Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+14,3767,5
kl. 4 e. m.+14,1767,2
kl. 6 e. m.+13,2767,4
kl. 8 e. m.+13,3767,4
kl. 10 e. m.+13,0767,5
kl. 12 midnatt+12,1767,5
kl. 2 f. m.+11,3767,5
kl. 4 f. m.+11,3767,5
kl. 6 f. m.+11,9767,5
kl. 8 f. m.+12,3767,4
kl. 10 f. m.+13,3767,0
kl. 12 middag+15,0766,0

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 26 sept.
Skördetest med försäljning av en del syföreningsarbeten hölls den 24 sept. i missionshuset vid Ringvide av missions vännerna i Fårö Östra, Festen, som var talrikt besökt och gynnades av ett strålande höstväder, var utsatt till kl. 1 e. m. Som inledning sjöngs ps. 118 varefter predikant Emanuel Olsson höll bön, och med text fr. Matt: ev. 28 kap. 18, 19, och 20 vers, följde en missionspredikan som avslutades med bön och sången 299 i Zions toner, var så ????? de??? av festen avslutad varefter vidtog kaffedrickning. Sedan alla blivit riktigt förplägade vidtog auktion av en hel del skänkta lantmanhaprodukter. Predikant Otto Nilsson skötte försäljningen, nu som alltid på ett utmärkt sätt köplusten var god. När till sist de efterlängtade »portionar» utbjödos, var det i synnerhet »det unga Fårö», som bjöd livligast.
Med några väl valda ord tackade så hr Nilsson de närvarande för visat intresse och offervilja för missionens sak, till vilken behållningen går — dels yttre- och inre missionsverksamhet. Predikant Olsson avslutade festen med uppläsande av Dav. ps. nr 1 samt bön varpå följde »Herre signe Du och råde».
Ett välbehövligt regn har i går och i natt fallit över Fårö och uppmälttes till 6.3 mm.

FÅRÖ, 28 sept.
Lingonskörden, som pågått härute sen början av september, har givit rätt gott resultat Bärplockerne ha i år också varit talrikare än vanligt både från sockenbornas sida och av »storlänningar» som kommit hit över. Priset har stått till 25 öre per liter. För mången har det varit en välbehövlig extra slant i dessa karga penningtider, så i år kan man säga, att Avenäset blivit renplockat på dess »röda guld».
Turistisäsongen, som med en gång tog slut härute i början av september, har varit rekordartad i år, fast besökarna vid fyrplatsen varit betydligt mindre än de föregående åren, väl mest beroende på, uti så gott som alla turistföreningens sällskapsresor fram till fyren uteblivit, — det har varit för vackert vid Sudersand i år, så de ha stannat kvar där. De komma ner, när det är fult väder, regn, dimma och rusk, men: när det är så idylliskt som det varit i sommar från fyrens altan med svalka från havet och strålande sol över land och sjö — ja, då utebli de, men de som gjort sig besvär med att »resa fram», ha varit förtjusta. Alla tycks i alla fall vara storligen belåtna med sin »turistsommar», härute på Fårö och säga tack för besöket i år och ett välkommna åter!
Tröskningsarbetet är nu så gott som avslutat och resultatet kan i allmänhet betecknas såsom gott. Potatis och rotfrukter lova riklig skörd. Måtte mu blott priserna på dessa varor bli normala, så lantmannen får lön för sin möda och allt arbete, som i synnerhet rotfrukterna kräva, Hans »timpenning» blir nog den lägsta i alla fall.
Att en hönsmamma er ut små ungar högt uppe i ett träd hör nog till undantagen. Att sådant i alla fall kan hända är säkert. Under de senaste dagarna var man i Avagården dem med tröskning, då gårdens ägare uppe i den gamla Avaeken observerade en höna liggande i en fördjupning efter större avblåst gren och där befanns hönan ha kläckt ut 11 st. kycklingar, alla pigga och krya, så några rötmånadsägg hade hon i alla fall lagt däruppe i eken. Av hönans livliga kacklande kunde man mog sluta sig till den kända refrängen: Jag längtar — tillbaka till Jorden igen. Att den gamla eken är fridlyst, hade nog hönan ingen aning om.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 28 sept.
Dödsfall. Efter blott några få dagars sjukdom avled i tisdags den 27 dennes i sitt hem härstädes. skomakaremästaren Edvard Andersson i en ålder av 67 år. Inom sitt fack var han en skicklig och dugande yrkesman, som tillvann sig allmänt förtroende. Genom sitt glada och goda sätt och sina humoristiska inlägg var han av sin omgivning mycket uppskattad, varför tomrummet efter honom kännes stort. Som mnärmast sörjande stå hustru, barn och barnbarn, samt många vänner, vilka känna saknaden bitter.
Föredrag om jordbrukets kreditfråga och jordbrukskasserörelsan hölls här sistl. tisdags kväll, för en fåtalig publik, av lantbr. I. A. Granath från Kälkesta i Södermanland, som för närvarande gör en turné här på Gotland för Sv. Jordbrukskreditkassan. Talaren, som på ett sakligt och klargörande sätt redogjorde för jordbrukskasserörelsens verksamhet och arbetsuppgifter, avtackades därefter av hr K. Olofsson, Grymlings, för det gedigna föredraget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Landsbygden. Sanda.

SANDA. den 28 sept.
Svenska i jordbrukskreditkassan. I dag hölls av lantbrukare Granat från Kälkesta i Södermanland i härvarande folkskola föredrag om jordbrukskredit och jordbrukskasserörelsen. Talaren behandlade det föreliggande ämnet på ett synnerligen åskådligt och instruktivt sätt. Föredraget åhördes av ett femtiotal jordbrukare från Sanda och angränsande socknar. Man beslöt enhälligt att tillsätta en kommitté, som fick i uppdrag ett arbeta för bildandet av en jordbrukskassa med säte i Klinte. I denna invaldes för Klinte hrr Ivar Hoppe, sammankallande, och Arthur Vallin, Snögrinda, för Sanda Karl Pettersson, Ganne, och Hjalmar Friborg, Runne, för Eskelhem Erik Bolin, Lindarve, för Vestergarn Rob. Appelgren, Kronholmen, och för Fröjel Karl Johansson, Depps. De närvarande lade i dagen ett synnerligen varmt intresse för saken ifråga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA, 29 sept.
Välkomstfest för pastor Åke Thor var sistlidne söndag anordnad i härvarande metodistkapell. Festen inleddes med en unison sång, varefter K. G. Cederlund läste ett inledningsord och ledde i bön, samt hälsade pastor Thor med familj välkommen. Därefter förtsatte festen med ett rikt och omväxlande program, uppläsning av poem, samt dessutom sång av baptistförsamlingens sångkör och juniorförening. När kaffedrickningen var över, besteg pastor Thor talarstolen. Han tackade först för välkomsthälsningen och talade sedan en stund. Sedan ännu några sångnummer utförts, avslöts det hela med bön av pastor Thor och till sist sjöngs: »Herre, signe du och råde».
Sekreteraren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Från hamnen.

Igår avgingo ms. Svanen, Thorsson, till Danzig, tom och ms. Fredrika, Bergström, till Norrköping, med cement.
Idag inkommo ms, Diana, Påhlsson, från Kylley, tom, ms. Dora, Svensson, från Köpenhamn, med snäckskal och ms, Vida, Fridlund, från Stockholm, tom, samt avgingo ms, Khedingen, Sitkas, till Stockholm med salt, ms. Amor, Bohman, till Oskarshamn, tom och ms. Olga, Nilsson, till Slite, tom.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Biograferna.

Ett helaftonsprogram med Oliver Hardy och Stan Laurel alias Helan och Halvan, det måtte väl vara något för alla älskare av den mera burleska humorn. »In igen och ut igen», som igår hade premiär på Visby-bio, är en äkta amerikansk fars, fullständigt utan rim och reson men rolig. Att filmen uppskattades av publiken hördes också tydligt på de rungande skrattsalvorna under hela föreställningen. Filmen är synnerligen uppiggande och glad, för den nota bene, som uppskattar den slags humor, som här bjudes. Som förspel visas intressanta bilder från svensk konstgödseltillverkning.
»En natt i paradiset» heter ett nytt tyskt lustspel, som igår kväll hade premiär på Regina. Filmens handling är varken ny eller originell och får väl betecknas som sagolik, men hela filmanrättningen serveras publiken på ett synnerligen synnerligen sätt med lagom portioner av humor, sprallighet, kärlek m. m. i lämplig blandning.
Anny Ondra är lika bedårande söt och pigg som någonsin förut. För den som vill ha en stunds angenäm förströelse, rekommenderas »En natt i paradiset», Som förspel visas en del vackra och vältagna bilder från det historiska slottet Wartburg med omnejd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Major L. Rosengren

har med familj avflyttat från Visby för att bosätta sig i Stockholm. Vid avresan på onsdagskvällen hyllades de avflyttande med leve- och hurratop från kajen och fyrverkeripjäser från vågbrytaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Till exekutionsbiträde

har magistraten bland 17 sökande antagit t. f. exekutionsbetjänten Herbert Malmqvist härstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Visby cykelklubb anordnar på söndag

en märkestävlan med start vid slakthuset kl. 10,30 f. m. Banan är lagd Visby—Tingstäde—Visby och är 50 km. lång. Tävlingen gäller ett märke i brons och för att erövra detta måste banan köras på kortare tid än 1 tim, 45 min. Hittills ha 13 deltagare anmält sig, men flera anmälningar väntas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227