Landsbygden. Hall.

HALL, 24 febr.
Till den sista vilan fördes i går stoftet av hem.-äg. W. Kylander, Norrbys i Hall, som för några dagar sedan avled. 77 år gammal. Jordfltstnangen ägde rum i Halls kyrka och förrättades av kyrkoherde Gyberg, vilken med text ur P. 30: femte vers höll en gripande dödsbetraktelse. Kyrkoherden sjöng också begravningsmässan, varefter stoftet under sorgemusik utbars och sänktes i grevens gömma. En talrik skara släktingar och vänner följde denn bortgångne på den sista färden, och en vacker blomsterskörd hade ägnats hans minne.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1932
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *