Hushållningssällskapets studieresor.

Till deltagare i studieresa till fastlandet innevarande år ha utsetts hrr Axel Logström, Aumunds i Roma, Harry Pettersson, Mörby i Lokrume, Artur Bergvall, Oxarve i Hemse, Felix Olsson, Gimrings i Hafdhem, Anshelm Claesson, Kaparve i Linde, Sved Jacobsson, Bölske i Eke, Ragnar Hejdemark, Hejstäde i Eksta, Hjalmar Jakobssan, Källgårds i Atlingbo Artur Olsson, Gervide i Sjonhem, Verner Bergvall, Kyrklasse i Atlingbo, Ax. Wahlgren, Zion i Träkumle, Gustaf Hellgren, Hägdarve i Akebäck. Alfr. Carlsson, Skymnings i Fleringe, Sven Olsson, Roes i Grötlingbo och Artur Dalström, Österby, Visby.
Enär antalet deltagare till den kvinnliga studieresan var ringa, har förvaltningsutskottet ansett sig böra inhibera dylik resa i år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 juni 1932
N:r 125

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *