Landsbygden. Katthammarsvik.

KATTHAMMARSVIK, 22 febr.
Ett ståtligt bröllop firades den 20 ,och 21 d:s i brudens hem vid Engmans i Gammalgarn. Hemmansägaren och fru P. A. Persson gifte härvid bort sin dotter Inga med chauffören Sven Hansson från Visby.
Sedan gästerna samlats och förfriskningar intagits ställdes färden i bilar och bussar till Östergarns kyrka, där vigseln förrättades av kyrkoherde Björkander. Efter vigseln anträddes återfärden till bröllopsgården där kaffeborden stodo dukade. och kaffet smakade samtliga, då kylan efter besöket i den oeldade kyrkan var ganska kännbar.
Brudparet uppvaktades ev följande par tärnor och marskalkar: Frida Persson—Helmer Hansson, Annie Hansson—Henry Persson, Gerda Eriksson—Thure Persson, Ester Karlsson—Villy Persson, Cissi Pettersson—Ivar Pettersson, Vera Lindqvist— Gösta Sandberg, Greta Alfström—Axel Stenberg. Som bruttövereka tjänstgjorde fru Ruth Nilsson, Katthammaravik, och som bruttbonde bokhållare G. Leibertz, Visby.
På aftonen hade traktens ungdom samlats för att se brud och brudparet ined uppvaktning visade sig, venne gånger och etvhurrades, varvid också ett kraftigt fyrverkeri avbrändes. Vid festen förekom omväxlande musik och dans m. m., för att ej nämna förplägnad av allehanda slag, och först långt in på Småtimmarna avsläta samvaron för att några timmar senare åter fortsätta.
Ett hjärtligt tack till värdfolket för de angenäma dagarna.
En gäst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1932
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *