Genom auktion,

som lördagen den 18 dennes kl. 11 f.m. kommer att förrättas å Levide i Vall, låter förmyndaren för hr kapten C. A. Almbergs omyndiga barn utarrendera deras ägande 7/32 mantal Levede på tre års tid, räknad från den 1 inst. Maj. Denna hemmansdel har omkr. 20 tnld åker, 19 tnld. äng och 40 tnld betesmark. Arrendevilkoren, som blifva billiga, tillkännagifvas före auktionen och skall blifvande arrendatorn ställa den säkerhet för arrendevilkorens fullgörande, som förmyndaren kommer att äska.
Endre den 8 Febr. 1888.
Efter anmodan,
L. N. ENDERBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *