Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA, 29 sept.
Välkomstfest för pastor Åke Thor var sistlidne söndag anordnad i härvarande metodistkapell. Festen inleddes med en unison sång, varefter K. G. Cederlund läste ett inledningsord och ledde i bön, samt hälsade pastor Thor med familj välkommen. Därefter förtsatte festen med ett rikt och omväxlande program, uppläsning av poem, samt dessutom sång av baptistförsamlingens sångkör och juniorförening. När kaffedrickningen var över, besteg pastor Thor talarstolen. Han tackade först för välkomsthälsningen och talade sedan en stund. Sedan ännu några sångnummer utförts, avslöts det hela med bön av pastor Thor och till sist sjöngs: »Herre, signe du och råde».
Sekreteraren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *