Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Johan Petter Stenström att han ämnar fortfarande idka diversehandel i förening med bagerirörelse vid Slite i Othem socken under firma J. P. Stenström;
Otto Vilhelm Tycho Lehrherg att han ämnar fortfarande bedrifva handelsrörelse vid Kappelshamn i Hangvar socken under firma Otto Lehrberg.
Visby i Landskansliet 13 April 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *