Kvinnornas samarbetskommitté

för Gotlands försvar har förliden vecka haft sammankomster i Klintehamn, Lärbro och Fårösund. Denna vecka besöker kommittén den 21 oktober kl. 14 Prästgården, Kräklingho (för Kräklingbo, Anga och Ala socknar) och kl. 19.30 samma dag Bygdegården, Östergarn (för Östergarn och Gammelgarn) och den 23 oktober kl. 14 Bygdegården, Lokrume (för Bro, Fole och Lokrume socknar) och kl. 19.30 samma dag Gazeliigården, Tingstäde (för Stenkyrka, Tingstäde och Martebo socknar). Nästa vecka den 29 oktober kI. 20 på Folkhögskolan, Hemse (för Hemse och Alva) och torsdagen den 30 oktober kl. 14 i Bygdegården, Dalhem (för Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara socknar) samt kl. 19.30 samma dag på Lövsta lantmannaskola, Roma (för Roma, Björke, Follingbo och Akebäck socknar).
Kommittén hoppas på god anslutning av alla kvinnor i åldern 16 till 65 år!

Gotlänningen
Tisdagen 21 oktober 1952
Nr 244

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.