SLU:s och den gotländska landsbygdens lucior.

Fem kretslucior utses bland tjugo kandidater.

Norra kretsen

Birgith Johansson,
Lummelunda
Anna-Stina Kihlén,
Fleringe
Kerstin Andersson,
Lärbro
Gun-Britt Jonsson,
Hangvar
Britt Olofsson,
Fårö

Västra kretsen

Stina Olsson,
Eskelhem
Ulla Lundin,
Akebäck
Elisabet Thomsson,
Hejde
Barbro Widén
Hogrän
Berit Eriksson
Vänge

Södra kretsen

Helena Nilsson
Grötlingbo
Maj-Lis Boström
Hamra
Elsie Hansson
Näs
Ingegärd Dahlgren
Rone

Mellersta kret.

Ingrid Glifberg
Endre
Maj-Britt Löfgren
Halla
Svea Buskas
Norrlanda

Sydvästra kret.

Kerstin Vahlberg
Fardhem
Gerd Norrby
Levide
Anna-Stina Nicklasson
Lojsta

SLU:s omröstning.
Fem SLU-kretsar har beslutat sig för att utse vardera en lucia. Kandidaterna presenteras här på denna sida kretsvis. I röstningen om, vilken som skall bli kretslucia deltar endast medlemmar i resp. kretsar, vilka tidigare fått sig röstsedlar tillsända. Det gäller alltså endast att anteckna numret på sin kandidat, varefter röstsedeln sändes till vederbörande kretsexpedition. En förteckning på dessa finnes på annan plats. Den flicka, som sålunda blir korad, kommer att medverka vid de luciaf ester som anordnas av kretsens SLU-avdelningar.
Vederbörande valsedel måste vara postad senast måndag.

ALLMÄNHETENS OMRÖSTNING.
Även allmänheten inbjudes deltaga i denna luciatävling. Utse bland de 20 kandidaterna den som Ni finner vara den lämpligaste och raraste lucian, skriv vederbörandes namn i den kupong som återfinnes på annan plats i tidningen. Sänd kupongen till »Bruden» Gotlänningens red., Visby.
Sen skall det bli roligt att se om
den, som allmänheten korat till »Landsbygdens raraste», också av SLU-arna utses till lucia i den krets hon representerar.

Trevliga priser.
Bland de som deltar i »allmänhetens omröstning» kommer att utlottas fem lucia-tårtor. Endast de får vara med vid lottningen, som röstat på den kandidat, som erhållit de flesta rösterna och alltså korats till »Landsbygdens raraste».
Alltså: Titta noga på kandidaterna, använd kupongen och sänd den till »Bruden», Gotlänningens red., Visby, före nästa torsdag.

OBSERVERA.
SLU-arna använder sig vid röstningen av tidigare utskickad röstsedel och antecknar endast numret på sin kandidat. Man måste själv tillhöra den SLU-krets som vederbörande kandidat representerar.
Allmänheten använder vid röstningen kupong som är tryckt på annan plats i denna tidning och skriver vederbörande kandidats namn.

KRETSEXPEDITIONER:
Norra kretsen: Hubert Jakobsson, Haltarve, Lokrume, Visby.
Mellersta kretsen: Tore Hällgren, Möllbjers, Gotl. Karby.
Västra kretsen: Sigvard Nilsson, Övide, Eskelhem.
Sydvästra kretsen: Ingvar Stumle, Alva, Hemse.
Södra kretsen: Claes Jacobsson, Sigsarve, Näs, Fidenäs.

Gotlänningen
Fredagen den 5 December 1952
Nr 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.