Midsommarens firande på Fridhem.

Midsommarafton hade H. K. H. Prinsessan Eugenie låtit inbjuda sina skyddslingar från Barnhemmen vid Fridtorp till en liten fest å Fridhem, der de små barnen, jemte deras vårdare och lärarinnor, vid ankomsten undfägnades med förfriskningar af alla slag, hvarefter H. K. H., hvars helsa mycket förbättrats, i egen hög person behagade deltaga i de lekar, som till de ungas förlustelse anordnades. Dagen derpå midsommardagen, lät H. K. H., med sin vanliga frikostighet och ömhet för behöfvande, å Fridhem bespisa närboende fattigare familjer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juni 1874
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *