I anseende till hemmanets försäljning

och afflyttning från stället, låter fru Sofia Strömborg genom Auktion, som förrättas å Myrände i Atlingbo Lördagen den 4 Juli från kl. 10 f. m. ovilkorligen försälja följande: Jern- och Träsaker, Möbler och Husgeråd, Åkerbruksredskap af Wagnar, Kälkar, Jernpinnharf, Myllkarm, Mullfösor, Vänd- och Spetsplogar, Selar, Foderhäckar, m. m. samt Kreatur af ett Sto med Föl, ett Sto i 4:de året, 2 par Oxar, 4 st. Kor och 4 st. Ungnöt. För hvilket allt säkra köpare få anstånd med betalningen till den 26 September.
Hogrän den 23 Juni 1874.
Etter anmodan
L. N. Enderberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juni 1874
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *