Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: 11 febr., ångf. Herold, Rosalski, Bremen, tom; d. 14, motorskon. Orion, Eneroth, Ruudkoping, d:o; till Fjaugon: 13 febr., ångf. Herald, Rosalski, S:t Olofsholm, kalksten; till Furillen: 15 febr., ångf. Dagny, Clausen, Lübeck, tom; d. 18, d:o Ostsee, Eiggert, d:o, d:o.
Afseglade fartyg: från S:t Olofsholm: 16 febr., motorskon. Orion, Eneroth Libau, kolksten; från Fjaugen: 15 febr., ångf. Herold, Rosalski, Bremen, kalksten; från Furillen: 10 febr. ångf. Ostrea, Ellerbrock, Lübeck, kalkshen; d. 18, the Dagny, Clausen, d:a, d:o.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *