Årets landsting

utgöres af följande ledamöter och ersättare:

För Visby stad.
Ledamöter: Bankdirektör Kolmodin, häradshöfding Waldenström, lektor Bergman, gördelmakaren Hellgren, bankdirektör Pettersson och konsul Ekman;
Ersättare: Öfverstelöjtnant Ihre, kaptenen Oskar Eriksson, läroverksadjukten doktor J. Kahl samt handlanden J. T. Lundin, lasarettsläkaren d:r G. Bolling och grosshandlanden Axel Ekman.

För Gotlands Norra Härad.
Ledamöter: Riksdagsman Per Larsson, Lilla Fole i Fole socken, hemmansägaren L. P. Bodin, Grausne i Lokrume, nämdemännen L. P. Christensson, Norrbys i Hörsne, och Lars Granberg, Granskogs i Dalhem, hemmansägarne L. N. Eklund, Nygårds i Fole, och Olof Ludvig Björkegren, Angelbos i Lärbro, kapten Broander i Källunge, nämdemannen Oskar Löfvenberg, Lauhage i Stenkyrka, och fanjunkaren O. Broström, Eriks i Bro.
Ersättare: Hemmansägarne T. Wiberg, Endregårda i Endre (hvilken inträder såsom ledamot i aflidne P. Endrells ställe) och N. Jacobsson, Kyrkljufves i Vänge, fanjunkaren Jakob Österberg i Kräklingbo, hemmansägaren M. Pettersson, Kaungs i Weskinde, nämdemannen Jakob Arvidsson, Glammunds i Akebäck, hemmansägaren J. N. Söderberg, Sylfaste i Follingbo, nåmdemärnen J. K. Johansson, Gute i Bäl, och A. Englund, Banna i Lärbro, landtbrukaren L. M. Larsson, Skäggs i Westkinde, och fanjunkaren M. F. Gahne i Bäl.

För Gotlands Södra Härad.
Ledamöter: Hemmansägaren O. Åkerbäck, Hejdegårda i Hejde, nämdemannen O. R. Pettersson, Liffrida i Stånga, konsuln L. Cramér i Rone, landtbrukare Ludv. Norrby, Stenstu i Fardhem, hemmansägaren Oskar Pettersson, Odvals i Linde, nämdemannen O. N. Bolin, Gandarfvei Alfva, hemmansägaren Johan Hägg, Hägvalds i Gerum, landtbrukaren Wilhelm Wöhler, Klintebys i Klinte, fanjunkaren O. Kahl ström, Lilla Atlings i Atlingbo, och Lars Pettersson, Hallbjens i Lau.
Ersättare: Fanjunkaren Lars Jacobsson, Hallvans i Garda, hemmansägarne Olof Hallbom, Häggdarfve i Silte, J. Ohlsson, Kyrkeby, J, Uddin, Ungbåtels i Stånga, Olof Jacobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, Georg Niklasson, Bjers i Löjsta, och Ferdinand Hermansson, Hafvor i Hafdhem, samt nämdemannen Karl Hägg, Petes i Hablingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 September 1885
N:r 71.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *