Den 76-årige klockaren hyllad.

Högmässan i Närs kyrka i går fick en särskilt högtidlig avslutning genom den hyllning, som bereddas den nu 75-årige klockaren i församlingen Jakob Jakobsson, vilken innehaft sin klockarebefattning i nära 40 år. Efter ett varmhjärtat och innehållsrikt anförande av tjänstgörande pastorn, kyrkoherde A. Kronqvist i Burs, överlämnade denne till Jakobsson såsom ett tack från församlingen Patriotiska sällskapets medalj av andra storleken jämte en dyrbar bibel och meddelade tillika, att från församlingen vidare överlämnats en gungstol m. m. Akten avslutades med ps. 113: 5-6.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 augusti 1932
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *