Skolgången

inom Gotlands södra inspektionsområde har under år 1889 i någon mån förbättrats i jämförelse med näst föregående år 1888. Enligt inspektörens, kyrkoherde Uddins statistiska uppgifter utgjorde skolbesökens medelprocent inom folkskolan 93,6 år 1889 mot 88,9 proc. år 1888.
Med afseende på de olika procenttalen af skolbesök i folkskolan har inspektören indelat distriktet sålunda:
Klass 1 (100—95 procent skolbesök): 1 Hogrän, 2 Sproge, 3 Öja, 4 Klinte vid kyrkan, 5 Öja m. folksk., 6 Gröttlingbo, 7 Eskelhem, 8 Elinte vid hamnen, 9 Sanda, 10 Burs, 11 Mästerby, 12 Ejsta, 13 Väte, 14 Lye, 15 Träkumla, 16 Vall, 17 Hamra, 18 Lau, 19 Hemse, 20 Fröjel.
Klass 2 (94—90 proc.): 21 Alskog, 22 Tofta, 23 Alfva, 24 Hejde, 25 Stånga, 26 Atlingbo, 27 Rone m. folksk., 28 Stenkumla, 29 Fide, 30 Vestergarn, 31 Vesterhejde, 32 Garda, 33 Eke, 34 Sundre, 35 när, 36 Etelhem, 37 Levide, 38 Vamlingbo, 39 Gerum, 40 Linde.
Klass 3 (89—85 proc.): 41 Hafdhem, 42 Hablingbo, 43 Rone.
Klass 4 (84—380 proc.): 44 Silte.
Klass 5 (79—75 proc.): 45 Näs.
Flitigast voro således barnen, eller rättare sagdt mera ordningsfulla och förståndiga föräldrarne i Hogräns socken under det att motsatsen gjorde sig gällande i Näs socken (76,6 proc.). År 1888 var det blott 57,1 proc; sålunda dock äfven här förbättring.
I fråga om småskolorna var i dem skolbesökens medelprocent 91,8 år 1889 mot 91,7 år 1888, alltså der jämförelsevis jämnare. Dessa skolor har inspektören indelat i följande klasser:
Klass 1 (100—95 proc.): 1 Stånga, 2 Klinte vid kyrkan, 3 Öja, 4 Burs, 5 Ejsta, 6 Lau, 7 Väte, 8 Sanda, 9 Klinte vid hamnen, 10 Grötlingbo, 11 Rone, 12 Fardhem, 13 Vestergarn, 14 Eskelhem, 15 Vesterhejde.
Klass 2 (94—90 proec.): 16 Fröjel, 17 Hablingbo, 18 Hafdhem, 19 När sm., 20 Hemse, 21 Lefvide, 22 När mellanskola, 23 Näs, 24 Alfva, 25 Hejde.
Klass 3 (89—85 proc.): 26 Vamlingbo.
Klass 4 (84—80 proc.): 27 Lojsta.
Den jämnaste skolgången var alltså bär i Stånga och den oregelbundnaste i Lojsta, der den dock år 1889 stigit med nära 11 proc. eller från 73 år 1888 till 83,9 sistlidna år.
Till sist bör anmärkas, att bortovaro för sjukdom och paturhinder i denna beräkning äro frånräknade skolförsummelserpa.

Ersättning för ståndskog

kommer efter laga skiftet att utgå med följande ersättningsbelopp:
inom Lummelunda sockens tredje skifteslag: från 1/2 mtl Burge, J. S. Landergren kr. 1,145: 50, 5/8 mtl Kambs, Gotlands Enskilda bank 11 kr., 1/16 mtl Kambs, Oskar Wallin 70 kr., 1/8 mtl Kambs, K. Andersson kr. 105: 75, 1/32 mtl Kambs, Otto Strandberg 26 kr., 1/24 mtl Kambs, J. Pihl 29 kr., 1/4 mtl Kambs, J. Johansson 46 kr., 3/16 mtl Kinner, Anna Qviström kr. 267: 50, 1/2 mtl Kinner, C. J. Kinberg 657 kr., 1/8 mtl Kinner, P. Fohlin kr. 269: 25, 5/32 mtl Lundbjers, O. Olofsson 191 kr., 38/64 mtl Lundbjers, J. Olsson kr. 204: 25, 3/64 mtl Lundbjers, L. Lundins arfvingar 82 kr., 3/32 mtl Lundbjers, F. Pihl 21 kr., 5/32 mtl Lundbjers, O. Vallin 533 kr., 5/32 mtl Nygraune, J. Hedström, 791 kr., 5/32 mtl Nygranne, K. Tibbelin 590 kr., 5/32 mtl Skomakare, N. P. Vidgren, kr. 158: 75, 5/64 mtl Skomakare, L. Qviströms enka 332 kr., 5/64 mtl Skomakare, J. Carlsson kr. 317:50, 1 mtl Tjouls, Gotlands Enskilda Bank kr. 1,905: 50;
inom Grötlingbo sockens skifteslag: från 15/64 mtl Bölske, M. Petterson med kr. 344: 60, 5/32 mtl d:o, A. Hansson, med kr. 237: 40, 5/32 mtl d:o, L. Hafdell med kr. 506: 10, 5/64 mtl d:o, O. Öman med kr. 234: 85, K. Fredrikssons lägenhet under Bölske med kr. 2: 30, 7/512 mtl Botvide, L. Olsson med kr. 139: 84, 7/256 mtl d:o, H. Hansson med kr. 800: 67, 1/16 mtl Bruuns, J. Johansson med kr. 566: 35, 1/16 mtl d:o, P. Nilsson med kr. 298: —, 1/64 mtl Bälshage, J. Andersson med kr. 1: 90, 3/64 mtl d:o, P. Persson med kr. 458: 90, 1/16 mtl d:o, N. Olsson med kr. 20:70, 1/8 mtl Dale, O. Pettersson med kr 187: 40, 1/4 mtl Domerartve, J. Strömstedt med kr. 64: 25, 1/2 mtl Frixarfve, L. Zackrisson med kr. 251: 45, 368/4480 mtl Kattlunds, N. Lindboms barn med kr. 117: 55, 51/256 mtl Koparfve, O. Johansson med kr. 423: 65, 1/16 mtl Linge, M. Mattsson med kr. 878: 95, 7/128 mtl d:o, A. N. Jakobsson med kr. 68: —, 3/32 mtl Lunda, O. Larsson med är. 175: 77, 1/64 mtl d:o, Kristina Jakobsdotter med kr. 77: 38, 7/40 mtl Norrqvie, Ol. Johansson med kr, 397: 28, 111/3008 mtl d:o, J. Öfverberg med kr. 84: 96, 5/64 mtl d:o, O. Gottberg med kr. 125: 97, 37/3008 mtl d:o, O. Söderström med kr. 9: 42, 138/160 mtl d:o, C. Nilsson med kr. 19: 72, 1/32 mtl d:o, P. Rangstedt med kr. 83: 85, 1/32 mtl d:o, B. Hallgren med kr. 51: 68, 1/40 mtl d:o, L. Hsnsson med kr. 75: 20, 1/24 mtl Nymans, L. Persson med kr. 1438: 45, 21/64 mtl Roes, L. Larsson med kr. 1,348: 15, 5/16 mtl d:o, O. Olsson med kr. 638: 73, 1/8 mtl d:o, Jak. Larsson med kr. 295: 60, 5/96 mtl d:o, Cl. Nilsson med kr. 129: 39, 5/96 mtl d:o J. Söderlund med kr. 316:13, 2/320 mtl Roes, O. Norrby med kr. 30:40, 1/8 mtl d:o, P. Olsson med kr. 1,579: 75, 1/8 mtl d:o, N. F. Nilsson med kr. 172: 10, 1/16 mtl d:o, B. Söderlund med kr. 24: 35, 8/32 mtl Rofvalds, Chr. Mårtensson med kr. 237: 15, 1/8 mtl Romungs, N. Nilsson med kr. 505: 30, 7/64 mtl d:o, Aug. Hansson med kr. 438: 90, 1/64 mtl d:o, L. Larsson med kr. 81: 60, 5/32 mtl Sallmunds, L. Jakobsson med kr. 714: 98, 5/32 mtl P. Olsson med kr. 3: 73, 15/128 mtl Sandes, L. Olsson med kr. 330: 15, 15/64 mtl d:o, J. Jakobsson med kr. 90: 55, 15/128 mtl d:o, M. Erasmusson med kr. 153:30, 9/64 mtl d:o, P. Göransson med kr. 287: 75, 8/80 mtl Sixarfve, L. Norrbom med kr, 230: —, 8/80, mtl d:o, J. Larsson med kr. 91: 20, 8/16 mtl d:o, J. Bolin med kr. 422: 15, 1/16 mtl d:o, L. Persson med kr. 591: 41, 3/16 mtl d:o, L. Larsson med kr. 24:55, 3/80 mtl d:o M. Erasmusson med kr. 50: 15, 3/80 mtl d.o, A. Hansson med kr. 398 :87, 1/8 mtl Sles, L. Larsson med kr 367: 45, 1/20 mtl d:o, G. Zackrisson med kr. 15: 40 1/20 mtl d:o, P. Larsson med kr. 224: 60, 1/40 mtl d:o J. Westerberg med kr. 121: 60, 3/32 mtl Smiss, O. Pettersson med kr. 286: 08, 1861/54482 mtl Stenstugu, M. Erasmusson med kr. 1: 45, 1069/42336 mtl d:o, O. Söderström med kr. 187: 68, 5/189 mtl d:o, J. Hamberg med kr. 169:20, 1/32 mtl Söderqvie, O. Oisson med kr. 3: 20, 1/16 mtl d:o, G. Andersson med kr. 863: 70, 1/32 mtl d:o, L. Löderatröm med kr. 66: 65, 9/32 mtl d:o, J. Larsson med kr. 9: 50, 1/32 mtl d:o, O. Johansson med kr. 8: 25, 47/640 mtl Uddvide, O. Jakobsson med kr. 398: — 1/16 mtl d:o, L. Persson med kr. 231: 80, 3/16 mtl Viges, N. Olsson med kr. 321: 05;
inom Levide sockens första skifteslag: från 8/8 mtl Alskute, J. Nilsson med kr. 170: 37, 439/1000 mtl Bondarfve, J. Dahlgren med kr. 885: 44, 3/32 mtl Dahls, L. Odin med kr. 73: 24, 1/16 mtl d:o, N. Pettersson med kr. 855: 30, 1/2 mtl Orleifs, enkan Å. Jakobsson och C. A. Elfström med kr. 1,144: 58, 3/16 mtl Magnhuse, O. Båtelsson med kr. 9: 56, R, M. Enbloms lägenhet under Magnhuse, med 2 kr., 3/4 mtl Mallgårds, C. Norrby med kr. 270: 45, 3/4 mtl d:o, R. Jakobsson med kr. 568: 09, 1/4 mtl Skönarfve, J. Eklund med kr. 267: 88, 1/4 mtl d:o, J. Johansson med kr. 31: 22, 311/4944 mtl Skönarfrve, L. Nilsson med kr. 7: 36 och Båtsman Heders roteintressenter med kr. 58: 25.
Likaledes har vid hemmansklyfning å 7/24 mtl Ronnartve i Öja socken bestämts att ersättning för ståndskog skall betalas af Hulda Klasson för 35/576 mtl dels med kr. 197: 56 kontant, dels 1 kast löfved, 18 lass hassel och 16 ekträd.
Vid hemmansklyfniog å 3/16 mtl. Tomase i Sundre socken har bestämts, att af Karl Jakobsson skall för 1/32 mti betalas 19 kr. 20 öre samt af Maria Vallgren för 1/16 mtl 28 kr. 40 öre.

Från landsbygden.

Rone, 1 Mars.
Rone Mejeriakiebolag hade i dag sin ordinarie årstämma ledd af handlanden L. Cramér, Ronehamn, Bolagets verkställande direktör uppläste först styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret, den visar Tillgångar:

Skulder:

För driftkostnaden:

Utgifterna för mejeribygnaden och inventatierna ha enligt sista bolagsstämmans beslut bestridts af föregående års vinstmedel och bar öfverskottet af samma års vinst kr. 104: ?7 öfverförts till reservfonden.
Uader bolagets andra arbetsår har uppköpts tillsammans 130,285,9 liter mjölk för kr.
8,594:67 öre deraf aktieägarne lemnat 114,273,7 liter för kronor 7,594:30, utgörande i medeltal 6,65 öre pr liter. Icke aktieägare hafva aflemnat 16,012,2 liter för kr. 1000:37, utgörande i medeltal 6,24 öre pr liter.
Tillsammans har tillverkats och försålts 5,274,55 kilo smör, som betingat ett värde af kr. 9,231:56, eller i medeltal 1:75 pr kilo.
Till Stockholm, Visby, Ronehamn och vid mejeriet har försålts 339,25 kilo smör för kr: 587:80 utgörande 1:73 öre för kilo.
Till aktieägarne vid mejeriet har aflemnats och försålts 96,552 liter skummjölk samt kernmjölk och vassla för kr. 1,640:24 öre utgörande i medeltal 1 7/10 öre liter.
Då under året uppköpts 130,285,9 liter mjölk och tillverkats 5,274,55 kilo smör, så har 247/10 liter mjölk erfordrats till hvarje kilo smör, motsvarande 4 kannor för skålpund.
Osttillverkningen har varit obetydlig, endast 230,40 kilo tillverkats för kr. 69:06 öre.
Det för 87 aktier af 51 st. delägare i sällskapet D. B. V:s sparbank på 10 års tid upptagna lån å kronor 4,850 har under året amorterets med ytterligare 10 procent och sålunda nedgått till kr. 3,480.
Bolagets fastighet och inventarier äro, enligt senaste bolagsstämmobeslut, nu försäkrade till 7,000 kronor i bolaget »Svea» och tilländalöper försäkringstiden 26 November detta år.
Rone, 24 Februari 1890.
Gustaf Cramér
N. O. Nilsson
Patrik Petterson
Olof Olofsson.

Sedan denna berättelse föredragits upplästes årets revisionsberättelse afgifven af hr V. Eneman och J. Rosendahl samt tillstyrkande ansvarsfrihet för styrelsen, hvilkenläfven af stämman beviljades. Särskildt uttalades ett tack a verkst. direktören för ospard möda utan ön.
De följande ärendena afgjordes derefter sålunda: Först biföll stämman att aktiebrefven n:r 2 och 89 finge öfverflyttas på andra ägare.
Så anslogs 25 kr. till planering at och någon trädplantering på tomten, som ansågs behöfligt. Några obegagnade afloppsrör bemyndigades styrelsen söka få sälja. Bestämdes, att den månatliga amorteringen för dem som deltagit i amorteringslånet tills vidare bör bibehållas vid samma belopp som förut och skilnaden reserveras för framtida behof; att åtskillig ej inbetald amortering skulle på laga väg indrifvas samt att årets vinst skulle afsättas till reseryfonden. Härefter påminde verkst. direkt. huru vigtigt och nödvändigt det vore att mera mjölk levererades, särskildt som omkostnaderna äro nästan desamma, om det är litet eller mycket mjölk vid mejeriet. Hvar och en borde derför vara angelägen bidraga med om än aldrig så litet dagligen, särskildt som det funnes delägar2 som tycktes vara l:kgiltiga för denna sak. Kunde mjölktillgången fördubblas vore mejeribolaget en ypperlig affär och det låge i aktieägarnes skön om det skulle försämras eller förbättras. Ville derför framhålla att hvar och en gjorda hvad göras kunde för att öka mjölkproduktionen. Sedan egnade han en tacksamhetsbetygelse åt på grund af sjukdom nu afgående ordföranden, konsul Broander, som gjort bolaget stora tjenster och till hans efterträdare valdes kommissarien A. M. Eneman.
Till v. ordf. valdes hr G. Cramér, som tilllika är verkställande direktör. De förutvarande styrelseledamöterna landtbr. P. Petterson, Eke, K. Rosendahl och Olof Olofsson, Rone, omvaldes. Suppleanter blefvo landtbr. N. O. Nilsson, Rone, P. Östergren, Öfveröstris, Alfva, och Karl Norrby, Eke. Till revisorer för granskning af Iopangs årets räkenskaper valdes landtbr. V. Eneman, Alfva, och Severin Ekström, Hallvede, Eke, och till deras suppleanter J. Rosendahl, Grötlingbo och K. Norrby, Eke. Härefter samtalades något om att bolaget skulle försöka ordna mjölkskjutsar på sådana trakter, hvarifrån ej mjölk 1evererades för att söka få leveransen i gång samt att styrelsen borde hålla möten för saken.

Generalstabens kartarbete

öfver Gotland har gått långsammare, än man från början beräknade. Färdigt är för närvarande endast 1 af de 4 blad, denna karta kommer att omfatta, nämligen det sydligaste, omfattande Gotland från Grötlingbo socken och söderut.
Samtidigt fortgår arbetet på den karta Gotlands Allehanda enligt åtagande kommer att kostnadsfritt tillställa sina prenumeranter. Den kommer att tryckas i flere färger än generalstabens.

FÖDD.

En Son.
Grötlingbo prestgård d. 25 Febr. 1290.
Beda och Oskar Jacobsson.

Å Visby länslasarett

hafva under år 1889 vårdats 364 sjuke under 10,543 dagar mot 349 sjuke under 10,453 dagar år 1888. Af de år 1889 vårdade komma 348 under 9,961 dagar på lasarettsafdelningen och 16 under 582 dagar på kurhusafdelningen.
Inom lasarettsafdelningen hafva i allmänna sjukrum vårdats 333 sjuke och i enskilda rum 15 sjuke. Friplatser hafva under året lemnats åt 12 personer under 1,148 dagar förutom kurhuspatienterna.
15 hafva under året aflidit och 330 utskrifvits; 19 voro vid årets slut qvarliggande. Högsta antalet vårdade voro 42 i Mars och lägsta 13 i December. Medeltalet underhållsdagar för hvarje sjuk uppgår till 28,96 och medeltalet sjuke dagligen till 28,88.
De å kurhusafdelningen vårdade tillhörde alla länct. Efter 6 Dec. och till årets slut fans här icke någon patient.
Under året ha 166 opererats å lasarettet, 19 å polikliniken.
Af de å lasarettsafdelningen vårdade tillhörde 3 Ala socken, 2 Alfva, 3 Alskog, 5 Ardre, 3 Anga, 3 Atlingbo, 1 Bara, 5 Barlingbo, 4 Björke, 3 Boge, 2 Bro, 3 Bunge, 2 Burs, 2 Buttle, 1 Dalhem, 2 Ejsta, 3 Eke, 2 Ekeby, 4 Endre, 5 Eskelhem, 6 Etelhem, 2 Fardhem, 1 Fide, 1 Fleringe, 2 Fols, 5 Follingbo, 3 Fröjel, 5 Fårö, 1 Gammalgarn, 3 Garda, 1 Gothem, 2 Guldrupe, 3 Grötlingbo, 6 Hablingbo, 2 Hall, 3 Halla, 1 Hafdhem, 5 Hangvar, 5 Hejde, 2 Hejdeby, 4 Heinum, 8 Helvi, 5 Hemse, 1 Hogrän, 1 Hörsne, 5 Klinte, 9 Kräklingbo, 8 Källunge, 1 Levide, 6 Lau, 1 Linde, 1 Lokrume, 3 Lummelunda, 1 Lye, 9 Lärbro, 4 Lojsta, 3 Martebo, 2 Mästerby, 2 Norrlanda, 3 När, 6 Othem, 11 Rone, 5 Roma, 1 Rute, 7 Sasda, 1 Site, 1 Sproge, 4 Sjonhem, 7 Stenkumla, 6 Stenkyrka, 2 Stånga, 3 Tingstäde, 2 Tofta, 4 Vall, 5 Veskinde, 5 Vesterhejde, 2 Vestergarn, 4 Vallstena, 6 Vamlingbo, 50 Visby stad, 1 Visby norra landsförsamling, 5 Vänge, 3 Väte, 5 Öja, 1 Östergarn och 7 från andra län.

Femtio på jaktstig i Stånga.

Ett 50-tal skyttar deltog i jakt-skyttetävling i Stånga på söndagen. Tävlingen ordnas årligen av jaktvårdssammanslutningarna i Stånga. Skyttet var uppdelat på tre olika moment: jaktstig, rådjursskytte och lerduvsskytte.

Resultat (jaktstig):
1) Bert Karlsson, Grötlingbo, 35 poäng,
2) Hans Hellgren, Hörsne, 30,
3) Hans Karlström, Slite, 30,
4) Ove Hagvall, Visby, 30,

Rådjursskytte:
1) Bo Dahlgren, Stånga, 29,
2) Sven Hägg, Stånga, 28,
3) Sven Pettersson, Vallstena, 28,
4) Karl Palmgren, Visby, 27.

Lerduvsskytte:
1) Bo Dahlgren, Stånga, 10,
2) Sven Pettersson, Vallstena, 9,
3) Arne Wahlgren, Eke, 9, Mauritz Karlsson, Stånga, 9 och Stig Westberg, Stånga 9.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1890:
Vamlingbo: födda 12, döda 8, vigda 3 par, inflyttade 20, utflyttade 27; minskning 3; folkmängd 754.
Sundre: födda 8, död 1, vigda 2 par (1 borgerligt), inflyttade 4, utflyttade 13; minskning 7; folkmängd 220.
Hablingbo: födde 11 (7 m. 4 qv.), döda 10 (7 m. 3 qv.), vigda 6 par, ivflyttade 24 (17 m. 7 qv.), utflyttade 22 (15 m. 7 qv.); ökning 8; folkmängd 646.
Silte: födda 9 (5 m. 4 qv.), döda 7 (1 m, 6 qv.), vigda 4 par, inflyttade 9 (3 m. 6 qv.), utflyttade 18 (12 m. 6 qv.); minskning 7; folkmängd 363.
Grötlingbo: födda 8, döda 12, vigda 3, inflyttade 29, utflyttade 19; ökning 6; folkmängd 632.
Fide: födda 7, döda 6, vigda 2, inflyttade 7, utflyttade 12; minskning 4; folkmängd 315.
Öja: födda 28 (13 m. 15 qv.), döda 10 (7 m. 3 qv.), inflyttade 33 (16 m. 17 qv.), utflyttade 62 (82 m. 30 qv.); minskniug 11; folkmängd 870.
Hamra: födda 5 (2 m. 3 qv.), döda 2 qv., inflyttade 15 (10 m. 5 qv.), utflyttade 6 (8 m. 3 qv.); ökning 12; folkmängd 344.
Hafdhem: födda 11, döda 6, vigda 2 par, inflyttade 34, utflyttade 33; ökning 6; folkmängd 693.
Näs: födda 7, döda 4, vigda 2 par, inflyttade 8, utflyttade 22; minskning 11; folkmängd 408.

Till ordförande

vid årets bevillningsberedningar har linsstyrelsen utsett för Visby stad kronofogden Bokström, för norra fögderiet kronofogden Calissendorff, för Visby södra landsförsamling, Stenkumla, Vall, Atlingbo, Eskelhem, Sanda, Hejde, Klinte, Fardhem, Levide, Burs, När, Alskog och Garda pastorat, håradsskrifvare Bergman samt för Hafdhem, Grötlingbo, Öja, Vamlingbo, Hablingbo, Ejsta, Rone och Alfva lånsman J. A. Lindström.