl Jacobsson, som samtidigt befordrats till v. korpral i infanteriregementet samt placerats under nr 9 på Garda kompani.

Tjenstledighet

tills vidare från och med 19 dennes har på grund af sjuklighet beviljats löjtnant Broman vid härvarande infanteri.
— Jägmästare J. O. Sylvan har beviljats tjenstledighet under 2 månader och skötes tjensten af extra jägmästaren H. Nyman.

Bänkar

med gaflar af ek i tre olika, vackra mönster komma att af snickaren P. Barkander i Hörsne förfärdigas till härvarande domkyrka.

Sofia

anlände hit kl. 11,15 i dag på f. m.

Rörande värmeledning

i domkyrkan har nu kontrakt definitivt afslutits med bolaget Atlas till ett belopp af 5,700 kronor. Arbetet skall vara färdigt till afsyning senast 24 nästa Okt.

Till ordförande

i Burs sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse har blifvit vald hemmansägaren V. Jacobsson Stenstugu.

Födda och Döda i Visby.

Födda:
Skräddaren Herman Aug. Enqvists son, målaren Klas Olofsson Engfelts dotter.

Död:
i Arb. Johan Vilhelm Hesselin 79 år och 22 lagar.

Vigda: Arb. Johan Vilhelm Rudolf Jakobsson vch Emma Johanna Elisabeth Fröberg, båda från Visby domk.-församling.