Prinsessan Ingeborg

\"\"
har i dagarna inköpt en Dodge Senior Cabriolet. Här synes prinsessan i färd att sätta sig vid ratten. Hon provkörde under en timmes tid vagnen både i gatutrafiken och i stadens omgivningar. Efter provturen uttryckte prinsessan sin stora belåtenhet med vagnens köregenskaper.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäshamn den 18 dec.: Disponent Bonthron, landskamrer Melin, styckjunk. Jönson, kandidater Ridelius, Wik, herrar Dahlberg, von Corswant, Brömmig, Carlsson, Berg, Wahlgren, Briesberg, Eriksson, Wallin, fruar Melin, Black, Degerman, Steffen, Melin, Dahlbäck, Karlsson, Engrén, fröknar Gerden, Simson, Engren, Simson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Från landsbygden. Öja.

ÖJA, 16 dec.
Hastigt dödsfall. Då några arbetare i Öja i torsdags morse voro på väg till sitt arbete, påträffade de på vägen en äldre kvinna liggande död. Den döda, som vid fallet erhållit en del skråmor i ansiktet, befanns vara 70-åriga änkan Elisabet Bergström, född Hammarström, från Skoga i Öja. Hon hade i onsdags kväll besökt några grannan för att tillhandla sig en del förnödenheter och därefter begett sig mot hemmet ensam. På vägen har hon tydligen träffats av ett slag och segnat död till marken, enligt den utredning som landsfiskal Hallin i Hemse företagit i saken.
Den så hastigt bortgångna, som för några år sedan miste sin make, har sedan dess bott ensam i en stuga och föga eller intet umgåtts med andra, människor. Hon sörjas närmast av barn och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Från landsbygden. Bara.

BARA, 16 dec.
Socknens syförening höll sin vällyckade skördefest lördagen 7 dennes i hemmansäg. J. Larssons, hallgårds, sal. Efter avsjungandet av ps. 53 höll läraren A. Bohlin föredrag om hur adventskonungen Jesus hyllas, med text i Matt. 21.
Försäljningen av diverse värdefulla syföreningsarbeten och alster samt en hel del skänkta skördeprodukter gick raskt och livfullt undan och inbringade omkring 300 kronor, däri inberäknat en kontant penminggåva. Behållningen kommer att anslås för olika grenar av den kristliga missionsverksamheten. Som auktionist fungerade hr Bohlin och som sekreterare vid auktionsprotokollet hr Stenberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Från landsbygden. Näs.

NÄS, 16 dec.
Tidningsafton hölls i Betana lördagen den 15 dec. av ungdomsföreningen. Sedan de närvarande hälsats välkomna av ungdomsföreningens ordf. Gust. Johansson, hölls föredrag av pastor O. Häggström över ämnet: »Det skrivna, ordet». Även förekom sång och musik, solosång samt poem- och berättelseläsning. Mötet avslöts med tal och bön av lantbr. Oscar Lindkvist, Sixarve. Tidningen Ungdomsvännen delades ut till deltagarna gratis.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Från landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 18 dec.
Skolkökskursen, som igår omtalades i ett meddelande härifrån, kommer på grund av särskilda omständigheter icke att äga rum i år utan först nästa år vid den här tiden, vilket härmed rättas till förebyggande av missförstånd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 17 dec.
Ett hotande eldsvådetillbud uppstod igår hos lantbr. Svensson. Vedlådan och tapeten, på ena väggen i köket förbrändes. Tack vare att elden upptäcktes i god tid kunde den släckas in den fått större fart.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Från landsbygden. Gerum.

GERUM, 16 dec.
Vid missionsförsäljningen härstädes härförleden inbringades för missionsverksamheten 238 kronor. Försäljningen ifråga leddes av snickaren R. Larsson, Mickelbys.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Från landsbygden. Halla.

HALLA, 16 dec.
Avliden åldring. I den höga åldern av nära 92 år avled den 13 dennes lagtbrukaren J. N. Hederstedt i Nygranne härstädes. Den avsomnade sörjes av en talrik släkt, däribland av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297

Från landsbygden. Garda.

GARDA, 16 dec.
Om juniorverksamheten höll i går afton kl. 7,30 pastor Gust. Andersson, Visby, föredrag i härvarande missionshus. Hr A. höll i fredags ett liknande föredrag i Ala metodistkapell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 December 1928
N:r 297