Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna, fartyg till S:t Olofsholm: 11 maj sk.-skepp Hoppet, Elfving, Stockholm, tom; 12 maj ångf. Tora, Johansson, Stockholm, tom; till Furillen: 16 maj bogs.-b. Saturnus, Pettersson, med en pråm, Nynäshamn, tom.
Avseglade fartyg från S:t Olofsholm: 12 maj ångf. Anwall, Wahlqvist, Sarpsborg, kalksten; 17 maj ångf. Tora, Johansson, Trollhättan, kalksten; 18 maj sk.-skepp Hoppet, Elfving, Sundsvall, kalksten; från Furillen: 11 maj m/s Berta, Gustafsson, Hernösand, tom; 12 maj bogs.-b. Frej, Söderberg, med en pråm, Sundsvall, kalksten; 17 maj bogs.-b. Saturnus, Pettersson, med en pråm, Sundsvall, kalksten; 18 maj skon. Ingeborg, Månsson, Sundsvall, kalksten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *