Tillstyrkt dispens.

Domkapitlet tillstyrker hos skolöverstyrelsen småskollärarinnan fru Ruth Sundahls dispensansökan om rätt att söka och innehava ordinarie folkskolläraretjänsten i Follingbo.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 Termometer:Barometer:
kl. 2 e. m.14,5763,8
kl. 4 e. m.15,3763,7
kl. 6 e. m.15,0763,6
kl. 8 e. m.11,2763,6
kl. 10 e. m.8,0763,7
kl. 12 midnatt6,5764,0
kl. 2 f. m.5,0764,3
kl. 4 f. m.4,0764,8
kl. 6 f. m.4,4765,8
kl. 8 f. m.9,8765,5
kl. 10 f. m.13,1765,8
kl. 12 middag14,0766,0

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Som chef för Slite hotell

har antagits källarmästare Rud. G. Brosig, förut på restaurang Fenix i Alingsås.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Slite.

29 maj.
Sommarens intåg
få vi räkna fr. o. m. i dag. Hög luft mad västlig vind och strålande solsken har nämligen i dag varit rådande och fruktträden ha på de flesta ställen gått i blom.

Hamnen.
Inkomna, fartyg: motorf. Trafik, Benson, Katthammarsvik, slipers; motorf. Agnes, Hermansson, Stockholm, tom; motorf. Amalia, Olausson, Stockholm, tom; motorf. Thyra, Johansson, Nyköping, tom; motorf. Little Pink, Johansson, Stockholm, tom; ångf. Magnus, Andersson, Vestervik, d:o; motorf. Käthe, Åman, Stockholm, styckegods; d:o Dana, Larsson, d:o, tom; d.o Od, Olausson, d;o, d:o; ångf. Ingrid, Jeppson, Stettin, maskingods.

Avgångna fartyg: Motorf. Amalia, Olausson, Södertelje, cement; d:o Agnes, Hermansson, Stockholm, d:o; d:o Thyra, Johansson, d:o,d:o; d:o Trafik, Benson, Åhus, slipers; d:o Little Pink, Johansson, Stockholm, cement; d:o Käthe, Amain, Uppsala, d:o; ångf. Magnus, Andersson, Linköping, d:o; motorf. Dana, Larsson, Hallstavik, d:o; d:o Od, Olausson, Stockholm, d:o.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Sjuttio år

fyller om lördag f. folkskolläraren J. O. Jacobsson i Östergarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Ronebanans öde.

Upprivningen av Ronehamn-Hemsebanan påbörjades ånyo i tisdags av ett arbetarelag, men arbetet därmed fick icke länge pågå ostört, ty redan påföljande dag satte myndigheterna i Stockholm stopp för den fortsatta rivningen, meddelas till G. A.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Passagerarelista.

Med POLHEM från Stockholm och Nynäshamn 31 maj: Köpman Olofsson, hrr Ahlström, Frank, Schwartzmann, Spaanert, Müntzing, Andersson, Dürango; fruar Fegraeus; fröknar Jakobsson, Timgren, Andersson, S. Johansson, O. Jöhansson, Carlström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Klintehamn.

30 april 1923.
Årets första skolresa
anlände i lördags hit och utreste till Karlsö för att där under dagens lopp bese öns sevärdheter.

Klinte stråkkapell
kommer att på lördag kväll ge sin kista konsert för säsongen i Goodtemplarlokalen härstädes. intresserade i kringliggande socknar torde taga tillfället i akt att få njuta god musik.

Läsåret avslutas
med offentlig examen vid hamn- och kyrkskolorna lördag©n 2 juni samt vid högre folkskolan måndagen 4 juni.

Svenska flaggans dag
firas 6 juni på traditionellt sätt å Klinteberget kl. 7,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Klinte högre folkskola.

Styrelsen för Klinte högre folkskola föreslår hos skolöverstyrelsen ordinarie ämnesläraren H. Brodén till rektor vid skolan under tiden 1 juli i år-30 juni 1924. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123