Luftangrepp mot Siciliens kust.

Invasionen mot Sicilien föregicks av våldsamma luftangrepp.
På bilden ses i bakgrunden bombnedslagen från allierade flygplan
vid den sicilianska kusten. I förgrunden en tysk fraktångare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Idrott och sport.

Dyster och dimmig simborgarsöndag.
Endast ett fåtal prov under gårdagen.

Söndagens simborgarväder lämnade en hel del övrigt att önska, ty dagen bjöd som bekant på duggregn och dimma och kylig luft. Likadant var det på många andra håll i landet och talet om att sim-borgarveckorna förföljas av regn synes vara väl berättigat. Nu står hoppet till den avslutande veckan och söndagen den 25, då alla, såväl arrangörer som provtagare, måste försöka ta igen vad som förlorades i går.
En del arrangörer ha arbetat under veckan och i Slite har man kommit upp till 34 provtagare och 20 märken, därav fyra 5-års. I går blev det endast tre prov. Under denna vecka fortsätta proven i hamnen och söndagen den 25 blir det prov såväl vid badstranden som vid Tjelderviken, där man tar prov kl. 1-4.
Klintehamn har fått ihop 19 prov och märken, varav tre 5-årsmärken, 14 prov har man fått i veckan och under gårdagen blev det 5. Fortsättning följer nu på tisdag, torsdag och söndag.
I Etelhem har man f. n. 9 prov och i Ljugarn 4.
I Tingstäde har hittills ett 30-tal personer passat på att klara simborgarvärdigheten och man fortsätter nu i veckan på eftermiddagar och kvällar.
Detta är också fallet med Visby, där det finns möjligheter att ta simborgarmärket nere i Simstadion under simsällskapets kontroll.

Idrottsföreningen Varpa
hade i går sin traditionella tävling om hedersprispokalerna. 45 kastare ställde upp när uppropet förrättades kl. 12,15. Tävlingen som gäller kulkastning tillgår på följande sätt: Föreningens handicapslista följes varvid de medlemmar som vid uppropet befinna sig på den övre halvan av listan bilda klass I och övriga klass II. Sedan hopsättas lagen så, att när som i går 24 man gingo i klass I, de som ligga på 1, 16 och 24 plats bilda ett lag, de som ligga som resp. 2, 15 och 23 bilda ett o. s. v. Sedan mötas de nu bildade lagen en kula alla mot alla. Av dessa preludier framgår att tävlingen måste bli oerhört jämn och så var fallet även i år. Mycket vacker kastning presterades över lag och de s. k. ”billiga” huggen kunna säkert räknas på ena handens fingrar.
I klass I triumferade Folke Fredin, Henning Gardelin och A. Eklund, vilka genomförde tävlingen utan någon förlust. överlägsenheten kanske inte var så stor som prislistan utvisar, men laget tog sina tolvor också och det är ju det som är huvudsaken.
I klass II genomförde Henry Engström, Gottfrid Johansson och Gust. G. Johansson även tävlingen utan förluster och segrade klart.
Klass I: 1) Folke Fredin, Henning Gardelin, A. Eklund 7 segrar, 2) Villy Pettersson, Erik Söderdahl, Gustav Johansson 4 segrar, 79 stick, 3) John Palmgren, K. G. Karlsson, Karl Palmgren 4 segrar, 75 stick.
Klass II: 1) Henry Engström, Gottfred Johansson, Gust. G. Johansson 6 segrar, 2) Artur Björkman, Gösta Åstrand, Manne Hohnkr 5 segrar, 3) G. Wennerström, Karl Engström, Erik Lundberg 4 segrar.
De medlemmar som skola deltaga i Stockholm uppmanas infinna sig på ”Kajsarn” på tisdag kväll, då biljett- och logifrågan skola ordnas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Skytte.

Visby Nationalbeväring.
hade på söndagen klubbmästerskapstävling i pistolskjutning. Segrare för året blev H. Rohnström 125 poäng. Prislistan fick följande utseende:
Klass A: 1) H. Rohnström 125 poäng, 2) T. Ödin 116, 3) Th. Gerentz 112, 4) L. Rohnström 110.
Klass B: 1) P. E. Johansson 115 poäng, 2) G. Ljunggren 114, 3) E. Hermansson 103, 4) J. O. Nilsson 91.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Skog på rot.

Militärbefälhavaren på Gotland emottager anbud å rotstående vedskog ”av säljare från följande socknar: Bunge, Fårö, Fleringe, Gammalgarn, Hellvi, Rute och Östergarn.
Anbud skall omfatta kubikmassa. och stämplingslängdens n:r, ställas till Militärbefälhavaren på Gotland och inlämnas till Forstmästaren vid Militärbefälet, Visby, tel. Militärcentralen 11.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Född

En son.
Brita och Carl Hansen.
f. Torén.
Visby den 16 juli 1943.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Stor nervositet bland tyskar på norska kusten.

Falska larm och besinningslöst skjutande.
Oslo. (AB.) Nervositeten bland en del av de tyska bevakningstrupperna vid norska kusten synes under de senaste dagarna, ha nett en ny höjdpunkt. Falska term, nattliga utryckningar och besinningslöst skjutande förekomma alit oftare. Överspändheten börjar snort utgöra en allvarlig fara for befolkningen i närheten av de tyska förläggningsplatserna.
Vid Norsk Sprengstoffs fabriker i Hurum i Oslofjorden ha de tyska soldaterna flera natter a rad uppträtt ett salt som är vat ägnat att illustrera den uppjagade stämningen.
Härom natten hordes ett våldsamt skjutssode inom fabriksområdet. Efter en stund anlände fönstärkningar från fästningen Oscarsbarg för att upptaga jakten efter de brittiska sabotagegrupper, som påstods ha uppträtt. Det visa-de sig sedan att det hela berodde pa att några vaktposter tyckte sig ha märkt några mystiska skuggor utanför fabriksområdet.
Natten efter riktades en intensiv eld mot några föremål i vattnet, som senabefunnos vara nagra flytande trädstammar. Vid samma tillfälle besköts fabrikens egos lastbåt ”Vigra”, som lag vid kajen. En överspänd soldat hade tyckt sig marks något mystiskt ombord. Tre besättningsmän, som lågo. i en ljuv slummer, undgingo som genom ett under att träffas.
Natter därpå inträffade en ny episod i Gjerpen, en mil fran fabriken. Tyskerne tyckte sig ha sett en bat, som närmade sig land och öppande eld. Båten hade emellertid endast uppstått I några vaktposters fantasi.
Fan att lugna soldaterna Oar kommendanten nu beslutat spärra ett betydande område kring Norsk Sprengstoffs fabriker.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Säsongens sista travtävling.

Bjuder på många sensationella lopp.

I morgon går starten för säsongens sista travtävlingar — kanske de sista som hållas på A 7:s övningsfält. Alla lopp äro väl besatta. Anmälningarna t. ex. Gotlands-löpning äro t. o. m. så talrika att man var’ betänkt att dela upp den i två lopp. Men vid granskning av de olika handicapen, komma de startande hästarna ganska långt ifrån varandra, varför gemensam start kan ske. Detta gör loppet givetvis intressantare än om det hade blivit två starter i samma löpning.
För undvikande av missförstånd meddelas att de nyanmälda hästarna icke löpa för totalisatorn.
Träningen på banan har varit mycket livlig hela veckan, varför man kan räkna med att det blir ännu bättre fart på kamparna än förra söndagen. — Om det blir regn, uppmanas åskådarna att inte alltför livligt vifta med paraplyerna.
Vi meddela hår ett par bilder från förra söndagens tävlingar: Segrare i Snabb-löpning blev F r o w n (äg. Tage Gullgard, Rone) med solvallatränaren Hans Ringström som kusk. Den andra bilden visar också ett populärt segrarekipage, nämligen B o t a j r (äg. M. Andersson, Eksta) med fröken Maja Andersson som kusk. En rad av tränare och hästuppfödare från Solvalla uppvakta och beundra det näpna ekipaget. Fr. v. i främre raden: hrr Dufklo, Nils Sundin, Lindberg och Oskar Persson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161