Visbyortens hingstförening

har i dag hållit årssammanträde å Stadshotellet under ledning av godsägare A. von Corswant, St. Hästnäs. Därvid föredrogos vederbörliga berättelser, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av årsredogörelsen framgick bl. a., att föreingens hingstar under året varit stationerade på följande platser; nämligen Walman hos H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. Effekt hos Johansson, Kysings i Vall, och Fifong hos Hugo Pettersson, Myrungs i Linde. Styrelsen försålde i januari hingsten Fifong till Hoburgs hingstförening. Under det gångna året ha hingstarna tillförts 183 ston. Inkomster och utgifter balanserade på en summa av 4,535 kr. och behållningen utgjorde vid årets slut 3.273:50 kr.
På styrelsens förslag beslöts, att årets vingmedel skulle avskrivas på, hingstarnas konto.
Till styrelseledamöter omvaldes i tur avgående, nämligen hrr E. Hansen. Norrbys i Follingbo, H. Klingvall. Tibbles i Hejdeby, och Hj. Johansson, Kysings i Vall, med Hj. Pettersson, Hulte i Endre som suppleant. Revisorer blevo hrr H. Löthberg, Kaungs i Västkinde. efter framl. landstingsmannen A. Wedin, Follingbo och Wilh. Ljungberg, Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *