Väghinder.

I och för grundförbättring är allmänna vägen från Banders järnvägsstation till Mästeby kyrka avlyst från trafik från och med den 3 till och med den 20 instundande september. Vägfarande kunna under tiden använda s. k. Ekorregata och södra landsvägen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+ 17,4761,0
kl. 4 e. m.+ 16,8761,0
kl. 6 e. m.+ 15,8761,0
kl. 8 e. m.+ 14,7760,9
kl. 10 e. m.+ 13,5760,8
kl. 12 midnatt+ 12,9760,0
kl. 2 f. m.+ 12,2759,3
kl. 4 f. m.+ 11,8758,7
kl. 6 f. m.+ 11,4757,9
kl. 8 f. m.+ 10,6757,5
kl. 10 f. m.+ 10,0758,2
kl. 12 middag+ 9,7758,5

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204

Slite.

Högre folkskolan.
Styrelsen för högre folkskolan i Slite föreslår skolöverstyrelsen förordna ordinarie ämnnesläraren Nils Wahlman som rektor vid skolan för tiden intill den 30 juni 1933. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204

Slite-Roma järnväg.

Efter ansökan av Slite-Roma järnvägsaktiebolag har regeringen genom beslut idag medgivit en månads anstånd med erläggande av den inbetalning å 150,000 kr., som idag förfaller å bolagets statslån. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204

Passagerarelista.

Med VISBY från Nynäshamn den 31 aug.: Ingeniör Spak, arkitekt Lundgren, kamrer Carvinge, löjtnant Römsedt, herrar Kommer, Ölander, Johansson, Lundberg, Cegelius, Andersén, Carlsson, Johansson, Pettersson, Melin, Gustafsson, Cederlund, Ljungkvist, Kantnor, Hevey, Marthon, Heleger, Kommer; fruar Kommer, Carvinge, Åkerhjem, Römstedt, Carlsson, fröknar Kommer, Barck, Danielsson, Römstedt, Hägglund, Marthon.

Med THJELVAR från Kalmar den 31 aug.: Landshövd. Rodhe, postmäst. Thörnell, pastor Lundqvist, herrar Engqvist, Knutson, Gentele, Linge, Olsson, Engqvist, von Greyerz, Svensson, Sandberg; landshövdingsk. Rodhe, fruar Thörnell, Lundqvist, Gentele, Lingw, Lange, Olsson, Nilsson, Karlsson, Lund; fröknar Persson, Lange, Persson, Lindqvist, Eneqvist, Johansson, Andersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204

Lotsverket.

Lotsen vid Visby lotsplats K. W. Dahlbeck har beviljats förlängd tjänstledighet för sjukdom under september månad. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204

Lösöreauktion.

Fredagen den 7 nästk. september från kl. 11 f. m. kommer å AUKTIONSKAMMAREN att försäljas matsalsmöbel av, ek, bestående av buffet, mat- och serveringsbord samt 6 stolar, paneldivan, inventions- och utdragssoffor, buffet i bonad ek, byrå, chifonies, turist och andra, sängar, ottoman med madrasser och överkast, skänkar, linne- och klädesskåp, större och mindre skrivbord, mat- och fönsterbord, kistallkrona, väggur, lavoarer med marmorskiva, kommoder, symaskin, elektr. armatur, kristallvasen, mattor, diverse husgeråd, cyklar m. m.
Godkände köpare erhålla 2 mån. betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålla tills den blivit till fullo betald.
Visby den 31 aug. 1928.
Karl Dassow.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204

Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t.

Stockholm, den 31. Högre allmänna läroverkets i Visby organisation under de närmaste åren kan ännu ej anses slutgiltigt ordnad. På förslag av rektor har nämligen skolöverstyrelsen på torsdagen hos regeringen gjort framställning om yterligare jämkningar i den ursprungliga en gång förut ändrade specialplanen för läroverkets omorganisation.
Enligt den senaste fastställda planen skulle den 6-åriga realskolans tredje klass under läsåret 1928-29 omfatta två avdelningar, under det att samma skolforms övriga klasser skulle bestå av endast en avdelning. Nu föreslås emellertid, att under det ta läsår andra klassen i stället för tredje måtta få uppdelas i två avdelningar ävensom ytterligare med anledning härav föranledda jämkningar i specialplanen för de följande las åren. Mot detta rektors förslag hat skolöverstyrelsen ingen annan erinran att göra än att läsåret l932-33 någon sjätte klass i realskolan ej torde behöva ifrågakomma, då de lärjungar, som möjligen önska vinna inträde i denna klass, torde kunna överfuras till högsta klassen av den vid läroverket inrättade 4-åriga realskolelinjen. Den nu föreslagna jämkningen är beroende på antalet lärjungar i ifrågavarande klasser efter höstens prövningar.
Regeringen har genom beslut idag medgivit den begärda jämkningen.
K. m:t har beslutat, att vid högre allmänna läroverket i Visby skall från den 1 sept. i år nyinrättas en ämneslärarinnetjänst. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204

Lärarbostäderna.

Lummelunda församling anhåller hos k. m:t uppskov t. v. med anordnande av särskilda ingångar till lärarbostäderna vid Lummelunda skola. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204

Genom offentlig auktion

vid Skoga i Öja lörd. d. 8 sept. kl. 1 e. m. låter fru Maria Andersson därstädes till den högstbjudande försälja: 1 ko, som nyligen kalvat, 100 höns, plåtslagareverktyg samt möbler, såsom soffa, järnsäng, bord och stolar m. m.
Betalningsanstånd till 1 dec. 1928.
Anton Ekström.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204