Offentlig, frivillig auktion.

Fredagen den 17 innevarande Februari låta sterbhusdeläganne efter aflidne husbonden Jonas Björkqvist, Trägårds i Tingstäde, medels offentlig, frivillig auktion, som börjas kl. 9 f. m., till den högstbjudande försälja all sin såväl fasta som lösa egendom, des senare bestående af guld, silflver, koppar, malm, jern- och blecksaker; möbler såsom en schiffonier, skåp, sängar, soffor, bord, stolar, en pendyl och speglar; sängkläder och linne; glas och porslin; träkärl och andra husgerådssaker den aflidnes gångkläder; kreatur, derat 2 hästar, 2 par goda dragoxar, 3 st, tjurar, 5 at. mjölk. kor, 7 st. får, 1 gris och 2 gäss; kör- och åkerbruksredskap, såsom res. och arbetsvagnar, en reasläde, arbetskälkar, tröskverk och hästqvarn med 2 par stenar, en vindmaskin, vänd- och spetsplogar, ved- och foderhäckar, jern- och krokpinnharfvar samt diverse småredskap; en mängd snickaresaker, hvaraf särekildt 2 hyfvelbänkar; smedjeredskap, 1 parti redskapsvirke, bräder och plank jämte annan ej närmare angifyen egendom. Fastigheten, 9/16 mantal Trägårds, som är bebygd och har god åker och bördig ängsmark, kommer att utbjudas kl. 2 på dagen. Ett i hemmanet intecknadt hypotekslån å 8400 kronor kan af blifvande köpare få öfvertagas, och tillträdet sker genast. Öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionstillfället. Derest försäljning af hemmanet, vare sig i sin helhet eller i mindre delar, icke kommer till stånd, utbjudes detsamma på arrende att mindre delar under en tid af fem år. Med betalningen för lösa egendomen lemnas endast säkre köpare sex månaders anstånd; andra betala kontant eller ställa godkänd borgen.
Othem den 8 Februari 1888.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *