På begäranaf utredningsmännen

i läroverksadjunkten C. J. Berglunds dödsbo kommer, i anseende till fastighetens försäljning, offentlig auktion att förrättas tredje dagen pingst eller tisdagen den 7 innstundande Juni från kl. 10 f. m. vid Smitte i Vall socken, hvarvid till der högstbjudande försäljes boets lösegendom såsom ett par hästar, 9 kor, res- och arbetsvagnar, kälkar, paroch enbetsselar, harfvar, plogar, foder bäckar, fotsackar, åkdynor, häststrakla, resfällar; nysilfver-, koppar-, malm-; messing-, bleck- och jernsaker af hvarjebanda slag, porslin och glas, goda fjäderfylda sängkläder, linne, möbler och husgeråd såsom schiffonnier, bättre och sämre soffor, sängställen, stolar, större och mindre bord, kommoder, skänkar, speglar, kistor, lampor och lampetter, diverse träkärl, ett parti spanmålssäckar m. m. och lemnas vederhättige och af mig kände inropare ränotetritt betalniogsanstånd till den 1 ingtundande Oktober.
Hogrän den 23 Maj 1892.
JOHAN WESSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Juni 1892
N:r 84

På begäran af utredningsmännen

i läroverksadjunkten C. J. Berglunds dödsbo kommer, i anseende till fastighetens försäljning, offentlig auktion att förrättag tredje dagen pingst eller tisdagen den 7 instundande Juni från kl. 10 f. m. vid Smitts i Vall socken, hvarvid till den högstbjudande försäljes boets lösegendom såsom ett par hästar, 9 kor, res- och arbetsvagnar, kälkar, paroch enbetsselar, harfvar, plogar, foder: häckar, fotsackar, åkdynor, häststrakla, resfällar; nysilfver-, koppar-, malm-, messing-, bleck- och jernsaker af hvarjebanda slag, porslin och glas, goda fjäderfylda säogkläder, linne, möbler och husgeråd såsom schiffonnier, bättre och sämre soffor, sängställen, stolar, större och mindre bord, kommoder, skänkar, speglar, kistor, lampor och lampetter, diverse träkärl; ett parti spanmålssäckar m. m: och lemnas ve: derhättige och af mig kände inropare räntefritt betalningsanstånd till den 1 instundande Oktober.
Hogrän den 23 Maj 1892.
JOHAN WESSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Maj 1892
N:r 79

Vid landstingsmannaval

för södra häradet i dag återvaldes fyra bland de fem afgående ledamöterna nämligen brr L. Norrby (23 röster), O. R. Pettersson (23), J. Uddin, Stånga, (21), och J. Sahlsten, Sallmunds (16). Till det femte rummet anstäldes omval hvarvid kyrkoherden Sundblad i Garda erhöll 17, O. Pettersson, Hallute i När 14 och J. Hägg, Gerum, 11 röster och blef alltså den förstnämde vald. De fyra afgående ersättarne återvaldes samtlige: O. Hallbom, Silte (16 röster), P. Levander, Hafdhem (15), Joh. Johansson, Hogrän (20) och Jak. Johansson, Fardhem (13).

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1892
N:r 70

Inbetaldt dikningslån.

Sedan statskontoret på ansökan af Petter Larsson Rudvier såsom ägare af 1/8 mantal Rudvier, 7/48 mtl Ronnarfve, 1/16 mtl Mattsarfve och 5/72 mtl Robbenarfve, Matts Melin Rudvier såsom ägare af 5/48 mtl Sandqvie, 1/8 mtl Rudvier och 1/16 mtl Mattsarfve, Hans Olsson Orleifs såsom ägare af 5/32 mtl Orleifs och 1/16 mtl Ranarfve, P. Dahling såsom ägare af 5/128 mtl Skogs, L. Norrbys arfvingar såsom ägare af 1/16 mtl Petes och Olof Andersson Boxarfve såsom ägare af 1/32 mtl Skogs och 3/32 mtl Boxarfre alla i Öja socken förklarat dem med stöd af mom. 12 i kung. 27 April 1888 om vilkoren för lån från odliogsfonden vara berättigade att 15 dennes inbetala de på ofvannämda fastigheter belöpande andelar i det beviljade lånet å 37,450 kr. för utdikniog af Hongänna myr, så hafva dessa låneandelar blifvit till statskontoret inbetalda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 April 1892
N:r 63

För ömsint vård om barnhusbarn

har direktionen öfver allmänna barnhusinrättningen i Stockholm tilldelat barnhusets belöningsmedalj af silfver till hemmansägaren Karl Peter Klintström i Hogräns församling och husbonden Jakob Oskar Söderberg i Stenkyrka församling.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1892
N:r 20

Dödsfall Anna Catharina Burgedahl

Att min ömt älskade hustru Anna Catharina Burgedahl stilla och fridfullt afled å Djupbrunns i Hogrän tisdagen den 26 Januari kl. 3 e. m. i en ålder af 71 år, 6 mån, och 4 dagar; sörjd af mig, barn och barnbarn varder härmed för slägt och vänner tillkännagifvet.
Carl Burgedahl.
S. Ps. 491, v. 3, 4.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Januari 1892
N:r 15

Folkmängdsuppgifter

från Gotlands landsbygd 31 Dec. 1891.

Stenkumla: födda 9 (4 m. 5 q.); döda 6 (5 m. 1 q.); inflyttade 27 (18 m. 9 q.); utyttade 55 (33 m. 22 q.); vigde 5 par; folkmängd 414; minskning 25.

Träkumla: födda 2 m. döda 2 (1 m. 1 q.); inflyttade 12 (4 m. 8 q.); utflyttade 19 (9. m. 10 q.); vigde 3 par; folkmängd 214; minskning 7.

Vesterhejde: födda 12 (8 m. 4 q.); döda 9 (4 m. 5.); inflyttade 72 (34 m. 38 q.); utflyttade 49 (21 m. 28 q.); vigde 2 par; folkmängd 486; ökning 26.

Ejsta: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 13 (7 m, 6 q.); inflyttade 31 (19 m. 12 q.); utflyttade 30 (18 m, 12 q.); vigde 5 par; folkmängd 608; minskning 3.

Sproge: födda 8 (4 m. 4 q.); döda 1 q.; inflyttade 11 (6 m, 5 q.); utflyttade 15 (7 m. 8 q.); vigde 3 par; folkmängd 369; ökning 3.

Levide: födda 11 (8 m, 3 q.); döda 9(5 m. 4 q.); inflyttade 24 (8 m. 16 q.); utflyttade 20 (7 m, 13 q.); vigde 3 par; folkmängd 576; ökning 6.

Gerum: födda 2 (1 m. 1 q.); döda 3 (1m,. 2 q.); inflyttade 4 (2 m. 2 q.); utflyttade 9 (5 m. 4 q.); vigde 1 par; folkmängd 166; minskning 6.

Sanda: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 10 (6 m, 4 q.); inflyttade 56 (24 m. 32 q.); utflyttade 55 (23 m. 32 q.); vigde 4 par; folkmängd 828; ökning 7.

Mästerby:, födda 5 (2 m. 3 q.); döda 6 m, 4 q.); inflyttade 35 (19 m. 16 q.); utlyttade 37 (25 m. 12 q.); vigde 3 par, folkmängd 392; minskning 0.

Vestergarn: födda 7 m.; döda 7,(5 m. 2 q.); ivflyttade 30 (14 m. 16 q.); utflyttade 33 (15 se 18 q.); vigde 2 par; folkmångd 340; minskning 3.

Vall: födda 3 (1 m, 2 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 22 (18 m. 9 q.); utflyttade 27 (10 m. 17 q.); vigde 1 par; borgerligt äktenskap 1 par; folkmängd 283; minskning 7.

Hogrän: födda 5 (3 m. 2 q.); döda 6 (2 m. 4 q.); inflyttade 29 (13 m. 16q.); utflyttade 23 (14 m. 9 q.); vigde 1 par; folkmängd 325; ökning 5.

Fårö: födda 25 (9 m. 16 q.); döda 13 (10 m. 3 q.); inflyttade 33 (17 m, 16 q.); utflyttade 63 (34 m. 29 q.); vigde 4 par; folkmängd 1,157 (541 m. 616 q.); minskning 18.
Församlingens äldste medlem fyllt 97 år.

Alskog: födda 12 (6 m. 6 q.); döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 21 (7 m. 14 q.); utflyttade 20 (9 m. 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 476; ökning 8.

Lye: födda 11 (7 m. 4 q.); döda 7 (5 m. 2 q.); inflyttade 11 (3 m. 8 q.); utflyttade 16 (6 m. 10 q.); vigde 1 par; folkmängd 291; minskning 1.

Hejde: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 11 (6 m, 5 q.); inflyttade 38 (12 m. 26 q.); utflytta de 42 (22 m. 20 q.); vigde 4 par; folkmängd 606; minskning 6.

Väte: födda 7 (4 m. 8 q.); döda 9 (6 m. 3 q.); inflyttade 34 (19 m. 15 q.); utflyttade 27 (14 m. 13 q.); vigde 2 par; folkmängd 580; ökning 5.

Klinte: födda 29 (19 m. 10 q.); döda 14 (10 m. 4q.); inflyttade 127 (62 m. 65 q:); utflyttade 102 (47 m. 55 q.); vigde 2 par; folkmängd 1,228; ökning 40.

Fröjel: födda 15 (11 m. 4 q.); döda 3 (1 m, 2 q.); inflyttade 17 (8 m. 9 q.); utflyttade 28 (16 m. 12 q.); vigde 5 par; folkmängd 592; ökning 1.

Hafdhem: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 9 1 m, 8 q.); inflyttade 19 (7 m. 12 q.); utflyttade 38 (21 m 17 q.); vigde 2 par; folkmängd 662; minskning 14.

Näs: födda 7 (2 m. 5 q.); döda 2 m,; inflyttade 9 (4 m. 5 q.); uflyttade 17 (7 m.
10 q.); vigde 0 par; folkmängd 405; minskning 3.

Vamlingbo. födda 14 (8 m, 6 q.); döda 7 (3 m,. 4 q.); inflyttade 18 (12 m. 6 q.); utlyttade 21 (8 m. 13 q.); vigde 7 par; folkmängd 749; ökning 4.

Sundre: födda 4 (2 m. 2 q.); döda 3 (1 m. 2 q.); inflyttade 10 (4 m. 6 q.); utflyttade 21 (6 m. 15 q.); vigde 1 par; folkmängd 219; minskning 10.

Hablingbo: födda 10 (8 m. 2 q.); döda 8 (4 m. 4 q.); inflyttade 13 (6 m 7 q.); utflyttade 30 (19 m. 11 q,); vigde; 4 par folkmängd 631; minskning 15.

Slite; födda 4 (3 m. 1 ad döda 1 q.; inflyttade 14 (8 m. 6 q.); utflyttade 18 (8 m.
10 q.);vigda 2 par; folkmängd 365; minskning1.

Sjonhem: födda 9; döda 6; inflyttade 12 utflyttade 23; vigde 2 par; folkmängd 318.

Viklau födda 2; döda 2; inflyttade 19; utflyttade 12; vigde 1 par; folkmängd 207.

Vänge: födda 9 (5 m. 4 q.); döda 11 (3 m. 8 q.); inflyttade 31 (16 m. 15 q.); utflyttade 55 (33 m. 22 q.); vigde 5 par; folkmängd 542; minskning 26.

Buttle: födda 4 q.; döda 8 (2 m. 4 q.); inflyttade 19 (9 m. 10 q.); utflyttade 21 (8 m. 13 q.); vigde 1 par; folkmängd 344.

Guldrupe: födda 3 (1 m. 2 q.); döda 6 (5 m,. 1 q.); inflyttade 9 (4 m. 5 q.); utflyttade 19 (7 m. 12 q.); vigde 1 par; folkmängd 281; minskning 3.

Martebo: födda 3 m.; döda 5 (3 m. 2 q.); infyttade 31 (13 m. 18 q.); utflyttade 37 (20 m. 17 q.); vigde 1 par; folkmängd 294; minskning 8.

Lummelunda: födda 10 (6 m. 4 q.); döda 10 (7 m. 3 q.); inflyttade 39 (16 m. 23 q.); utflyttade 54 (24 m. 30 q.); vigde 3 par; folkmängd 366; minskning 15.

Hejnum: födda 7 (3 m. 4 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 27 (13 m. 14 q.); utflyttade 24 (11 m. 13 q.); vigde 2 par; folkmängd 317; ökning 5.

Bäl: födda 8 q.; inflyttade 20 (8 m. 12 q.); utflyttade 23 (11 m, 12 q.); vigde 1 par; folkmängd 204,

Dalhem: födda 8 (4 m. 4 q.); döda 6 (3 m. 3 q.); inflyttade 36 (17 m. 19 q.); utflyttade 40 (18 m. 22 q.); vigde 1 par folkmängd 489; minskning 2.

Ganthem: födda 5 (2 m, 3 vi döda 4 (1 m. 3 q.); inflyttade 18 (11 m. 7 q.); utflyttade 18 (8 m. 10 q.); vigde 2 par; folkmängd 289; ökning 1.

Halla: födda 5 (2 m. 3 q.); döda 2 (1 m. 1 q.); inflyttade 18 (12 m. 6 q.); utflyttade 17 (11 m. 6 q); vigde 1 par (borgerligt); folkmängd 215; ökning 4,

Grötlingbo: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 q.; inflyttade 19 (8 m, 11 q.); utfyttade 24 (13 m, 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 636; Ökning 3.

Fide: födda 5 (1 m. 4 q.); döda 5 (3 m 2 q.); inflyttade 7 (3 m. 4 q.); utflyttade 14 (5 m. 7 g.) vigde 1 par; folkmängd 314; minskning 5.

När: födda 17 (8 m, 9 q.); döda 17 (2 m. 15 q.); inflyttade 36 (18 m. 18 q.) utflyttade 36 (15 m. 21 q.; vigde 2 par; folkmängd 1077.

Lau: födda 10 (3 m, 7 q.); döda 3 (1 m. 2 q.); inflyttade 11 (6 m, 5 q.); utflyttade 24 (13 m. 11 q.); vigde 1 par; folkmängd 513; minskning 6.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Januari 1892
N:r 3

Postkungörelse.

Välfrejdad och till myndig ålder kommen mansperson, som är villig åtaga sig landtbrefbäring antingen 3 gånger i veckan med begagnande dervid af häst och åkdon, å en, 3,2 nymil lång ringlinie Roma poststation—Björke skolhus—Atlingbo skolhus—Hogrän skolhus—Valls skolhus—förbi Mickels, Tynne och Björke skolhus åter till Roma poststation
eller ock med gående bud 3 gånger i veckan fram och åter å den 0,8 nymil långa sträckan Sanda poststation—Mästerby skolhus,
anmodas att sednast den 30 innevarande månad till undertecknad ingifva anbud å härför fordrad ersättning, hvarefter kontrakt kommer att upprättas med den minst fordrande, så framt han i öfrigt anses till landtbrefbärare lämplig.
Visby postkontor den 17 December 1891.
Gustaf Wigren,
Poustmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1891
N:r 197

Mönstring

med nr 182 Roma kompaniområdes beväringsmän kommer att försiggå på följande tider och ställen, nämligen:
Fredagen den 18 innevarande December kl. 10 f. m. i Roma, sockenstuga med beväringsmän från Roma. Björke, Follingbo, Akebäck, Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem och Viklau socknar;
Lördagen den 19 i samma månad kl. 8 f. m, i Vall sockenstuga med beväringsmän från Vall, Hogrän, och Atlingbo socknar samt samma dag kl. 11 f. m. i Stenkumla sockenstuga med beväringsmän från Stenkumla, Träkumla, Vesterhejde, Eskelhem, Tofta och Visby södra landsförsamling.
Visby den 5 Dec. 1891.
E. A. Arnelius,
Befälhafvare för Roma kompaniområde.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 December 1891
N:r 190

Auktion Barbos i Mästerby.

Fredagen d. 9 Okt. från kl. 9 f. m. låta sterbhusdelägarne efter aflidne hemmansägaren J. Johansson, Barbos i Mästerby, genom öppen och frivillig auktion, försälja all den lösegendom som vid förra auktionen ej medbunnits, bestående af guld och silfver, 2:ne soffor, en mängd linne och golfmattor; åker- och körredskap, vagnar, kälkar, harfvar, en kärra, foderhäck, ett par selar, kreatur, 2:ne ston, en ko samt ett parti läder och skinn m. m.
Kl. 12 på dagen utbjudes fastigheten 1/2 mantal Barbos på arrende å vilkor som tillkännagifvas före utropet, Anstånd med betalningen för lösegendomen erhålles för godkände inropare till d. 1 Januari 1892, andra betala vid anfordran.
S. D. från kl. 3 e. m. uppbäres liqvid för de vid förra auktionen gjorda inrop.
Hogrän 29 September 1891.
L. CHRISTOFFERSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Oktober 1891
N:r 154