Torsburgs hembygdsförening

hade i går sammanträde å Strandridaregården i Ljugarn under kyrkoherde J. Gadds, Kräklingbo, ordförandeskap. Därvid föredrogos vederbörliga berättelser och dan av revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten för det gängna räkenskapsårets förvaltning beviljades.
Till ledamöter f föreningens styrelse för två år omvaldes folkskollärare A. Hall, Kräklingbo, kapten H. Hägg, Visby, konstnären Louis Sparre, Stockholm, kandidat A. Ehrenström, Kräklingbo, notarien F. Åberg och lotsförman N. E. Garnström, Ljugarn, lantbrukaren A. Johansson, Ardre, och landstingsman O. Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo. Till ledamöter i arbetsutskottet omvaldes hr K. A. Hall, ordförande, kyrkoherde J. Gadd, landsfiskal R. S. Tigerhielm, Bjärges, folkskollärare A. D. Gardell, Ala, hr Garnström, Ljugarn, och lantbrukare N. Ekman, Kräklingbo. Revisorer blevo handlanden Otto G. Olsson, Ardre, omvald, och folkskollärare A. Samelius, Ardre, nyvald, med lantbrukarna Thomas Franzén och K. J. Lindgren, båda i Gammalgarn, till suppleanter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *