Landstingsmannavalet

för Gotlands norra härad den 13 d:s: Utaf afågende landsfingsmän blefvo nämndemannen P. Endrell, C. Bendelin, P. Larson och L. P. Christensson återvalde samt i stället tär fanjunkarn Hederstedt i Dalhem husbonden L. P. Bodin Grausne i Lokrumme; af suppleanterne blef O. Christensson Soldeby i Fohle återvald, samt i stället Sir L. P. Bodin Grusne, som ingått såsom Landstingsman, fanjunkaren J. Österberg i Kräklingbo.
Ifrån Barlingbo, Ekeby. Akeheck, Tingstäde, Hall, Hellvi, Guldrupe Ganthem, Ahla, Ruthe, Fleringe Fårö och Sjonhem socknar jemte Wisby Norra landsförsamling komme icke ombud tillstädes.
(W. P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *