Slite.

29 maj.
Sommarens intåg
få vi räkna fr. o. m. i dag. Hög luft mad västlig vind och strålande solsken har nämligen i dag varit rådande och fruktträden ha på de flesta ställen gått i blom.

Hamnen.
Inkomna, fartyg: motorf. Trafik, Benson, Katthammarsvik, slipers; motorf. Agnes, Hermansson, Stockholm, tom; motorf. Amalia, Olausson, Stockholm, tom; motorf. Thyra, Johansson, Nyköping, tom; motorf. Little Pink, Johansson, Stockholm, tom; ångf. Magnus, Andersson, Vestervik, d:o; motorf. Käthe, Åman, Stockholm, styckegods; d:o Dana, Larsson, d:o, tom; d.o Od, Olausson, d;o, d:o; ångf. Ingrid, Jeppson, Stettin, maskingods.

Avgångna fartyg: Motorf. Amalia, Olausson, Södertelje, cement; d:o Agnes, Hermansson, Stockholm, d:o; d:o Thyra, Johansson, d:o,d:o; d:o Trafik, Benson, Åhus, slipers; d:o Little Pink, Johansson, Stockholm, cement; d:o Käthe, Amain, Uppsala, d:o; ångf. Magnus, Andersson, Linköping, d:o; motorf. Dana, Larsson, Hallstavik, d:o; d:o Od, Olausson, Stockholm, d:o.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *