Skyttebasar

var i går anordnad i en vacker äng vid Ringvide i Fole i samband med insatsskjutningar å därvarande skyttegilles bana.
Basaren, bjöd på alla möjliga basarnöjen, och ett varmt fosterländskt föredrag höllg af löjtnant Enar Råberg, Omkring 800 personer besökte basaren.
Prislistan vid skjutningarna fick följande utseende:

Täfling A. III klass.
(5 skott, 20-ringad tafla): E. Pettersson, Hogrän 93 p., H. Fohlin, Fole 83, R. Pettersson, Endre 77, G. Olsson, Fårö 78, J. Angelöf, Ekeby 78, J. Hagberg, Tingstäde 72 J. Ekedahl, Ekeby 71, C. J., Johansson, Visby 66.

Klass II d:o.
L. Hammarström, Fårö 55. A. Eriksriksson, Fole 49, U. Engström, Hejnum 42, K. Bergkvist, Ekeby 42.

Klass I d:o.
V. Höglund, Fole 67, K. Högberg, d:o 56, J. Larsson, di 55, A. Pettersson, Bara 53, O. Johansson, Fole 46.

Täfling B. III klass,
(5 skott, halffig.)
J. Ekedahl, Ekeby 25,35, G. Olsson, Fårö 25,34, N. Olsson, Fole 25,22, A. Nyström, Fole 2 0,81, V. Smedberg, Ekeby 20,18, G. J. Johansson, Visby 15,18, D. Eliasson, Tingstäde 15,18, J. Angelöf, Ekeby 15,11, B, Glangbolm, Endre 15,6.

Klass II d:o.
K. Bergkvist, Ekeby 20,18, L. Hammarström, Fårö 10,8, S. Karlström, Fole 5,8.

Klass I d:o.
M. Högberg, Fole 15,24, L. Pettersson d:o 15,14, A. Pettersson, Bara 5,5.

Fiältskjutning.
G. Amngelöf, Ekeby 50,8 poäng G. Olsson, Fårö 45,14, Valter Höglund, Fole , 45,9, V. Smedberg, Ekeby 40,11, N. Olsson, Fole 40,9, D. Eliasson, Tingstäde 40,9, L. Hammarsson, Fårö 30.8, A. Nyström, Fole 30,8, R. Petterson, Endre 30,4, S. Karlsson,
Fole 30,4 K. Högberg, Fole 25,6.
De utdelade prisen utgjordes af penningar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Juni 1915
N:r 145.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *