Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister,

firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde närings. idkare och handelsbolag den 21 sist. lidna Februari intagits anmälan af
Olof Herman Nyman att han ämnar fortfarande idka skeppsrederi samt spanmåls- och diversehandel i Vestergarn socken under firma O. H. Nyman.
Visby i Landskansliet 14 April 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *