Södra Gotlands nationalbeväring

höll på lördagen årssammanträde i Hemse under kapten L. Runeborgs ordförandeskap. Därvid föredrogs berättelse över verksamheten och beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Till ledamöter i denna valdes kapten L. Runeborg, rektor R. Löfvenberg. lantbr. G. Levander, Havdhem, och O. Olsson, Duckarve i Linde, samt agronom B. Nordlander, Hemse. Till revisorer valdes lantbr. Herman Levander, Havdhem, och fanjunkare B. Finberg, Hemse, med hrr Herman Olsson, ,Likmide, och A. Melin, Mullvalds, som suppleanter. Till representant vid förbundets och centralförbundets möten valdes kapten Runeborg. Mötet uppdrog åt ordföranden att upprätta plan för det instundande årets arbete och uttalade sig därvid för anordnandet av en landstormsofficerskurs i Hemse.
— Nationalbeväringens kvinnoförening höll samtidigt sitt årssammanträde under fru Annie Rydins ordförandeskap. Till ledamöter i styrelsen valdes fruarna Annie Rydin och Lina Duse, samt fröknarna Anna Kellgren, Etelhem, Anna Hermansson, Havdhem, och Lisa Sundberg med fruarna Anna Lindström, Burgsvik, och Maja Hermansson, Havdhem, till suppleanter. Till kassör valdes fru Maja Ekström och till revisorer fruarna Brita Löfveberg och Signe Wittberg med fru Anna Dahlgren, Sallin, och fröken Vilma Nilsson som suppleanter.
Föreningen beslöt att uttala sig för att en kokvagnskurs förlades till någon plats på södra Gotland, såsom Hemse, Havdhem eller Grötlingbo.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *