Auktion.

Fredagen den 24 Februari kl. 2 e. m. kommer auktion att förrättas å värdshuset, Högby i Hemse; då detsamma kommer att försäljas. Värdshuset innehåller 8 rum, utskänkningsrum, kök, källare och brygghus, ladugårds och öfriga beqvämlighetshus, alltsammans af trä under spåntak i godt skick. Å boplatsen med vidliggande trädgård är 42 års återstående arrendetid, hvarför erlägges årligt arrende till hemmansinnehafvaren. För närvarande idkas nykterhetsvärdshus och gästgitverirörelse. Tillträdet får ske 1:ste Maj i år. Anbudens pröfvande förbehålles af ägarne. Betalningsvilkoren uppgifvas vid auktionen, men bör 1/4 betalas fjorton dagar derefter.
Linde den 30 Januari 1888.
På uppdrag af öfrige delägare.
OSCAR PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *