Från sjön

(meddeladt af hr Karl Molander.)
Skeppet Iris, kapten Hansson, anlända i dag till Queens från Rio Hacha för order. Allt väl ombord.
— Skeppet Europa, fördt af kapten Söderlund, som 17 November sistlidna år afseglade från Miramichi-bay till Liverpool, har sedermera spårlöst försvunnit och har troligen förolyckats med man och allt. Sveriges skeppslista för det förflutna året innehåller endast ett skepp med detta namn, hemmahörande i Elleholm vid Karlshamn.
— Vid S:t Vincent hur 1 d:a engelska barkskeppet British Princess, hemma i Glasgow, strandat och sjunkit. Af den af 24 man bestående besättningen kunde endast en matros rädda sig. Fartyget var på resa från Cardiff till Rio de Janeiro med last af stenkol.
Det från Newyork till Queenstown anlända Cunardångfartyget Servin medför den underrättelses, att den nya amerikanska hvalfiskfångstångaren Ransom, natten till 23 Februari under en orkan lidit skeppsbrott vid ön Molokal, hvarvid hela besättningen, bestående af 40 man, drunknade.
Det till Queenstown anlända Guionångfartyget Alaska medför underrättelsen om en förfärlig sjöolycka, som 18 Mars tilldragit sig i Chincoteague Bay vid Chincoteagueön å kusten af Virginien. 24 fiskeskonertar, som för en fruktansvärd orkan tagit sin tillflykt i viken, gingo alla till botten under vägen, hvarvid 43 personer af deras besättningar drunknade. Förbindelsen med ön var i följd af orkanen afbruten under fem dagar.
— Under Februari månad ha 101 segel- och 10 ångfartyg förolyckats. Af dessa vore 41 engelska, 19 nordamerikanska, 13 tyska, 13 norska, 7 franska, 4 italienska 4 svenska, 3 holländska, 2 österrikisk-ungerska, 2 ryska samt 1 hvardera af resp. dansk, grekisk och spansk nationalitet. Af segelfartygen halva 54 strandat, 7 förolyckats genom kollision, 6 uppbrunnit, 4 sjunkit, 10 abaudonnerats, 17 kondemnerats och om 3 hafva ej några underrättelser ingått om deras slutliga öde. Af ångfartygen hafva 7 strandat, 2 förolyckats genom kollision, och om 1 har intet försports om dess slutliga öde.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *