Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd börja vi idag göra några utdrag till ledning för de beskattade vid bedömandet af bevillningsberedningens och taxeringskomiténs tillvägagående. Gränsen för utdraget sätta vi vid 500 kronors antagen inkomst.

Södra fögderiet.
Visby södra landsförsaml.

Fabrikör J. Lang 600.
Arendator Dassow 500.

Stenkumla.
Kyrkoherden Frendin 1,900.
Skolläraren Sahlsten 1,400.
Martille: Karl Gardell 600.
Löjtnant Drös 1,500.

Vesterhejde.
Komm. landtmät. Fegraens 4,000.
Major Kyllander 1,000.
Kapten Leatz 1,778.

Träkumla.
Metodistpredikant Vallin 1,700.
Hemmansegaren Hagvall 800.
Kolportör Malm 800.

Vall.
Kyrkoherden Lyth 2,080.
Skolläraren Norrby 790.

Hogrän.
Skolläraren Viselgren 400.

Atlingbo.
Kyrkoherden Ihre 1,200.
Skolläraren Lindahl 800.
Handlanden Karlsson 500.

Eskelhem.
V. pastor Gutenberg 600.
Skolläraren Pettersson 800.
Förste landtmät. Jacobsson 6,500.
Landthandl. Olsson 600.
Domkapitlet i Visby 2,350.

Tofta.
Skolläraren Andersson 750.

Sanda.
Prosten Herlitz 4,150.
Skolläraren Christoffersson 930.
Kronolänsman J. Smedberg 1,875.
Öfverste löjtn. af Klint 3,441
Lötnant K. af Klint 1,038
Ingeniör E. af Klint 1,500.
Ingeniör G. af Klint 1,000.
Hemmansegaren L. Bolin 600.
Hemmansegaren K. Vallin 600.
Kapten Jacobsen 1,764.

Mästerby.
Skolläraren Nyström 800.
Målaren Björkedahl 800.

Vestergarn.
Uppsyningsman Hesselqvist 1,700.
Skolläraren Pettersson 900.
Lotsen J. Stenberg 561.
Handl. Björkegren 900.
Skepparen A. P, Nyman 1,160.
Skepparen V. Nyman 1,000,
Fyrmäst. G. Nyman 1,280.
Skepparen Landström 800.
Skepparen K. Nyman 500.
Handl. O. H. Nyman 4,000.
Rederiet för skon. «Sofia Fredrika» 1,500.
Rederiet för skon. «Fru Lona» 1,200.
Rederiet för skon. «Margreta» 1,000.
Rederiet för jakt «Hilda» 500.
Fyrvaktaren Vess q 990.

Hejde.
Prosten Gahne 3,972,
V. pastor Gradelius 715.
Skolläraren Blomberg 1,100.
Handl. Nyström 800.
Karl Vetterlund 600.
Ångsågsbolaget 1,500.
Aug. Henriksson 700.
Anna Snöbom 500.
Såg- & Qvarnintressenter 500.
Nils Gustafsson 600.

Väte.
Skolläraren Björkander 800.
Nils Kahlström 800.
Petter Olsson 900.
P. Larsson 500.

Klinte.
Kyrkoherden Gardsten 3,434.
Handl. Viberg 1,500.
Muraren Lindblom 600.
Klinte kalkbr. bolag 1,000.
Skepparen Stengård 500.
H. Wöhler Klintebys 9,500.
Inspektor Larsson 1,500.
Smeden Jansson 500.
Trädgårdsmäst. Pettersson 500.
Sågmäst. Svensson 500,
Bokh. Pettersson 500.
Brännmäst. Axén 800.
Landtmät. Cedergren 3,000.
Handl. A. Nyberg 1,500.
Handl. N. J. Odin 3,500.
Handl. V. Odin 600.
Rederiet för jakt. «Två Bröder» 600.
Rederiet för skon. «Carlshamn» 750.
Kr. länsman Dahlbäck 3,600.
Landtmätaren Schyl 800.
Handl. Vesterberg 800.
Hattmakaren Smitterberg 600.
Handl. K. Smitterberg 3,000.
Red. för skon. «Laura» 1,500.
Red. för jakt. «Fyra Syskn» 500.
Färgaren Vallin 1,500.
Handl. J. Sundahl 800.
Minuteringsbolaget 2,500.
Ångbåtsbolaget södra Gotland 8,000.
Handl. R. Snöbom 4,000.
Bokhållaren A. Melin 1,000.
Rederiet för skon. «Frithjof» 1,000.
Rederiet för skon. «Matilda» 500.
Rederiet för jakt. «Josefina» 500.
Skolläraren Egnell 1,400.
F. d. bonden G. Olsson 600.
Kapten Smitterberg 2,500.
Postexpeditör Linders 1,653.
Telegrafisten Cramér 768.
Handl. J. A. Vallin 1,200.
V. konsul K. V. Herlitz 6,500.
Bokh. F. Smitterberg 1,000.
Tullinspektoren Berggren 2,500.
Ingeniör B. v. Heland 1,000.
Kapten Hauffman 942,
Skolläraren Ekelund 750.
Kapten Malmborg 2,700
Skepparen Söderström 1,000.
Vikt. handl. Andersson 500.
Lotsen Rohnvik 730.
Maskinist Johansson 750.
Föreståndaren F. Hall 1,500.
Mekaniska Tunnbinderiet 1,000.
Mästerlotsen Sundahl 810.
H adl. Krokstedt 800.
Olof Persson 600.
Olof Vallin 500.
Handl. P. Larsson 750.
Mjölnaren H. Hallgren 500.
Kapten Vessman ä 2,000.
Snickaren Nyborg 600.
Kustroddaren Kahlqvist 800.
Garfvaren Ekström 800.
Kopparslagaren Engström 500.
Garfvaren A. Lundberg 1,500.
Tullvaktmäst. Jacksson 935.
Kakelugnsmak. K. Berg 500,
Skepparen N. Ahlström 720.

Fröjel.
Kapten Fackt 2,000.
Enkefru Björkander 600.
N. Jacobssons svåger Per 500.
Löjtnant ÅA. Lange 1,500.
Tegelbruket 1,000.
Disponent Johansson 600.
Skolläraren Booberg 750.
Skepparen Aug. Levander 600.

Eijsta.
Kyrkoherden Lyth 3,000.
V. pastor Kullin 700.
Skolläraren Gottberg 750.
Konrad Nilsson V 600.

Sproge.
Georg Mårtensson 500.

Habblingbo.
Kyrkoherden Hauffman 3,300.
Skolläraren Söderberg 800.
Hans Johansson 750.
Lars Jacobsson 750.
Jakob Jacobsson 800.
Petter Nilsson 500.

Silte.
Skolläraren Olofsson 800.
Skepparen Hallbom 800.

Hafdhem.
Kyrkoherden Broander 4,959.
Skolläraren Gahnström 800
Kakelugnsmak. Ekedahl 500.
Fröken Virsén 500.
Handl. Hedin 1,850.

Näs.
Skolläraren Blomqvist 800.
Lars Mattsson i 600.

Grötlingbo.
Pastor Kinmark 2,600.
F. skolläraren Söderberg 500.
Sergeant Andersson 620.
Lotsen Södergren 600.
Lotsålderman Hallbom 600.

Fide.
Skolläraren Dahlqvist 700.
Skepparen Cedergren 600.
Kapten Vennemo 2,100.
Skepparen Svenssan 600.

Öija.
Prosten Krusell 3,300.
Skolläraren Pettersson 900.
Handl. Beckström 5,000.
Länsman Lindström 1.275.
Garfvaren Levedahl d 800.
Handl. Claudelin 1,000.
Major Gustafsson 3,600.
Färgaren Krokstedt 1,000.
Handl. Jacobsson 3,000.
Handl. Hansén 4,500.
Handelsbiträde Bokström 800.
Handelsbiträde Värnqvist 800.
Tullinspektor v. Schantz 2,552.
Tullvaktmäst. Magnusson 1,010.
Lotsen Vigsten 581.
Telegrafisten Backelin 763.
Slipstensbolaget 2,000.
Garfveribolaget 600.
Per Veström 1,500.
Rederiet för jakt «Sälla Hoppet» 600.
Rederiet för jakt «Sex Syskon» 600.
Rederiet för jakt «Christian» 500,
Fyrmäst. Ankarkrona 1,150.
Fyrvaktaren Pettersson 840.
Fyrbiträdet Söderström 690.

Hamra.
Handl. Munthe 700.

Vamlingbo.
Kyrkoherden Eneqvist 3,300.
Skepparen Hansson 600.
Skepparen Tmndgren 500.
Rederiet för slupen Valfred 500.
Skolläraren Laurin 850.

Sundre.
Skolläraren Högberg 750,
Fyrm. Persson 1150.
Fyrvakt. Engström 840.
Fyrbiträdet Lundberg 690.

Rone.
Kyrkoherden Alfvegrens sterbhus 2,300.
Vice pastor Alfvegren 700.
Skolläraren Nyman 750.
Inspektor Eneqvist 1,000.
Handl. Broander 4,000.
v. konsul L. Cramér 1,000.
L. & G. Cramér 5,000.
Tnullinspektor Bergenstjerna 2,800.
Telegrafisten Bergenstjerna 1,200.
Handl. Öfverberg 1,000.
Rederiet för skon. «Hilda» 1,000.
J. Broanders enka 1,000.
Utskänkningsbolaget 3,000.
Kustroddaren Rohnström 800.
Kustroddaren Jacobsson 800.
Kustsergeant Jönsson 1,323.
Lotsålderman Vigsten 838.
Garfvaren Krokstedt 600.
Nils Fredin 600.
Olof Olofsson 960.
Rederiet för skon. «Maria Carolina» 500.
Vaktmäst. Ahlberg 860.

Eke.
Skolläraren Pettersson 750.

Alfva.
Kyrkoherden Lange 3,000.
Skolläraren Olsson 700.
Kr.-länsman Eneman 3,409.
Färgaren Uvterberg 500.
Qvarnegaren Ringbom i Sjonhem 500,
Kapten Sommar 3,000.

Hemse.
Prov.-läkaren Hansson 3,500.
Kakelugnsmak. Korsman 500.
Veterinärläkaren Sjöstedt 1,900.
Apotekaren Lilja 2,000.
Postexpedit. Lagergren 1,800.
Handl. Duse 5,000.
Handl. Vittberg 2,800.
O. Hoffman 600.
Enkefru Gregersson 600.
Handelsbiträdet J. Bokström 1,000.
Skolläraren Lindström 700.

Fardhem.
Kyrkoherden Jonsson 2,000.
F. kronofogden Lindström 1,400.
Garfvaren Hård N 500.

Linde.
Skolläraren Fredin 845.
Löjtn. Rosell 882,
Kapten Appeltofft 2,303.
Enkan A.’ Pettersson 600.
Arvid Pettersson 1,000.

Löjsta.
Komminister Kahlström 550.
Skepparen Jacobsson 600.

Lefvide.
Kyrkoherden Bolin 2,000.
Skolläraren Snöbohm 825,
Handl. Strömbeck i Visby 700.
Häradshöfd. Lagerberg 5.638.
Johan Jacobsson 9200.
Kapten Borg 700.

Gerum.
Skollärarinnan Levin 700.

Burs.
Prosten A. J. Lyth 4,600.
Skolläraren Löfveberg 900.
Åkerman & k:ni 2,600.
Handelsbiträdet Fagerberg 850.
Matts Grönström 500.
Länsman Svallingsson 1,325.
Skepparen Vestberg 500.

Stånga.
Skolläraren Vessman 750.
Handl. Nilsson 1,500.
Landtbrukar Firnhaber 650.
Garfvaren Hedvall 1,500.
Stenstuge åboars såg 600.
Karl Larsson 850.
Uddin & Pettersson 1,000.
F. d. kr.-länsman Åkerman 3,900.
Vilhelm Åkerman 500.

När.
Kyrkoherden Norrby 3,853.
Skolläraren Ganström 800.
Fyrmäst. Engström 1,150.
Fyrvakt. Berggren 840,
Intressenter i såg & qvarn 500.
Löjtnant Norén 900.
Handl. Munthe 1,500.

Lau.
Skolläraren Mårtensson 700.

Alskog.
Kyrkoherden Kolmodin 2,556.
Skolläraren Lindgren 800.
Handl. Kahl 1,500.
Enkefru Vallander 500.

Lye.
Skolläraren Krusell 800.
O. Levander 500.
Bjerges åboars qvarn 500.
O. Vikström 500.
L. Söderberg 800.

Garde.
Kyrkoherden Svensson 2,983.
Skolläraren Olsson 1,147.
Handl. Frendin 1,000.
Åckander & k:ni 1,500.
Handelsbiträdet Vestberg 700.
Landtmät. Kökeritz 2,500.

Etelhem.
Skolläraren Boberg 700.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1878
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *