Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg: till Lörje: 14 april, bogserb. Åsbacka, Persson, med två pråmar, Stockholm, tomma; d 17, d:o Hero, Söderberg, med två pråmar, Sundsvall, d:o; till S:t Olofsholm: 14 april, bogserb. Kuriren, Sundberg, med pråm Atlantic, Lübeck, tom; d. 17, ångf. Herold, Rosalski, Bremen, d:o; till Smöjen: 15 april: ångf. Smöjen, Hörberg, Karlshamn, tom; till Fjaugen: 16 april, bogserb. Othilia, Bergström, med pråm Kelso, Stockholm, tom; till Furillen: 18 april, ångf. Ostsee, Eiggert, Lübeck, tom.
Afseglade fartyg: från Lörje: 15 april, bogserb. Åsbacka, Persson, med två pråmar, Gäfle, kalksten; från S:t Ovofsholm: 15 april, ångt. Kuriren, Sundberg, Libeck, tom; från Smöjen: 14 april, skon. Diana, Osterdahl, Trälleborg, kalksten: d. 17, ångf. Smöjen, Hörberg, Karlshamn, d:o; från Fjaugen: 10 april, ångf. Axfred, Ström, Riga, kalksten; d. 18, d:o Othilia, Bergström, med pråm Kelso, Sundsvall, kalksten; från Furillen: 10 april, ångf. Ostsee, Biggert, Lübeck, kalksten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 April 1913
N:r 92

Sjöfarten på lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 1-15 nov.) Ankomna fartyg: till Furillen: Den 2; ångf. Lübec, Ellerbrock, Stettin, tom; den 8; d:o Anos, Mattsson, Hälsingborg, d:r; d:o Gotland, Siebel, Lübeck, d:o; till Smöjen; den 5; skon, John, Hermansen, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Furillen: Den 1: ångf. Gotland, Siebel, Lübeck, kalksten; den 8; d:o Lübeca, Ellerbrock, d:o, d:o; den 9; d:o Gotland, Siebel, Bungenäs, tom; den 10; d:o Aros, Mattsson, Göteborg, kalksten; från Smöjen: den 6: skon. John Hermansen, Ronneby, kalksten.

Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 2: ångf. Mercur, Pettersson, Sundsvall, bogserar pråm Jarl, Berg, Piteå, tom; den 3: ång. Nordkap, Schierhorn, Norrköping, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Oxelösund d:o; den 15: ångf. Thor, Hagström, Sundsvall, bogserar pråm Frode, Carlsson, Ljusne, tom.

Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 6; ångf. Nordkap, Schierhorn, Lübeck, kalksten; d:o Mercur, Pettersson, Gävle, boserar pråm Jarl, Berg d:r, kalksten; den 7: d:o Alfa, Jansson, Härnösand, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Gävle, d:o

Ankomna fartyg till Rutehamn: Den 2; ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, koks; mskon, Merry, Carlsson, Stockholm, st.-gods; d:o Nancy, Johansson, d:o, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Oskarshamn, tom; mgal. Folke, Edvardsson, Oxelösund, slagg; den 14; mskon. Minna, Spindel, Göteborg, sten; d:o Alice, Johansson, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Rutehamn: Den 3; ångf. Elinsborg, Svensson, Bungenäs, tom; mskon, Merry, Carlsson, Oskarshamn, cement; d:o Nancy, Johansson, Uppsala, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Stockholm, d:o; den 14; mgal. Folke, Edvardsson, d:o, d:o; den 15: mskon. Minna, Spindel, d:o, d:o; d:o Alice, Johansson, d:o, d:o;

Fårösundshamnarna (1-15 nov.) Ankomna fartyg till Bungenäs: den 1; ångf. Allenstein, Fetzer Memel, tom; bogs.-ångf. Uranus, Wikström, Sundsvall, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne, tom; d:o Gripen, Eriksson, Söderhamn, d:o; den 5: ångf. Elinsborg, Svensson, Kyllej, d:o; den 6: mfart. Malin, Bourgström, Gävle, d:o; den 9: skon. Eimsta, Eriksson, Stockholm, d:o; ångf. Gotland, Siebel, Kyllej, d:o; d:o Planet, Nilsson, Stockholm, styckegods; den 15: pråm T. B. 374 Lindgren, Söderhamn, tom; till Klintbrovik: den 1: mfart. Gunvor, Eliasson, Västervik, tom; den 6: pråm T. B. 380, Gustafsson, Gävle, d:o.

Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 3: bogs.-ångf. Minerva, Sikström,
Ljusne, boserar pråm T. B. 383, Lindqvist, Skutskär, kalksten; d:o Frode, Carlsson, Wallvik, d:o; den 6: bogs.-ångf. Uranus Wikström, Söderhamn, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne kalksten; d:o Gripen, Eriksson, Sandarne, d:o; den 9: ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, d:o; d:o Allenstein, Fetzer, Königsberg, d:o: den 10: mfart. Malin, Bourgström, Oskarshamn, d:o; den. 13: ångf. Planet, Nilsson, Lübeck, d:o; den 14: d:o Gotland, Siebel Memel, d:o; den 15: skon. Elmsta, Eriksson, Sundsvall, d:o; pråm T. R 374, Lindgren;, Hernäs, d:o; från Klintbrovik: den 4: mfart. Gunvor, Eliasson Iggesund, kalksten; den 8: pråm T. B. 380, Gustafsson, Söderhamn, d:o.

Ankomna fartyg till Klintehamn: Den 21 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Nyköping tom; den 24: d:o Ete, Backman Stockholm v. Visby, styckegods; den 26; d:o Verner, Hansson, Visby, tom; den 3 nov.; d:o Erato, Karlsson, Stockholm v. Visby, salt; den 8: d:o Rut, Isaksson, Gävle tom; den 11: d:o Ete, Backman, Stockholm v. Visby styckegods; mkutt. Karl, Jonsson, Stockholm v. Visby, msegl. Svan, Sörensen. Gävle, tom; den 12: d:o Solvig, Vennberg, Ronneby, d:o.

Avgångna fartyg; från Klinhamn: Den 22 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Södertelje, korn; den 24: d:o Ete, Backman, Borgsvik, styckegods; den 26: d:o Verner, Hansson, Stockholm, korn; den 6 nov.: d:o Erato, Karlsson, Burgsvik, salt; den 9: d:o Rut, Isaksson, Vejle, vete; den 12: d:o Ete, Backman, Burgsvik, styckegods den 13: d:o Svan, Sörensen Nyköping, spannmål; den 14: d:o Solvig. Vennberg Linköping, d:o.

Kappelshamnarna (1-15 nov,) Ankomna fartyg: till Storugns: Den 2: ångf. Komet, Nagel, Stockholm, tom; den 4: bogs.-ångf. Söderberg, Härnösand, bogserar pråm T. B. 338, Forslund d:o; d:o T. B. 382, Härdin, Örnsköldsvik, och d:o Garmer, Nilsson, Husum, tomma; mskon. Linnea, Björk. Stockholm, tom; den 10: bogs.-ångf. Oaxen V, Östman, Sundsvall, bogserar
pråm Oaxen 38, Eklund, d:o, och d:o Oaxen 3, Sjöström, Härnösand, tomma; den 12: bogs.-ångf. Oaxen IX, Jansson, Södertälje.

Avgångna fartyg: från Storugns: Den 5: ångf. Komet, Nagel, Lübeck kalksten; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII Vesterlund, Norrsundet, bogserer pråm Oaxen 33, Westrell, d:o, och d:o Oaxen 9, Engström, Stockholm, kalksten; den 9: mskon. Linea Björk, Halmstad, d:o; den 14: bogs.-ångf. Frej, Söderberg, Oxelösund, bogserar pråm T. B. 388, Forslund d:o, d:o Garmer, Nilsson, d:o, och d:o T. B. 382, Härdin. Härnösand, kalksten; bogs.-ångf. Oaxen IX. Jansson, Stockholm, bogserar pråm Oaxen 3. Sjöström, d:o, kalksten.

Ankomna fartyg: till Bläse: Den 1: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Sundsvall, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, Gävle, tomma; den 4: bogs.-ångf. Balder, Ljungström, Piteå, bogserar pråm Box, Vesterberg, d:o, och d:o Fenja, Carlsson, d:o, tomma; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Husum, bogserar pråm Oaxen 15, Engborg, d:o, d:o Oaxen 11, Dahlgren, d:o, och d:o Oaxem 32, Dahlgren, Hornösand tomma; den 12: bogs.-ångf. Minerva, Sikström, d:o, bogserar pråm Bard, Pettersson, d:o, d:o T. B. 387. Carlsson, d:o, och d:o Gotland, Löfgren, Söderhamn. tomma.

Avångna fartyg: från Bläse: Den 8: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Husum, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, d:o, kalksten; den 10: bogs.-ångf. Balder, Ljungström Sundsvall, bogserar pråm Fenja, Carlsson, d:o, d:o Box, Westerberg, Vifstavarf, och den 14: d:o Oaxen 32, Dahlgren, Härnösand, kalksten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278

Sjöfarten på lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 16-31 oktober). Ankomna fartyg: till Furillen: Den 19: ångf. Gotland, Siebel, Visby, tom; den 27: d:o Tanja, Matisson, Helsingborg, d:o; till Smöjen: den 16: skon. Sigrid, Svensson, Norrköping, tom; den 26: mskon. Erna, Andersson, Stockholm, d:o.

Avgångna fartyg: från Furillen: Den 16: ångf. Viking, Magnusson, Sundsvall, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, kalksten; den 23: ångf. Gotland, Siebel, Memel, d:o; den 30: d:o Tanja, Mattsson, Trollhättan, d:o; från Smöjen: den 17: skon. Sigrid, Svensson, Ronneby, kalksten; den 26: mskon. Erna, Andersson, d:o, d:o.

Ankomna fartyg: från St. Olofsholm: Den 18: ångf. Mercur, Pettersson, Stockholm, bogserar pråm T. B. 380, Gustafsson, Piteå, och d:o Mercur, Österdahl, Grissleholm, tomma; den 20: ångf. Komet, Nagel, Stockholm, tom; den 27: d:o Planet, Nilsson, Norrköping, d:o.

Avgångna fartyg: från St. Olofsholm: Den 16: pråm Menja, Mattsson, Gävle, kalksten; den 19: ångf. Mercur, Pettersson, d:o, bogserar pråm T. B. 380, Gustafsson, Piteå, och d:o Mecum, Österdahl, Grissleholm, tomma; den ångf. Komet, Nagel, Lübeck, d:o den 29 d:o Planet, Nilsson, d:o, d:o.

Ankomna fartyg: till Rutehamn: Den 18: mgal. Alfa, Lundin, Visby, järnskrot; den 19: mskepp. Sonja, Pettersson, Simrishamn, tom; ångf. Barbara, Holtz, Llanelly, stenkol; den 22; mskon. Merry, Carlsson, Stockholm, styckegods; den 23; d:o Nancy, Johansson, d:o, tom; d:o Nora, Andersson, d:o, d:o; den 30 ; mgal. Ete, Backman, Slite, d:o; den 31: mskon. Fulton, Jonsson, Stockholm, d:o.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260

Sjöfarten på lanthamnarna.

Nordöstrahamnarna (tiden 1-5 augusti.) Ankomna fartyg till Furillen. Den 2: ångf. Planet, Nilsson, Stockholm, tom; den 3: d:o Frei, Söderberg, Nynäshamn, bogserar pråm. T. B. 376, Sandström, Örnsköldsvik, tom; den 6: ångf. Aros, Mattsson, Hälsingborg, d:o, den 8: d:o Mercur, Pettersson, Sundsvall bogserar pråm. Bard, Pettersson, Ljusne, tom; ångf. F. W. Fischer, Niemann, Lübeck, d:o; den 15: d:o Tanis, Hägglöv, Oskarshamn, d:o.
Avgångna fartyg från Furillen: Den 3: ångf. Planet, Nilsson, Lübeck, kalksten; den 4: d:o Frei, Söderberg, Sundsvall, bogserar pråm. T. B. 3716, Sandström, d:o, kalksten; den 7: ångf. Aros, Mattsson, Göteborg, d:o; den 9: d:o Mercur, Pettersson, Sundsvall, bogserar pråm Bard, Pettersson, d:o, kalksten; den 13: ångf. F. W. Fischer, Niemanna, Lubeck, d:o.
Ankomna fartyg: till Smöjen: Den 3: ångf. Clara, Persson, Åhus, tom; den 6: mfart. ,Fringilla, Mårtensson, Stockholm, d:o; d:o Gunvor, Eliasson; Visby, kl,:o; den 11: d:o Forshult, Högman, Kristinehamn, d:o; den 14: mskon. Garibaldi, Jonsson, Rutehamn, d:o; den 15: d:o Valdemar, Mattsson, Visby, d:o; ångf. Trelleborg, Olsson, Memel, d:o.
Avgångna fartyg: från Smöjen: Den 3: ångf. Clara ,Persson, Uddevalla, kalksten; den 6: infart. Fringilla, Mårtensson, Göteborg, d:o; den 7:f d:o Gunvor, Masson, Sundsvall, d:o; den 13: Forshult, Högman, Skoghall, d:o; den 14: mskon. Garibaldi, Jonsson, Sundsvall, d:o; den 15: d:o Valdemar, Mattsson, d:o, d:o.
Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 6: ångf. Karin; Håkansson, Degerhamn, tom; den 11: skepp Örnen, Jaensson, Aarhus d:o; den 13; infart. Vega, Sjöström, Stockholm, d:o; ångf. Uranus, Wickström, Gävle, bogserar pråm T. B. 374, Lindgren, d:o, tom; den 14: ångf. Thor, Hagström, Härnösand, bogserar prim Sätra, Persson, Gävle, tom; den 15: skepp Dagny, Andersson, Rutehamn, d:o.
Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 6: ångf. Sarin, Håkansson, Hörnefors, kalksten; den 13 skepp Örnen, Jaensson, d:o, d:o; den 14: mfart. Vega, Sjöström, Örnsköldsvik, d:o; ångf. Uranus, Wickström, Sundsvall bogserar pråm T. B. 374, Lindgren, Härnösand, kalksten; . den 15: ångf. Thor, Hagström, Sundsvall, bogserar pråm Sätra, Persson, d:o, d:o.
Ankomna fartyg: till Rutehamn: Den 2: mskon. Merry, Carlsson, Södertälje tom; urgal. Nelly, Kindström, Uppsala, d:o; mgal. Elte, Andersson, Oxelösund, slagg; mskon. Immanuel, vingård, Stockholm, tom; d:o Ingegerd, Kläthe, Slite, d:o; d:o Wandia, Börjesson, Libau, d:o: Astrid, Frohm, Köpenhamn, koks; den, 4: mjakt Karl Jonsson, Slite, tom; mgal. Flying Fish, Pettersson, Västerås, d:o; d:o Nobless, Wessberg, Stockholm, d:o; d:o Sylvia Persson, d:o, d:o, d:o; d:o Nancy, Johansson, Stockholm, d:o; den 8: mjakt Karl, Jonsson, Ronehamn, d:o; den 9: mskon. Garibaldi, Jonsson, Köpenhamn, koks; den 10: d:o Marion, Jacobsson, Norrköping, tom; d:o Merry, Carlsson, Stockholm, tom; den 11: skepp Dagny, Andersson, Köpenhamn, koks.
Avgångna fartyg: från Rutehamn: Den 2: mskon. Alice, Johansson, Norrköping, cement; ångf. Sundmar, Abrahamsson, Le Legui via Stockholm, tom; den 3; roskon. Merry, Carlsson,
Stockholm, cement; den 4; mjakt Karl, Jonsson, Fårösund, d:o; mgal. Nelly, Kindström, Kalmar, d:o; Inskon. Astrid, N. Frohm, Kappelshamn, tom; den 6: d:o Wapdia, Börjesson, Hudiksvall cement; d:o Immanuel, Vingård Örnskölsvik d;o; den 7: mgal. Ete, Andersson, Stockholm, d:o: den 8: d:o .Flying Fish, Pettersson, Cimbrishamn, d:o; roskon. Ingegerd, Kläth, Göteborg, d:o; den 10: mjakt Karl, Jonsson, Stockholm, d:o; mgal. Nobless, V essberg, d:o, d:o; d:o Sylvia, Persson, Eskilstuna, d:o; den 11: mskon. Nancy, Johansson, Södertälje, d:o; den 13. d:o Valkyrian, Larsson, Stockholm, d:o; den 14: d:o Garibaldi, Jonsson. Smöjen, tom; d:o Merry, Carlsson, Härnösand, cement; den 15: skepp Dagny, Andersson, S:t Olofsholm, tom; mskon. Marion, Jacobsson. Ystad, cement.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195

Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna, fartyg till S:t Olofsholm: 11 maj sk.-skepp Hoppet, Elfving, Stockholm, tom; 12 maj ångf. Tora, Johansson, Stockholm, tom; till Furillen: 16 maj bogs.-b. Saturnus, Pettersson, med en pråm, Nynäshamn, tom.
Avseglade fartyg från S:t Olofsholm: 12 maj ångf. Anwall, Wahlqvist, Sarpsborg, kalksten; 17 maj ångf. Tora, Johansson, Trollhättan, kalksten; 18 maj sk.-skepp Hoppet, Elfving, Sundsvall, kalksten; från Furillen: 11 maj m/s Berta, Gustafsson, Hernösand, tom; 12 maj bogs.-b. Frej, Söderberg, med en pråm, Sundsvall, kalksten; 17 maj bogs.-b. Saturnus, Pettersson, med en pråm, Sundsvall, kalksten; 18 maj skon. Ingeborg, Månsson, Sundsvall, kalksten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg:
Till Furillen: 2 maj skon. Ingeborg, Månsson, Odense, tom; 4 maj skon. Hilma, Nilsson, Ystad, tom;
till S:t Olofsholm: 4 maj ångf. Anvall, Wahlqvist, Oskarshamn, tom.
Avgångna fartyg:
Från Furillen: 28 april ångf. Elsa, Andersson, Sundsvall, kalksten; 6 maj skon. Hilma, Nilson, Bungenäs, tom;
från S:t. Olofsholm: 27 april ångf. Fleiss, Behrens, Sarpsborg, kalksten; 1 maj skon. Frideborg, Olsson, Sundsvall, kalksten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Maj 1923
N:r 106

Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: 11 febr., ångf. Herold, Rosalski, Bremen, tom; d. 14, motorskon. Orion, Eneroth, Ruudkoping, d:o; till Fjaugon: 13 febr., ångf. Herald, Rosalski, S:t Olofsholm, kalksten; till Furillen: 15 febr., ångf. Dagny, Clausen, Lübeck, tom; d. 18, d:o Ostsee, Eiggert, d:o, d:o.
Afseglade fartyg: från S:t Olofsholm: 16 febr., motorskon. Orion, Eneroth Libau, kolksten; från Fjaugen: 15 febr., ångf. Herold, Rosalski, Bremen, kalksten; från Furillen: 10 febr. ångf. Ostrea, Ellerbrock, Lübeck, kalkshen; d. 18, the Dagny, Clausen, d:a, d:o.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44

Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Inkomna fartyg till S:t Olofsholm: 28 jan., ångf. Bismarck, Brauer, Memel, tom; till Fjaugen: 27 jan., ångf. Herold, Rosalski, Neufahrwasser, tom; till Furillen: 23 jan., ångf. Ostsee, Eiggert, Lübeck, tom; 1 febr., d:o Dagny, Clausen, d:o, d:o.

Afseglade fartyg: Från S:t Olofsholm: 23 jan., ångf. Bismarck, Brauer, Memel, kalksten; från Fjaugen: 3 febr., ångf. Herold, Rosalski, Bremen, kalksten; från Furillen: 25 jan.: ångf. Ostsee, Eiggert, Lybeck, kalksten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32