Födelsedagshyllningar.

På sin sextioårsdag i går blev hemmansägaren Wilhelm Johansson, Snovalds i Alskog, föremål för många och hjärtliga hyllningar.
Redan kl. 4 på morgonen väcktes han med sång och tal. Representanter för socknens barnavårdsnämnd överlämnade en vacker blomsterkorg, och bland övriga presenter kan nämnas en taklampa från släktingar samt en golvlampa från vänner. Blomsterhyllningar inströmmade också hela dagen.
På kvällen gav jubilaren supé i sitt trevna hem, varvid givetvis hyllningarna fortsatte.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Dödsfall.

Ångbåtsbefälhavaren Carl Edvard Larsson, Stockholm, har avlidit i en ålder av 74 år.
Han var född i Enköping, avlade sina examina i Visby, varefter han fick anställning hos Enköpings ångfartygsa.-b. Senare övergick han till Drottningholm – Fittjabolaget. Till 1933 var han befälhavare på ”Enköping I”. Sedan 1917 hade han varit bosatt i Stockholm. Närmast sörjes han av maka, barn och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Visby rådhusrätt.

En bilfyllerist,
hr Harry Johan Aug. Andersson, dömdes vid rådhusrätten i dag. Straffet lydde på två månaders fängelse, då det än andra gången han står tilltalad för detta brott.

Två förfalskningsaffärer,
i vilka två miltärer och en annan person voro inblandade, klarades upp vid dagens session. De två militärerna hade förfalskat namn på en postanvisning till en kamrat och fått ut 15 kr. och i det andra fallet var det en person anställd i en firma, som en gång lyckats få ut 45 kr. men som åkte fast då han försökte med en större summa. Domen blev fyra mån. straffarbete, villkorlig dom, för samtliga.

För misshandel
dömdes en person till 25 dagsböter.

Underlåten trafikförsäkring
kostade en bilägare 10 dagsböter.

Olaga cykelåkning
har som bekant förekommit i oroväckande grad på Stranden samt i Hästgatsbacken. Fem syndare fingo sin dom i dag och bötade 5 kr. vardera.

Åtta fyllerister
fingo i dag stå till svars för utsvävningarna under midsommaren. Tre fingo böta 15 kr., två 20 kr., en 25, en 30 och en gammal kund 50 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Hingstpremiering i Gerum 30 juli.

Lantbruksstyrelsen har bifallit Gotlands läns hushållningssällskap förslag om inställande av den till den 30 juli i Visby utsatta för länet gemensamma hingstpremieringen. Samtidigt har den till den 31 juli utsatta premieringen vid Gerums korsgata framflyttats till den 30 juli.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Hovrätten avvisade åklagaryrkande.

Svea hovrätt har fastställt norra häradsrättens beslut att lämna utan bifall av åklagaren framställt yrkande om ansvar å ingenjören S. G. Wahlin, Djursholm, för ovarsamt framförande av bil. Han hade den 10 febr. i år på vägen Ljugarn-Roma vid Ljungby i Ala kolliderat med en plogbil förd av en vägarbetare. Denne dömdes av häradsrätten till böter under det att W. frikändes. Åkl. har i hovrätten yrkat bifall till sin talan. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Färre arbetslösa.

Arbetsmarknadskommissionen kunde för maj månad inregistrera en minskning i antalet hjälpsökande arbetslösa med ej mindre än 2,428 personer. Sammanlagda antalet uppgick nämligen till 6,404 mot 8,832 vid april månads utgång. Ökning noterades endast för Göteborgs stad med 451 och för Jönköpings län med 4 till resp. 1,915 och 45.
Inom Gotlands län minskades de hjälpsökandes antal med 13. Sammanlagt 3,935 blevo hjälpta, dock inga å Gotland. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Idrott och sport.

E. Norrby, Gute, elva sekunder från milrekordet.
B. Johansson, I 18, vann jämn femkamp.

Distriktsmästerskapen i femkamp och på 10,000 m. höllos i lördags på Gutavallen och det blev en lyckad tävlingskväll med jämna resultat. Milloppet blev en ganska spännande historia och Einar Norrby gjorde här om bravaden från i fjol och vann DM-titeln — hans tid på 34,30,4 var nära en minut bättre än sist och endast 11 sekunder från Esse Petterssons rekord. Det var fem startande i milloppet, nämligen Norrby, Esse Pettersson, Sven Booberg, Gute, Nordfjäll, I 18, och Sten Jacobsson, Lau. Utgångsfarten hölls ganska hård under de första varven, då Esse drog; efter tre varv gick Booberg upp för att bestämma farten under de tre följande. Fältet låg då ännu väl samlat, men strax efter funno Norrby och Pettersson tiden vara inne för ett litet ryck. Jacobsson följde med medan de andra två sladdade efter.
På 5,000 m. noterades tiden 17,06 för Norrby, som därefter drog sig före i jämnt och kraftigt tempo. Pettersson tvingades släppa kontakten med honom och måste bryta när 11 av de 26 varven återstodo. Booberg hade redan tidigare brutit och fältet bestod sålunda av tre man. Jacobsson höll ännu jämna steg med Norrby, när 10 varv återstodo men var märkbart tröttkörd och måste bryta efter 18 varv, då Norrby gjorde ett litet extra ryck för att bli av med sin konkurrent. Laulöparen — bara 17 år gammal — har visserligen gott om krafter men millopp är dock alltför mycket för en sådan ungdom. På medeldistanser har han tidigare visat goda framsteg och detta torde vara vad som bäst passar honom. När Jacobsson utgått återstod alltså bara Nordfjäll, som Norrby snart nog varvade.
Frågan blev sedan om Norrby skulle kunna göra något åt rekordet. Han trodde till en början inte på kamraternas optimistiska rapporter och malde på så jämnt; när han sedan på de sista varven ökade något så räckte det dock inte — det fattades elva sekunder och hans tid blev 34,30,4. Också det en utmärkt prestation av denne pålitlige oldboy, som nu har satt sig före att starta i årets SM i maraton. Nordfjäll, I 18, fick tiden 37,28,6.

Åtta femkampare över 2,000 poäng.
Årets femkamp blev en ovanligt intressant och jämn tävling och de åtta deltagare som fullföljde nådde alla över 2,000 poäng. B. Johansson, I 18, segrade, på andra plats kom Åke Nilsson, Gute, och trea blev Booberg, Tingstäde. Johansson vann längdhoppet på 6,31 med Viklund, TTK, därnäst på 6,01 och Åke Nilsson som trea med 5,62. Spjutkastningen tog ”Plåtarn” Eriksson hem med 45,05, tvåa blev fänrik Ljunggren 43,98 och trea Booberg 41,07. 200 m. löptes i tre heat och bästa tiden fick Johansson, I 18, med 24,6. Viklund och Åke Nilsson hade båda 25,0, Svensson I 18 och Booberg, TTK, nådde båda 25,4. 1,500 m. blev som väntats en given seger för hallandsmästaren Svensson, I 18, som tog ledningen under första varvet och sedan behöll den. Åke Nilsson hängde gott till sista varvet, då det på upploppet blev en lucka på c:a 15 m. Svensson vann på 4,25,2, Åke Nilsson hade 4,28,0, Lindfors, AIK, 4,41,4, Booberg 4,47,6 och Johansson 4,58,6. ”Plåtarn” ställde inte upp och bröt sålunda tävlingen.
Diskuskastningen vanns av Åbom på 32,56, Booberg blev tvåa med 31,09, Johansson trea 31,01, Lindfors fyra 30,57, och Ljunggren femma 30,51.
Slutresultaten blevo: 1) och distriktsmästare B. Johansson, I 18, 2,494 p., 2) Åke Nilsson, Gute, 21401, 3) G. Booberg, TTK, 2,327, 4) E. Wiklund, TTK, 2,229, 5) K. Svensson, I 18, 2,216, 6) E. Lindfors, AIK, 2,179, 7) O. Ljunggren, I 18, 2,052, 8) L. Åbom, Gute, 2,025.

Cykeldebutant från Othem överraskade.
Blev tvåa i gårdagens tävling.

Visby cykelklubb hade i går anordnat tävling på en 2 mil lång bana vilken kördes ett varv av samtliga klasser. Värmen och den hårda blåsten gjorde att tiderna inte blevo särskilt goda. Bland de startande märktes Stockholmske distriktsmästaren på 10-mil A-klassaren Åström, A. C. K. Dagens snabbaste cyklist blev. Gösta Booberg närmast följd av debutanten Bror Johansson från Othem. Johanssons prestation att besegra samtliga medtävlande med undantag av Booberg är så mycket mer anmärkningsvärd som Johansson aldrig tidigare deltagit i en cykeltävling. Tiderna blevo följande:
Licenserade cyklister: 1) Gösta Booberg, VCK, 33,10,4, 2) Nils Engström, NCK, 34,10,5, 3) Åström, ACK, 34,22,6, 4) Georg Jahnsson, NCK, 35,59,8, 5) Vol. 210 Lexander 36,39,6.
Klass D: 1) Bror Johansson, VCK, 34,02,4, 2) Egon Nilsson, VCK, 34,49,4, 3) Lars Andersson, VCK, 36,05,6, 4) K.-G. Johansson, VCK, 37,02,6, 5) C.-E. Granath, VCK, 37,37,8, 6) Erik Lind, 39,22,6.
Cykelturistmärket erövrades av ett tiotal personer. Nästa tävling äger rum fredagen den 5 juli kl. 19. Banan är 5 mil lång och går från Visby till Atlingbo och åter.

IF Varpa vann centimeterkastningen.
IF Varpa och Visby varpklubb hade i går sin årligen återkommande tävling i centimeterskastning , på Visborgsslätt. Tävlingen omfattade tre kulor och hölls i strålande sommarsol. Trots inkallelser deltogo 55 kastare. Kl. 14 skedde starten och under gemytlig stämning pågick den till vid halv sex-tiden, då prisutdelning förrättades av hr Erik Söderdahl. Leven utbringades för klubbarna och varpan och ”skaffar-mor”. En del av de tävlande fortsatte sedan till långt fram på kvällen med kastningen.
Prislistan fick följande utseende:
1) J. Palmgren, IV 495, 2) F. Fredin, IV 606, 3) G. Hallin, VV 658, 4) E. Söderdahl, IV 659, 5) G. Karlsson, IV 685, 6) G. Dahlström, IV 703, 7) K. Pettersson, VV 719, 8) K. Enström, IV 734, 9) K. Andersson, IV 76,0, 10) E. Svärd, IV, 796, 11) E. Andersson, IV 825, 12) S. G. Engström, IV 827, 13) E. Norman, IV, 842, 14) G. Westberg, IV 849, 15) G. Lövqvist, IV 858, 16) G. Johansson, IV 866, 17) F. Lind, IV 940, 18 Efr. Stenbom, VV 965, 19) H. Larsson, IV 966, 20) R. Nyberg, IV 979.

Juniormatchen
mellan AIK och VIF fortsätter i morgon kväll kl. 6,30 med längdhopp, spjut och 400 meter.

Tiokamps-DM avgöres nästa söndag.
DM i tiokamp och stafettlöpning 4X 100, 4X400 och 4X1,500 meter arrangeras nästa lördag och söndag. Början göres lördag kväll kl. 6 e. m. med tiokampens fem första grenar och stafett 4 X 100 och 4 X 1,500 meter.
Tävlingarna fortsätta på söndag morgon kl. 9,30 med 10-kampens återstående grenar och stafett 4X400 meter.
Anmälningstiden utgår om onsdag och som arrangör står Visby IF.

Boxningsinstruktionen.
Visby boxningsklubb har träning i kväll kl. 1/2 7 på Gutavallen varvid bl. a. skolboxning och boxningsteori stå på programmet. Alla intresserade äro välkomna, säger hr Nils Hägglund, sam svarar för den sakkunniga instruktionen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Vapenstilleståndsförhandlingarna ha börjat.

Presentationssammanträde på söndagen i Wiesbaden.
Wiesbaden. (TT fr. DNB.) I Hotel Nassauer Hof öppnades kl. 11 på söndagsförmiddagen vapenstilleståndskommissionens första sammanträde, i vilket samtliga tyska och franska representanter deltogo. På slaget 11 infann sig chefen för den tyska delegationen general von Stülpnagel jämte de ledande medlemmarna av tyska delegationen. Omedelbart därefter inträdde medlemmarna av franska delegationen i salen, och presentation ägde rum. Tolken nämnde först namnen på de franska representanterna: delegationschefen general Huntziger, Muchard (flygvapnet), överstelöjtnant Humbert och kommendör Tracou. Därpå upplästes namnen på de tyska representanterna: delegationschefen general von Stülpnagel, generallöjtnant Mieth (armén), generallöjtnant Förster (flygvapnet), kommendör Wever (flottan) och överstelöjtnant Hünermann (näringslivet). Efter presentationen inträdde de övriga tyska och franska kommissionsledamöterna. Sedan alla delegaterna — ett fyrtiotal personer — tagit plats kring det stora bordet, öppnade general von Stiilpnagel sessionen med följande ord, vilka omedelbart översattes: ”Jag förklarar härmed vapenstilleståndskommissionens förhandlingar
öppnade. Vapenstilleståndskommissionen har att verkställa de i vapenstilleståndsavtalet fastställda bestämmelserna. Den skall vidare övervaka överensstämmelsen med de bestämmelser som framgå ur det italiensk-franska vapenstilleståndsavtalet.”

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

Tyskt slagskepp nedskjuter 13 engelska plan.

Olycklig utgång av bombplanens aktion.
Berlin, 1 juli. (TT.) Vid upprepade angrepp mot ett tyskt slagskepp den 21 juni blevo 13 engelska bombplan, vilka icke själva haft den, ringaste framgång, nedskjutna. Slagskeppet var på färd från en hamn i mellersta Norge till hemlandet. Intet av de fientliga planen nådde tillbaka till sin bas utan nedskötos.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148

General Weygand har flugit till Syrien.

För att påverka Orientarmén att gå med på demobilisering.
Berlin, 1 juli. (TT.) DNB meddelar från Rom: Från officiellt håll meddelas att general Weygand begett sig till Syrien för att med befälhavaren för Syrienarmén general Mittelhauser dryfta demobiliseringen av dess trupper. Redan för två dagar sedan tillkännagav general Mittelhauser, att Weygandarmén i överensstämmelse med vapenstilleståndsavtalet genast skulle demobiliseras.
Den verkliga orsaken till general Weygands resa ligger i den växande spänning, som inträtt i Främre orienten mellan Englands och Frankrikes intressen. General Weygand kommer att i Damaskus få till uppgift att klargöra för engelsmännen, att Weygandarmén i Syrien inte längre skall kämpa för Storbritanniens intressen.
Härigenom förlorar engelsmännen 130,000 man.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Juli 1940
N:r 148