Slite.

Järnvägen.
Hos k. m.t anhåller Slite—Roma järnvägsaktiebolag om en månads anstånd med erläggande av den inbetalning å 150,000 kr., som den 81 augusti förfaller å bolagets statslån. Det härför erforderliga beloppet skall tillföras bolaget genom nyteckning av preferensaktiers Bland teoknarna är Othems kommun, som erhållit tillstånd att för ändamålet upplåna 75,000 kr. Det synes emellertid ej möjligt att få lånet klart på den korta tid, som återstår till denna månads utgång. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *