Sjöfarten på lanthamnarna.

Nordöstrahamnarna (tiden 1-5 augusti.) Ankomna fartyg till Furillen. Den 2: ångf. Planet, Nilsson, Stockholm, tom; den 3: d:o Frei, Söderberg, Nynäshamn, bogserar pråm. T. B. 376, Sandström, Örnsköldsvik, tom; den 6: ångf. Aros, Mattsson, Hälsingborg, d:o, den 8: d:o Mercur, Pettersson, Sundsvall bogserar pråm. Bard, Pettersson, Ljusne, tom; ångf. F. W. Fischer, Niemann, Lübeck, d:o; den 15: d:o Tanis, Hägglöv, Oskarshamn, d:o.
Avgångna fartyg från Furillen: Den 3: ångf. Planet, Nilsson, Lübeck, kalksten; den 4: d:o Frei, Söderberg, Sundsvall, bogserar pråm. T. B. 3716, Sandström, d:o, kalksten; den 7: ångf. Aros, Mattsson, Göteborg, d:o; den 9: d:o Mercur, Pettersson, Sundsvall, bogserar pråm Bard, Pettersson, d:o, kalksten; den 13: ångf. F. W. Fischer, Niemanna, Lubeck, d:o.
Ankomna fartyg: till Smöjen: Den 3: ångf. Clara, Persson, Åhus, tom; den 6: mfart. ,Fringilla, Mårtensson, Stockholm, d:o; d:o Gunvor, Eliasson; Visby, kl,:o; den 11: d:o Forshult, Högman, Kristinehamn, d:o; den 14: mskon. Garibaldi, Jonsson, Rutehamn, d:o; den 15: d:o Valdemar, Mattsson, Visby, d:o; ångf. Trelleborg, Olsson, Memel, d:o.
Avgångna fartyg: från Smöjen: Den 3: ångf. Clara ,Persson, Uddevalla, kalksten; den 6: infart. Fringilla, Mårtensson, Göteborg, d:o; den 7:f d:o Gunvor, Masson, Sundsvall, d:o; den 13: Forshult, Högman, Skoghall, d:o; den 14: mskon. Garibaldi, Jonsson, Sundsvall, d:o; den 15: d:o Valdemar, Mattsson, d:o, d:o.
Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 6: ångf. Karin; Håkansson, Degerhamn, tom; den 11: skepp Örnen, Jaensson, Aarhus d:o; den 13; infart. Vega, Sjöström, Stockholm, d:o; ångf. Uranus, Wickström, Gävle, bogserar pråm T. B. 374, Lindgren, d:o, tom; den 14: ångf. Thor, Hagström, Härnösand, bogserar prim Sätra, Persson, Gävle, tom; den 15: skepp Dagny, Andersson, Rutehamn, d:o.
Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 6: ångf. Sarin, Håkansson, Hörnefors, kalksten; den 13 skepp Örnen, Jaensson, d:o, d:o; den 14: mfart. Vega, Sjöström, Örnsköldsvik, d:o; ångf. Uranus, Wickström, Sundsvall bogserar pråm T. B. 374, Lindgren, Härnösand, kalksten; . den 15: ångf. Thor, Hagström, Sundsvall, bogserar pråm Sätra, Persson, d:o, d:o.
Ankomna fartyg: till Rutehamn: Den 2: mskon. Merry, Carlsson, Södertälje tom; urgal. Nelly, Kindström, Uppsala, d:o; mgal. Elte, Andersson, Oxelösund, slagg; mskon. Immanuel, vingård, Stockholm, tom; d:o Ingegerd, Kläthe, Slite, d:o; d:o Wandia, Börjesson, Libau, d:o: Astrid, Frohm, Köpenhamn, koks; den, 4: mjakt Karl Jonsson, Slite, tom; mgal. Flying Fish, Pettersson, Västerås, d:o; d:o Nobless, Wessberg, Stockholm, d:o; d:o Sylvia Persson, d:o, d:o, d:o; d:o Nancy, Johansson, Stockholm, d:o; den 8: mjakt Karl, Jonsson, Ronehamn, d:o; den 9: mskon. Garibaldi, Jonsson, Köpenhamn, koks; den 10: d:o Marion, Jacobsson, Norrköping, tom; d:o Merry, Carlsson, Stockholm, tom; den 11: skepp Dagny, Andersson, Köpenhamn, koks.
Avgångna fartyg: från Rutehamn: Den 2: mskon. Alice, Johansson, Norrköping, cement; ångf. Sundmar, Abrahamsson, Le Legui via Stockholm, tom; den 3; roskon. Merry, Carlsson,
Stockholm, cement; den 4; mjakt Karl, Jonsson, Fårösund, d:o; mgal. Nelly, Kindström, Kalmar, d:o; Inskon. Astrid, N. Frohm, Kappelshamn, tom; den 6: d:o Wapdia, Börjesson, Hudiksvall cement; d:o Immanuel, Vingård Örnskölsvik d;o; den 7: mgal. Ete, Andersson, Stockholm, d:o: den 8: d:o .Flying Fish, Pettersson, Cimbrishamn, d:o; roskon. Ingegerd, Kläth, Göteborg, d:o; den 10: mjakt Karl, Jonsson, Stockholm, d:o; mgal. Nobless, V essberg, d:o, d:o; d:o Sylvia, Persson, Eskilstuna, d:o; den 11: mskon. Nancy, Johansson, Södertälje, d:o; den 13. d:o Valkyrian, Larsson, Stockholm, d:o; den 14: d:o Garibaldi, Jonsson. Smöjen, tom; d:o Merry, Carlsson, Härnösand, cement; den 15: skepp Dagny, Andersson, S:t Olofsholm, tom; mskon. Marion, Jacobsson. Ystad, cement.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *