Prinsessan Eugénies

helsotillstånd har under de senaste dagarna väsentligen förbättrats. Förtätningen i lungorna har gifvit sig betydligt. Så vida nuvarande blida väderleken fortfar, torde prinsessan redan om några dagar kunna vistas ute, bruket hennes helsotillstånd i år ännu icke medgifvit.
Dagen för prinsessans hitresa är beroende på huru snart verkligt sommarväder inträder.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *