ROXY

Blekansiktets son.
Bob Hope, Jane Russell, Roy Rogers och Trigger.
»Tusentals roliga trick — rekord i crazybranschen. Publiken skrattar ännu ute på gatan.»

H. C. Andersens sagor.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Dödsfall Karl Emrik Wetterlund.

Min älskade Make var käre Pappa min Broder f. Hemmansägaren Karl Emrik Wetterlund insomnade stilla i dag i tron på sin Frälsare i sitt 82:a levnadsår.
Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Vall den 31 dec. 1952.
HULDA WETTERLUND
Helga e. Tord
Kalle o. Sonja
Erik o. Ellen
Barnbarn
Ida Wetterlund

Hav tack för allt,
Du oss skänkte
Och vad för oss,
Du varit har.
Minst på Dig själv,
Du alltid tänkte
Men om vårt väl,
Du omsorg bar.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Dödsfall Kristina Jakobsson.

Min älskade Maka vår kära Mor och Mormor Kristina Jakobsson insomnade lugnt och stilla i dag i sitt 95:e levnadsår. Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och många vänner.
Näs den 31 dec. 1952.
JAKOB JAKOBSSON
HILDA o. HERMAN BATELSSON
Elsa och Josef Pettersson
Rune Solveig Tommy
Birger och Anna-Lisa Båtelsson
Arne Göran

Trötta huvud vila,
sälla ande ila
hem till Gud i frid.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Till vik. folkskollärare

vid Fårö västra skola har antagits hr Evald Carlström, Fårö. En liknande tjänst vid Bunge folkskola har tillsatts med fröken Birgitta Håkansson, Gullberna.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Gotlands artillerikår.

Furirerna 66-18-45 Holmqvist, 67-18-45 Wahlqvist, 68-18-45 Gustafsson, 16-18-48 Andersson och 49-18-46 Bergvall har konstituerats till ordinarie furirer vid kåren fr.o.m. 1/1 1952.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Bostadsbyggande i Fårösund.

Bostadsstyrelsen föreslår hos k. m:t att tertiär- och tilläggslån skall utgå vid uppförande av flerfamiljshus i Fårösund varvid denna placeras i ortsgrupp 4.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

1953 års första ting

på tingsstället Allekvia i Endre hålles torsdagen den 8 januari. Det inleds med tingspredikan i Endre kyrka kl. 9.30 av kyrkoherde Anders Wernberg, Othem.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Tre distriktstandläkaretjänster

med vård för vuxna och barn i Visby, en med vård för barn i Visby samt en för barn och vuxna i Hemse, en i Klintehamn och en i Burgsvik – sammanlagt sju tjänster — söks av sex personer.
Förmodligen kommer landstinget, som har saken om hand, att tillsätta de tjänster som går med kvalificerade personer bland de sökande och resten med stipendiater. I varje fall räknar man hos landstinget med att få alla tjänsterna besatta.
— En distriktstandteknikertjänst i Hemse har vid ansökningstidens utgång fått två sökanden.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Mystiska saker hände

häromnatten på ång. Drotten. Vid en rutinmässig rond genom fartyget anträffades en väska med uppbrutet lås, och senare anmäldes att ett par handskar försvunnit och att en okänd yngre man gjort nattliga visiter i ett par hytter, där han inte hade något att göra. Saken anmäldes för polisen i Nynäshamn, och efter ankomsten dit gick en kriminalman och fartygets överstyrman runt i fartyget för att undersöka saken, och de var givetvis då också tvungna att titta in i en hel del hytter. Slutet på ronden blev att polisen lade beslag på en misstänkt person och tog med sig honom för förhör.
Innehållet i resväskan befanns omrört, men ingenting saknades, och handskarna hittade man småningom rätt på.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303