SAMMANTRÄDEN.

Herrar Stadsfullmäktige
behagade sammanträda ä rådhuset tisdagen den 12 innevarande Juni, kl. 5 e. m., hvarvid förekomma följande ärenden, nämligen:
1:o) Justering och offentlig uppläsning af protokollet för Stadsfullmäktiges sammanträde den 8 sistlidna Maj;
2:o) Berättelsen om granskning af stadens räkenskaper för förlidet år;
3:o) Val till 3 landstingsmän för Visby stad ock 6 suppleanter;
4:o) Fröken J. E. Myrstens ansökan om infäste å stadsjordstomten n:ris 35 och 36 i Klinterotens 1:a qvarter; samt
5:o) Herr Josef Johanssons besvär öfver Länsstyrelsens utslag angående klaganden vägrad befrielse från uppdrag att vara ledamot i stadens fattigvårdsstyrelse.
Visby den 7 Juni 1888.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *