Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 26 sept.
Skördetest med försäljning av en del syföreningsarbeten hölls den 24 sept. i missionshuset vid Ringvide av missions vännerna i Fårö Östra, Festen, som var talrikt besökt och gynnades av ett strålande höstväder, var utsatt till kl. 1 e. m. Som inledning sjöngs ps. 118 varefter predikant Emanuel Olsson höll bön, och med text fr. Matt: ev. 28 kap. 18, 19, och 20 vers, följde en missionspredikan som avslutades med bön och sången 299 i Zions toner, var så ????? de??? av festen avslutad varefter vidtog kaffedrickning. Sedan alla blivit riktigt förplägade vidtog auktion av en hel del skänkta lantmanhaprodukter. Predikant Otto Nilsson skötte försäljningen, nu som alltid på ett utmärkt sätt köplusten var god. När till sist de efterlängtade »portionar» utbjödos, var det i synnerhet »det unga Fårö», som bjöd livligast.
Med några väl valda ord tackade så hr Nilsson de närvarande för visat intresse och offervilja för missionens sak, till vilken behållningen går — dels yttre- och inre missionsverksamhet. Predikant Olsson avslutade festen med uppläsande av Dav. ps. nr 1 samt bön varpå följde »Herre signe Du och råde».
Ett välbehövligt regn har i går och i natt fallit över Fårö och uppmälttes till 6.3 mm.

FÅRÖ, 28 sept.
Lingonskörden, som pågått härute sen början av september, har givit rätt gott resultat Bärplockerne ha i år också varit talrikare än vanligt både från sockenbornas sida och av »storlänningar» som kommit hit över. Priset har stått till 25 öre per liter. För mången har det varit en välbehövlig extra slant i dessa karga penningtider, så i år kan man säga, att Avenäset blivit renplockat på dess »röda guld».
Turistisäsongen, som med en gång tog slut härute i början av september, har varit rekordartad i år, fast besökarna vid fyrplatsen varit betydligt mindre än de föregående åren, väl mest beroende på, uti så gott som alla turistföreningens sällskapsresor fram till fyren uteblivit, — det har varit för vackert vid Sudersand i år, så de ha stannat kvar där. De komma ner, när det är fult väder, regn, dimma och rusk, men: när det är så idylliskt som det varit i sommar från fyrens altan med svalka från havet och strålande sol över land och sjö — ja, då utebli de, men de som gjort sig besvär med att »resa fram», ha varit förtjusta. Alla tycks i alla fall vara storligen belåtna med sin »turistsommar», härute på Fårö och säga tack för besöket i år och ett välkommna åter!
Tröskningsarbetet är nu så gott som avslutat och resultatet kan i allmänhet betecknas såsom gott. Potatis och rotfrukter lova riklig skörd. Måtte mu blott priserna på dessa varor bli normala, så lantmannen får lön för sin möda och allt arbete, som i synnerhet rotfrukterna kräva, Hans »timpenning» blir nog den lägsta i alla fall.
Att en hönsmamma er ut små ungar högt uppe i ett träd hör nog till undantagen. Att sådant i alla fall kan hända är säkert. Under de senaste dagarna var man i Avagården dem med tröskning, då gårdens ägare uppe i den gamla Avaeken observerade en höna liggande i en fördjupning efter större avblåst gren och där befanns hönan ha kläckt ut 11 st. kycklingar, alla pigga och krya, så några rötmånadsägg hade hon i alla fall lagt däruppe i eken. Av hönans livliga kacklande kunde man mog sluta sig till den kända refrängen: Jag längtar — tillbaka till Jorden igen. Att den gamla eken är fridlyst, hade nog hönan ingen aning om.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *