Extra kyrkostämma

med Visby landsförsamlings röstberättigade medlemmar hålles i folkskolan å Hästnäs måndagen den 29 augusti 1932 kl. 7 e. m., varvid förekommer till behandling drätselkammarens i Visby å stadsfullmäktiges vägnar gjorda, till undertecknad för landsförsamlingens yttrande remitterade framställning om inkorporering av Visby socken med Visby stad.
Till ärendet hörande handlingar finnna tillgängliga å pastorsexpeditionen.
Visby den 20 augusti 1932.
Nils Öberg,
Stämmans ordförande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *