Regleringen af länsmansdistrikten på Gotland,

beaktad 14 December 1877, har nu, på grand af dödsfall, trädt i verkställighet inom länets södra fögderi. På grund häraf utgöres nu: länsman J. A. Lindströms distrikt af Hobugs, Grötlinge och Hemse ting. samt Habblingbo pastorat af Habblinge ting, eller socknarne Habblingbo, Silte, Hemse, Alfve, Eke, Rone. Grötlingbo, Hafdem, Näs, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre;
kronolänsmannen Enemans distrikt, af Fardhems, Garda och Burs ting, jämte Ejsta pastorat af Habblinge ting, bestående at socknarne Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum, Burs, När, Lau, Stånga, Etelhem, Garda, Alskog, Lye, Sproge och Ejsta; samt
kronolänsmannen M. E. Svallingssons distrikt af Stenkumla, Banda och Hejda ting, eller socknarne Stenkumla, Vesterhejde, Träkumla, Vall, Hogrän, Atlingbo, Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Vestergarn, Hejde, Väte, Klinte och Fröjel samt Visby södra landsförsamling.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *