Legala nyheter.

Lösen för fynd att lyftas å Landskansliet:
Af klockaren E. Löfberg och arbetaren Hans Jakobsson i Hemse med 50 kr., Olof Stenberg Stenstugu i Ahla 12 kr.; Edv. Mårtensson i Wamlingbo 97 kr,. af Petter Lindgren Lindarfve i Hemse 4 kr., Jonas Pettersson Enges i Barlingbo 2 kr., Tomas Österdahl Hägvards i Hall 1 kr., Petter Lydahl i Lye 8 kr., Olivia Söderlund Tune i Wäte 1 kr.; Carl Nygren 14 kr., Per Björkegren i Sjonhem 8 kr.; Johan Kuntze 5 kr., Per Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 1 kr.; Oscar och Adolf Fröberg i Lummelunda 34 kr., P. E. Alfvegren i Hejde 20 kr., Hans Halfvans i Garde 3 kr. 50 öre, J. F. Ahlstrand i Sjonhem 156 kr., Carl Wahlgren Östergårda i Stenkumla 9 kr., Theodor Larsson i Stenkumla 11 kr., Carl Boman i samma socken 8 kr., arbetaren A. Engström 106 kr., J. P. Pettersson i Hogrän 10 kr., A. Pettersson i Sjonhem 4 kr., O. Claesson 6 kr., P. Gutenberg i Wallstena 6 kr., arbetaren Pettersson i Garde 1 kr., J. Bingström i Gothem 6 kr., L. Wedin i Kräklingbo 3 kr., pigan Cath. Boberg 2 kr., P. Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem 4 kr., J. P. Lingstedt 3 kr., O. Hedström Antarfve i Halla 4 kr. Wilh. Pettersson Åby i Bro 2 kr., A. P. Nygren i Lummelunda 5 kr., gossen G. H. Eriksson 4 kr., P. N. Pettersson Harqire i Björke 3 kr., Petter Johansson Haltarfve i Lokrume 4 kr., And. Alfr. Wittberg Westerby i Sanda 40 kr., arbet. Olof Odin i Halla 2 kr., P. Jacobsson Lindarfve i Eskelhem 6 kr., Joh. Ekedahl Godrings i Ekeby 4 kr., Joh. Johansson Haltarfve i Lokrume 10 kr., drängen Frans Magnusson i Högbro 5 kr., F. Thulin Bjerges i Wallstena 4 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juni 1874
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *