Landsbygden. Sundre.

SUNDRE, 20 febr.
Hoburgs S. L. U.-avdelning höll sistlidne lördagskväll möte hos Arvid Kristiansson, Majstre. Sedan medlemmarna samlats plundrades det rikt dukade kaffebordet, sedan följde grammofonmusik och inemot 1/2 9-tiden kom spelmannen från Vamlingbo med handklaveret och satte mera fart i ungdomen. Vid tiotiden kom Väderleksrapport och dagsnyheter» m. m. vilket satte skrattmusklerna i rörelse. Sedan blev det paus igen och så följde ett skottårsfrieri som väckte stor munterhet. Efter ny kafferast företogs val av festkomanitté m. m. för anordnande av nästa möte som beslöts skall hållas i mars. Man sjöng sedan några fosterländska sånger och den glada tillställningen varade till fram på småtimmarna då var och en gick hem med en glädjerik afton i minnet.
Medlem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1932
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *