Sjöfarten på lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 1-15 nov.) Ankomna fartyg: till Furillen: Den 2; ångf. Lübec, Ellerbrock, Stettin, tom; den 8; d:o Anos, Mattsson, Hälsingborg, d:r; d:o Gotland, Siebel, Lübeck, d:o; till Smöjen; den 5; skon, John, Hermansen, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Furillen: Den 1: ångf. Gotland, Siebel, Lübeck, kalksten; den 8; d:o Lübeca, Ellerbrock, d:o, d:o; den 9; d:o Gotland, Siebel, Bungenäs, tom; den 10; d:o Aros, Mattsson, Göteborg, kalksten; från Smöjen: den 6: skon. John Hermansen, Ronneby, kalksten.

Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 2: ångf. Mercur, Pettersson, Sundsvall, bogserar pråm Jarl, Berg, Piteå, tom; den 3: ång. Nordkap, Schierhorn, Norrköping, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Oxelösund d:o; den 15: ångf. Thor, Hagström, Sundsvall, bogserar pråm Frode, Carlsson, Ljusne, tom.

Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 6; ångf. Nordkap, Schierhorn, Lübeck, kalksten; d:o Mercur, Pettersson, Gävle, boserar pråm Jarl, Berg d:r, kalksten; den 7: d:o Alfa, Jansson, Härnösand, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Gävle, d:o

Ankomna fartyg till Rutehamn: Den 2; ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, koks; mskon, Merry, Carlsson, Stockholm, st.-gods; d:o Nancy, Johansson, d:o, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Oskarshamn, tom; mgal. Folke, Edvardsson, Oxelösund, slagg; den 14; mskon. Minna, Spindel, Göteborg, sten; d:o Alice, Johansson, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Rutehamn: Den 3; ångf. Elinsborg, Svensson, Bungenäs, tom; mskon, Merry, Carlsson, Oskarshamn, cement; d:o Nancy, Johansson, Uppsala, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Stockholm, d:o; den 14; mgal. Folke, Edvardsson, d:o, d:o; den 15: mskon. Minna, Spindel, d:o, d:o; d:o Alice, Johansson, d:o, d:o;

Fårösundshamnarna (1-15 nov.) Ankomna fartyg till Bungenäs: den 1; ångf. Allenstein, Fetzer Memel, tom; bogs.-ångf. Uranus, Wikström, Sundsvall, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne, tom; d:o Gripen, Eriksson, Söderhamn, d:o; den 5: ångf. Elinsborg, Svensson, Kyllej, d:o; den 6: mfart. Malin, Bourgström, Gävle, d:o; den 9: skon. Eimsta, Eriksson, Stockholm, d:o; ångf. Gotland, Siebel, Kyllej, d:o; d:o Planet, Nilsson, Stockholm, styckegods; den 15: pråm T. B. 374 Lindgren, Söderhamn, tom; till Klintbrovik: den 1: mfart. Gunvor, Eliasson, Västervik, tom; den 6: pråm T. B. 380, Gustafsson, Gävle, d:o.

Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 3: bogs.-ångf. Minerva, Sikström,
Ljusne, boserar pråm T. B. 383, Lindqvist, Skutskär, kalksten; d:o Frode, Carlsson, Wallvik, d:o; den 6: bogs.-ångf. Uranus Wikström, Söderhamn, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne kalksten; d:o Gripen, Eriksson, Sandarne, d:o; den 9: ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, d:o; d:o Allenstein, Fetzer, Königsberg, d:o: den 10: mfart. Malin, Bourgström, Oskarshamn, d:o; den. 13: ångf. Planet, Nilsson, Lübeck, d:o; den 14: d:o Gotland, Siebel Memel, d:o; den 15: skon. Elmsta, Eriksson, Sundsvall, d:o; pråm T. R 374, Lindgren;, Hernäs, d:o; från Klintbrovik: den 4: mfart. Gunvor, Eliasson Iggesund, kalksten; den 8: pråm T. B. 380, Gustafsson, Söderhamn, d:o.

Ankomna fartyg till Klintehamn: Den 21 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Nyköping tom; den 24: d:o Ete, Backman Stockholm v. Visby, styckegods; den 26; d:o Verner, Hansson, Visby, tom; den 3 nov.; d:o Erato, Karlsson, Stockholm v. Visby, salt; den 8: d:o Rut, Isaksson, Gävle tom; den 11: d:o Ete, Backman, Stockholm v. Visby styckegods; mkutt. Karl, Jonsson, Stockholm v. Visby, msegl. Svan, Sörensen. Gävle, tom; den 12: d:o Solvig, Vennberg, Ronneby, d:o.

Avgångna fartyg; från Klinhamn: Den 22 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Södertelje, korn; den 24: d:o Ete, Backman, Borgsvik, styckegods; den 26: d:o Verner, Hansson, Stockholm, korn; den 6 nov.: d:o Erato, Karlsson, Burgsvik, salt; den 9: d:o Rut, Isaksson, Vejle, vete; den 12: d:o Ete, Backman, Burgsvik, styckegods den 13: d:o Svan, Sörensen Nyköping, spannmål; den 14: d:o Solvig. Vennberg Linköping, d:o.

Kappelshamnarna (1-15 nov,) Ankomna fartyg: till Storugns: Den 2: ångf. Komet, Nagel, Stockholm, tom; den 4: bogs.-ångf. Söderberg, Härnösand, bogserar pråm T. B. 338, Forslund d:o; d:o T. B. 382, Härdin, Örnsköldsvik, och d:o Garmer, Nilsson, Husum, tomma; mskon. Linnea, Björk. Stockholm, tom; den 10: bogs.-ångf. Oaxen V, Östman, Sundsvall, bogserar
pråm Oaxen 38, Eklund, d:o, och d:o Oaxen 3, Sjöström, Härnösand, tomma; den 12: bogs.-ångf. Oaxen IX, Jansson, Södertälje.

Avgångna fartyg: från Storugns: Den 5: ångf. Komet, Nagel, Lübeck kalksten; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII Vesterlund, Norrsundet, bogserer pråm Oaxen 33, Westrell, d:o, och d:o Oaxen 9, Engström, Stockholm, kalksten; den 9: mskon. Linea Björk, Halmstad, d:o; den 14: bogs.-ångf. Frej, Söderberg, Oxelösund, bogserar pråm T. B. 388, Forslund d:o, d:o Garmer, Nilsson, d:o, och d:o T. B. 382, Härdin. Härnösand, kalksten; bogs.-ångf. Oaxen IX. Jansson, Stockholm, bogserar pråm Oaxen 3. Sjöström, d:o, kalksten.

Ankomna fartyg: till Bläse: Den 1: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Sundsvall, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, Gävle, tomma; den 4: bogs.-ångf. Balder, Ljungström, Piteå, bogserar pråm Box, Vesterberg, d:o, och d:o Fenja, Carlsson, d:o, tomma; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Husum, bogserar pråm Oaxen 15, Engborg, d:o, d:o Oaxen 11, Dahlgren, d:o, och d:o Oaxem 32, Dahlgren, Hornösand tomma; den 12: bogs.-ångf. Minerva, Sikström, d:o, bogserar pråm Bard, Pettersson, d:o, d:o T. B. 387. Carlsson, d:o, och d:o Gotland, Löfgren, Söderhamn. tomma.

Avångna fartyg: från Bläse: Den 8: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Husum, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, d:o, kalksten; den 10: bogs.-ångf. Balder, Ljungström Sundsvall, bogserar pråm Fenja, Carlsson, d:o, d:o Box, Westerberg, Vifstavarf, och den 14: d:o Oaxen 32, Dahlgren, Härnösand, kalksten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *