Till skollärare

i Björke församling antogs i förgår ende sökanden Hugo Lindström från Gammalgarn. Stämman beslöt att höja lönen till 700 kronor, i tacksamt minne af hvad den nu valdes fader såsom skollärare verkat i församlingen.

Till skollärare-,

klockare- och organisttjensterna i Björke församling har som sökande endast anmält sig skolläraren Hugo Lindström i Gammalgarn, son till aflidne skollärare L. i Björke.

Folkmängdsuppgifter

från Gotlands landsbygd 31 Dec. 1891.
Follingbo: födda 8 (6 m. 2 q.); döda 13 (7 m. 6 q.); inflyttade 72 (34 m. 38 q.); utflyttade 67 (37 m, 30 q.); vigde 1 par; folkmängd 484.

Akebäck: födda 2 m.; döda 3 (2 m; 1 q.); inflyttade 12 (6 m. 6 q.); utflyttade 18 (12 m. 6 q.); vigde 1 par; folkmängd 151; minskning 7.

Othem: födda 30 (19 m. 11 q.); döda 21 (13 m. 8 q.); inflyttade 85 (37 m. 48 q.); utflyttade 66 (31 m. 35 q.); vigde 6 par; folkmängd 1035; ökning 28.

Boge: födda 15 (6 m. 9 q.); döda 9 (2 m. 7 q.); inflyttad3 21 (5 m. 16 q.); utflyttade 17 (7 m. 10 q.); vigde 4 par; folkmängd 481; ökning 10.

Rute: födda 11 (5 m. 6 q.); döda 11 (5 m. 6 q.); inflyttade 24 (10 m. 14 q.); utflyttade 42 (18 m. 24 q.); vigde 5 par; folkmängd 575; minskning 18.

Fleringe: födda 6 (3 m. 3 q.): döda 2 m.; inflyttade 20 (13 m. 7 q.); utflyttade 15 (6 m. 9 q.); vigde 1 par: folkmängd 363; ökning 9.

Bunge: födda 7 (3 m. 4 q;); döda 6 (4 m. 2 q.); inflyttade 30 (23 m. 17 q.); utfyttade 51 (25 m. 26 q.); vigde 2 par; folkmängd 534; minskning 20.

Fole: födda 10 (5 m, 5 q.); döda 7 (3 m. 4 q.); inflyttade 67 (31 m. 36 q.); utflyttade 60 (35 m. 25 q.); vigde 1 par; folkmängd 481(222 m. 259 q.); ökning 10.

Lokrume: födda 6 (2 m, 4 q.); döda 9 (5 m. 4 q.); inflyttade 28 (13 m. 15 q.); utflyttade 33 (14 m. 19 q.); vigde 2 par; folkmängd 370 (179 m,. 191 q.); minskning 3.

Vestkinde: födda 17 (9 m. 8 q.); döda 10 (2 m, 8 q.); inflyttade 47 (30 m. 17 q.); utflyttade 58 (32 m, 26 q.); vigde 2 par; folkmängd 569; minskning 4.

Bro: födda 10 (4 m. 6 q.); döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 26 (12 m, 14 q); utflyttade 16 (10 m. 6 q.); vigde 4 par; folkmängd 296; ökning 15.

Källunge: födda 1 q.; döda 4 (2 m. 2 q.); inflyttade 31 (12 m. 19 q.); utflyttade 29 (12 m. 17 q.); vigde 2 par; folkmängd 244; minskning 1.

Vallstena: födda 7 (2 m. 5 q.); döda 10 (3 m. 7 q.); inflyttade 14 (8 m. 6 q.); utflyttade 15 (4 m, 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 348; minskning 4.

Kräklingbo:: födda 4 (3 m. 1 q.); döda 7 (4 m. 3 q.); inflyttade 23 (11 m. 12 q.); utflyttade 37 (19 m. 18 q.); vigde 4 par; folkmängd 406; minskning 17.

Ala: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 3 (2 m. 1 q.); inflyttade 22 (11 m. 11 q.); utflyttade 16 (8 m. 8 q.); vigde 1 par; folkmängd 308; ökning 12.

Anga: födda 5 (3 m, 2 q.); döda 3 (2 m. 1 q.); inflyttade 14 (5 m. 9 q.); utflyttade 23 (9 m. 14 q.); folkmängd 296; minskning 7.

Lärbro: födda 23 (15 m. 8 q.); döda 21 (10 m, 11 q.); inflyttade 74 (33 m,. 41 q.): utflyttade 74 (41 m. 33 q.); vigde 8 par; folkmängd 1,273; ökning 2.

Hellvi: födda 8 (3 m. 5 q.); döda 15 (8 m. 7 q.); inflyttade 14 (5 m. 9 q.); utflyttade 45 (20 m. 25 q.); vigde 2 par; folkmängd 418; minskning 38.

Hörsne med Bara; födda 11 (9 m. 2 q.); döde 5 (4 m. 1 q.); inflyttade 38 (20 m. 18 q.); utflyttade 35 (24 m. 11 d.); vigde 5 par; folkmängd 375; ökning 9.

Rone: födda 18 (7 m. 11 q.); döda 20 (8 m. 12 q.) inflyttade 66 (27 m. 39 q.): utflytade 59 (26 m. 33 q.); vigde 5 par; folkmängd 1,030; ökning 5.

Eke: födda 2 m.; döda 4 (2 m. 2 q.); inflyttade 9 (5 m. 4 q.); utflyttade 18 (11 m. 7 q.) vigde 2 par; folkmängd 234; minskning

Stenkyrka: födda 17 (7 m. 10 q.); döda 6 (3 m. 3 q.); inflyttade 39 (13 m. 26 q.); utflyttade 39 (18 m. 21 q.); vigde 5 par; folkmängd 797; ökning 11.

Tingstäde: födda 10 (7 10. 3 q.); döda 8 (3 m. 5 q.); inflyttade 29 (15 m. 14 q.); utflyttade 52 (25 m. 27 q.); vigde 2 par; folkmängd 476; minskning 21.

Hangvar: födda 17 (10 m. 7 q.); döda 19 (8 m. 11 q.): inflyttade 39 (18 m. 21 q.); utflyttade 60 (24 m. 36 q.); vigde 3 par; folkmängd 895; minskning 23.

Hall: födda 3 (2 m. 1 q.); döda 1 m.; inflyttade 15 (6 m. 9 q.); utflyttade 13 (6 m.
7 q.); vigde 1 par; folkmängd 246; ökning 4.

Endre; föåda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 48 (23 m. 25 q.); utflyttade 62 (32 m. 30 q.); vigde 3 par; folkmängd 347; minskning 5.

Hejdeby: födda 2 m.; döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 13 (6 m. 7 q.): utflyttade 14 (9 m. 5 q.) vigde 2 par; folkmängd 190; minskning 4.

Östergarn: födda 11 (6 m. 5 q.); döda 17 (7 m. 10 q.): inflyttade 21 (11 m. 10 q.);.
utflyttade 20 (8 m. 12 q.); vigde 6 par; folkmängd 677 (334 m. 343 q.); inkl, 5.

Gammalgarn: födda 5 (3 m. 2 q.); döda 7 (4 m. 3 q.); inflyttade 23 (14 m. 9 qv); utflyttade 16 (5 m. 11 q.); vigde 2 par; folkmängd 476 (237 m. 239 q.); ökning 5.

Ardre: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 (3 m. 2 q.); inflyttade 19 (9 m. 10 q.); utflyttade 30 (12 m. 18 q.); folkmängd 490 (222 m. 268 q.); minskning 2.

Gothem: födda 11 (2 m, 9 q.); döda 5 (2 m,. 3 q.); inflyttade 34 (14 m. 20 q.); utflyttade 34 (15 m. 19 q.); vigde 3 par; folkmängd 647; ökning 6.

Norrlanda: födda 2 (1 m. 1 q.); döda 2 m,; inflyttade 11 (5 m. 6 q.); utflyttade 21 (9 m. 12 q;); vigde 2 par; minskning 10.

Mönstring

med beväringsmän tillhörande Hemse kompaniområde N:r 187 förrättas:
Fredagen den 18 December kl. 8 f. m. vid Stånga jernvägsstation med beväringsmän från Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum, Alfva och Hemse socknar samt
Lördagen den 19 December kl. 8 f. m. vid Stånga jernvägsstation med beväringsmän från Rone, Eke, Burs, Stånga, När och Lau socknar.
Närmare upplysningar om mönstringen blifva intagna i Länskungörelserna.
Hemse den 18 Nov 1891.
Philip Hertzman,
Beftälbafvare för Hemse kompaniområde N:r 187.

Mönstring med beväringsmän tillhörande Garde kompaniområde N:r 186 förrättas:
Fredagen den 18 December kl. 11 f. m. vid Kräklings i Kräklingbo med beväringsmän från Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn och Ardre socknar samt
Lördagen den 19 December kl. 1/2 10 f. m. vid Buttle jernvägsstation med beväringsmän från Vänge, Buttle, Guldrupe, Garde, Etelhem, Alskog och Lye socknar.
Närmare upplysningar om mönstringen blifva intagna i Länskungörelserna.
Visby den 21 November 1891.
Axel Ytterberg,
Befälbatvare för Garde kompaniområde N:r 186.

Väghinder.

En bro vid Fride gård å allmänna vägen mellan Kräklingbo och Katthammarsvik kommer att omläggas onsdagen 18 dennes. I stället kan begagnas vägen förbi Gammalgarns kyrka.

Väghinder.

Landsvägen emellan Krampebro i Fole och Tibbles i Hejdeby socken är i anseende till omläggning af en der befiotlig bro aflyst från begagnande från och med måndagen 2 till och med onsdagen 4 nästkommande November, och kan i atället begagnas vägen från Krampebro genom Fole och Bro socken och vidare till Visby.
Likaledes är aflyst vägen mellan Hugrefs i Gammalgarn och Sandviken från begagrande torsdagen 5 November, då en bro invid Davide gård omlägges; i stället kan tagas vägen förbi Ötergarns kyrka.
Till följd af broomläggningar aflyses i November månad:
landsvägen från Ejmunds i Mästerby till Gardrungs i Stenkumla från och med tisdagen 3 till och med torsdagen 5:te, då i stället vägen genom Sanda och Eskelhem socknar kan begagnas;
s. k. prestvägena från Klinte kyrka till Fröjel fredagen 6:te, då vägen i stället kan tagas från Klinte kyrka öfver hamnen och derifrån till Fröjel;
s. k. Hejdebogata fredagen 6:te och lördagen 7:de, under hvilka dagar istället kan begagnas vägen från Loggarfve i Klinte till Hejde; och
landsvägen från Vible i Vesterhejde till Visborgs kungsladugård måndagen 9:de, då i stället kan tagas vägen från Bjers i Vesterhejde till landsvägen vid s. k.
Zion och derifrån denna väg till Visby stad.
Tisdagen och onsdagen 10 och 11 instundande November komma 22:e broar vid sju strömmar å landsvägen mellan Slite och Boge att omläggas, till följd hvaraf vägen derstädes blir ofarbar; i stället begagnas vägen från Slite till Klintes i Othem och derifråa till Boge.

Torsburgskretsen

höll sitt sommarmöte i Ala skolhus 19 dennes.
Lektion hölls i bibelläsning i förening med morgonbön af läraren på stället.
Skoll. Carlsson, Gothem, höll lektion i satslära och skoll. Jakobsson, Östergarn, om växterna, Sedan de hållna lektionerva kritiserat, företogs diskussion om frågan: »Skall Torsburgskretsen ingå som krets i Sveriges allmänna folkskollärareförening?» Efter någon öfverläggning besvarades frågan genom omröstning med ja. Derefter höll skoll. Herlitz, Halla, ett lärorikt föredrag om skoltukten. Nästa möte bestämdes att hållas i Kräklingbo, då lektioner komma att hållas af skoll. Lindström, Gammalgarn, i aritmetik, skoll. Höggren, Ganthem, i bibl. historia och i gymnastik af läraren på stället.

Gillessammanträdena.

Vid Bäls och Lina tings sammanträde i torsdags vid Gute i Bäl voro omkring 20 ledamöter närvarande. Rörande myrodlingen lemnades af de närvarande åtskilliga upplysaingar, af hvilka framgick att endast en enda myr inom området ännu blifvit afdikad och denna blott obetydligt uppodlad. Utsågos psrsoner att inom socknarne uppsamla joråbruksstatistiska uppgifter. Gillet uttalade den övskan, att sammanträdena under nästföljande två år måtte hållas i Gothem och de två derpå följande i Hörsne. Landshöfdingen uttalade sin förhoppning om att åtminstone ett mejeri inom området måtte komma till stånd samt påpekade den billiga anläggningskostnad, som är förenad med den på senare tiden förbättrade ismetoden.
Till gillete ordförande omvaldes kapten C. T. Broander och till ledamot i fårptemieringenämden L. O. Norrby, Nors i Gothem.
— Halla tings hushållsgille sammanträdde i fredags vid Gandarfve i Dalhem, dervid omkring 40 ledamöter voro närvarande. Iogen myrodling hade bedritvits isom gillesområdet, men ifrågasatt vore utdikning af flere större myrar. At lemnade upplysningar framgick, att foderbetsodlingen blifvit någorlunda utbredd i Dalhem. Något nytt mejeri ansågs ej behöfligt, på grund af den lätta mjölkafsättningen på Visby och Barlingbo. Utsågos personer att iosamla jordbruksstatistiska uppgifter samt utdelades F. Flygarsons Handbok i Hössskötsel.
Till gillets ordförande återvaldes hr O. A. Nordström, Björkhage i Dalhem, och till ledamot i fårpremieringsnämden herr N. Jacobsson, Kyrkljufves i Vänge.
— Kräklinge ting sammanträdde i lördags i Gammalgarn. Ett femtiotal ledamöter hade kommit tillstädes. Åtskilliga upplysningar lemnades rörande myrodlingen inom området samt framhölls det utmärkta resultatet af myrmarkernas gödning med tomasfosfat och kainit. Gillet uttalade sig för daglig förbindelse dels mellan Östergarn och Roma, dels mellan Ljugarn och Etelhem och uppmanade landshöfdingen kommnunalnämderna att inkomma med anhållan härom till vederbörande. Utsågos personer för insamlande af jordbruksstatistiska uppgifter.
Till gillets ordförande omvaldes hr J. Edmark, Ljungby i Ala, samt till ledamot i fårpremieringsnämden hr J. Franzén, Hugreifs i Gammalgarn.
Vid detta sammanträde voro till premieriog framförda 36 djur af hvilka prisbelönades:

Tjurar (3—10 år):
Nero, Joh, Rohndahl, Anga 3:e pris

Kor:
Linda, Enkan Norberg, Gammwelg. 3:e pris
Tekla, J. Nilsson, Östergarn 3:e pris
Ella, J. Nilsson, Östergarn 3:e pris
Netta, J. Bodin, Östergarn 3:e pris
Bertha, O. Larsson, Gammalgarn 3:e pris
Linda, O. Larsson, Gammalgarn 3:e pris
Frejda, G. Strömberg, Gammalgarn 3:e pris
Götha, L. Jacobsson, Östergarn 3:e pris
Krona, A. Dahlbom, Östergarn 3:e pris
Fibba, J. Franzén, Gammalgarn 3:e pris
Lilly, C. Schwan, Gammalgarn 3:e pris
Helgs, J. Österberg, Kräklingbo 3:e pris

Qvigor:
Olga, Th. Fravzén, Gammalgarn 3:e pris
Martha, G. Klingvall, Kräklingbo 3:e pris
Flora, G. Klingvall, Kräklingbo 3:e pris.

Till ingen åtgärd

från domkapitlets sida har föranledt den förut omnämda anmälan af kyrkoherde Berglund, att å Gammalgarns kyrkogård liket efter husbonden G. A. Strömberg jordats utan presterligt biträde. Kapitlet tillförsåg sig att pastor med anledning af tilldragelsen gifvit vederbörande kärleksfulla föreställningar.

Anmälan

har af kyrkoherde Berglund i Östergarn gjorts till domkapitlet derom, att ett lik olaga — d. v. s. utan prest — jordats i Gammalgarns kyrkogård.