Över 9,000 ej elektrifierade gotlandsfastigheter.

Årliga fotogenbehovet över en miljon liter.
Enligt rapport till bränslekommissionen från Gotlands läns kristidsstyrelse utgöra antalet icke elektrifierade fastigheter inom nämnda styrelseområde 9,115. Den normala årliga förbrukningen av fotogen för belysningsändamål beräknas utgöra 1,050,047 liter. De olika kristidsnämnderna rapportera följande . antal fastigheter sakna elektrisk installation (fotogenbehovet pr år inom parentes):
Visby stads 175 (5,000), Fårö 235 (20,500), Bunge 125 (15,000), Rute 117 (15,000), Fleringe 110 (5,300), Hangvars pastorat 217 (20,000), Lärbro 350 (35,000), Hellvi 1381 (18,900), Slite 170 (29,000), Boge 145 (11,500), Källunge och Vallstena 126 (20,000), Bäl och Hejnum 97 (9,555), Tingstäde 60 .(6,000), Stenkyrka m. fl. socknars 346 (45,000), Västkinde pastorats 492 (33,800), Barlingbo pastorats 248 (10,920), Roma och Björke 103 (8,000), Follingbo och Akebäck 108 (5,720), Vesterhejde m. fl. socknars 265 (20,000), Vall m. fl. socknar 173 (17,300), Sanda pastorat 366 (54,000), Eskelhems pastorat 270 (27,000), Dalhems 214 (20,000), Hörsne och Norrlanda 147 (12,000), Gothem 159 (26,100), Kräklingbo pastorats 205 (25,000), Katthammarsvik 246 (24,600), Ardre 65 (5,000), Vänge m. fl. socknars 367 (42,300), Hejde pastorats 224 (35,000), Klintehamn 249 (41,792), Eksta och Sproge 192 (20,000), Linde m. fl. socknar 230 (34,500), Levede och Gerum 162 (20,000), Hablingbo pastorats 195 (19,500), Garda gille 308 (52,260), Hemse m. fl. socknars 383 (38,500), Närs pastorat 284 (46,800), Burs 170 (30,000), Stånga 112 (14,820), Havdhem m. fl. socknar 224 (43,680), Grötlingbo och Fide 194 (27,400), Burgsvik 138 (2,500), och Vamlingbo m. fl. socknars 218 (35,000).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 oktober 1940
N:r 243

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *