En högtidlig jordfästning

ägde förra söndagen rum i Södra Vi kyrka, då stoftet av fru Antoinette Winqwist, änka efter sjökapten Theodor Winqwist, vigdes till den sista vilan. Jordfästningen förrättades av kontraktsprosten Fries, som höll ett varmhjärtat tal. På, tisdagen fördes stoftet via Norrköping till Visby för att få vila i födelsebygdens jord. Gravsättningen ägde rum på Visby gamla vackra kyrkogård i närvaro av en hel del vänner, som mötte kistan vid båten och under klockringning från S:ta Maria följde dan avlidna till det sista vilorummet. Pastor Åberg höll en kort betraktelse och önskade frid över den till fosterö till sist hemvändande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *